StartupLab henter den nye sjefen blant sine egne: «Det kommer nok ikke noen absurd crazy ideer»

Tidligere Wimp-topp Per Einar Dybvik tar over roret etter Alexander Woxen, og forbereder seg på en ny gründerbølge.

Publisert Sist oppdatert

Over 100 søkere kjempet om å bli den nye sjefen for StartupLab, etter at Alexander Woxen meldte sin avgang tidligere i år. Etter en omfattende prosess, ledet av styreleder Karl Christan Agerup, falt valget på mannen som har styrt skuta etter at Woxen takket for seg, Per Einar Dybvik.

Dybvik selv sier at han i utgangspunktet ikke følte seg så klar for å ta over roret, men at appetitten på jobben vokste gjennom den midlertidige rollen som sjef mens styret jaktet på en arvtager etter Woxen.

– Så da jeg fikk tilbudet nå etter sommeren, ble jeg veldig glad, og er klar for å sette mitt fotavtrykk på utviklingen av StartupLab fremover.

Noe som gleder styreleder Agerup:

- Vi er vel veldig glade for at Per Einar var motivert for å påta seg oppgaven for å lede StartupLab videre. At han var kvalifisert og svært godt egnet til å løse oppgaven visste vi allerede, fortsetter Agerup.

Startet Wimp

Mange vil nok hevde at det ikke er det spenstigste valget, dersom planen var å endre kursen Alexander Woxen hadde staket ut for StartupLab. Dybvik har vært en sentral profil på lab’n i over seks år, og har på mange måter allerede satt et tydelig fotavtrykk på både strategi og operativt arbeid. Han har vært partner og ansvarlig for å utvikle samarbeidet med norsk næringsliv og utviklingen av de industrispesifikke satsingene MobilityLab, Data Science Lab og Hardware- & IoT-Lab. Den største forskjellen mellom den Woxen og Dybvik er kanskje i de erfaringene de hadde før de gikk inn i StartupLab.

Mens den tidligere lederen har en mer kapitalbakgrunn, har Dybvik vært sentral i flere entreprenør-prosjekter. Han var blant annet med i oppstarten og utviklingen av den Aspiro-initerte strømmetjenesten Wimp, det som senere ble Tidal. Dybvik har også vært involvert i flere oppstarter i Schibsted og Telenor.

– Jeg har ingen tiltredelseserklæring, men vi har allerede ambisiøse planer som jeg skal være med å ta videre.

Satser nasjonalt

– Hva blir det viktigste fremover?

– Det aller viktigste er å forsterke posisjonen vi har fått. En analyse viser at selskaper som har vært innom oss har skapt over 2500 nye arbeidsplasser og aksjonærverdier på over 20 milliarder kroner. Nå rigger vi oss til det som sannsynligvis blir en ny bølge med flinke folk som bruker krisetiden til å starte opp noe nytt, sier Dybvik.

De legger også planer for å bli enda mer nasjonale enn det de hittil har vært. Den nye StartupLab-sjefen påpeker at korona-situasjonen har lært dem mye om hvordan de kan jobbe digitalt. Det siste akseleratorprogrammet ble for eksempel kjørt helt uten fysiske møter. Tanken på at det går an å være til stede, uten å være fysisk til stede, er blitt tydeligere. Allerede nå jobber StartupLab med å samarbeide tettere med miljøer i Trondheim, etter at de har fått fotfeste i Bergen.

I tillegg er det en ny storsatsing på gang sammen med Forskningsparken, der de setter opp et tilbud for gründere som jobber innenfor grønn energi og energieffektivisering.

Hjelp i krise

– Hva blir det vanskeligste fremover?

– Krisetiden har gitt muligheter, men den har også vært utfordrende for mange gründere. Vi har brukt mye tid de siste månedene på å hjelpe selskapene gjennom dette. Det har vært vår førsteprioritet de siste månedene.

– Er det mange som har falt fra?

– Vi gjorde en vareopptelling, og noen få selskaper er truffet veldig hardt og sliter. De fleste selskapene i StartupLab er teknologitunge selskaper som har klart seg bra. Samtidig er det jo selskaper som får en boost på grunn av korona-situasjonen. Som for eksempel Ordr, der etterspørselen eksploderte nærmest over natta. Så det er ikke så dystert bilde.

Leder med dirrende nesebor

– Hvordan vil du beskrive din lederstil?

– Jeg er jo en person som liker å være operativ og handson, og det har jeg lyst til å fortsette med. Vi er jo heller ikke en så stor organisasjon at vi kan ha en leder som bare jobber på det abstrakte nivå. Jeg vil si at jeg er en leder som engasjerer seg mye i oppgavene og er åpen og inkluderende.

– Hvordan er det med temperamentet?

- De som kjenner meg vet jo at når det begynner å dirre litt i neseborene, så er det noe. Men de fleste vil nok oppleve meg som sindig.

Ikke absurd crazy

Han viser for øvrig til at han liker å jobbe med noe som er i utvikling, og at han ikke er en spesielt god forvalter av status quo, det er det andre som er bedre til.

– Samtidig er jeg nok også veldig realistisk og litt forsiktig. Det kommer nok ikke noen absurd crazy ideer fra StartupLab fremover.

- Du er jo en konkurransetype, og det er jo bra å vinne over 100 andre kandidater, hva gjorde du for å feire?

- Jeg fikk jo beskjed samme dag som vi hadde en felles workshop. Så det ble ingen stor fest, og det er jo litt annerledes når du på mange måter allerede er i den rollen du skal få.