Alexander Woxen, gründer av StartupLab.

Alexander Woxen: Seks punkter du bør ha tenkt gjennom hvis du skal lykkes hos engleinvestorene

'Den tidligere StartupLab-sjefen har vært involvert i flere oppstartsinvesteringer enn de fleste de siste ti årene, og deler hva som er «dos og don'ts» når du skal sikre deg penger til gründerprosjektet.

Engleinvestorer kommer i alle former. I den ene enden finner du «sponsoren», den som motiveres av å støtte deg på din reise og gleder seg over at du lykkes. I den andre enden er «kapitalisten», den som er opptatt av den finansielle siden.

- Det viktigste du trenger som gründer er kapitalen til prosjektet. Du skal gjøre jobben, men du trenger kapital. Og når det er for tidlig for de andre, er englene et godt alternativ, sier Alexander Woxen, en av de som kanskje har gjort flest tidligfaseinvesteringer i landet, gjennom tiden i StartupLab og deres ulike fond.

I den aller første tiden til et selskap er risikoen høy for å tape pengene, ofte for høy til at vanlige investorer våger å gå inn. Engleinvestorene sitter typisk tettere på gründerne, ofte som rådgivende. De svarer stort sett til seg selv, i motsetning institusjonelle som ofte trenger et rasjonelt og overbevisende grunnlag overfor sine kollegaer.

- Det holder simpelthen ikke da å si at du liker gründeren. Derfor kan engleinvestoren engasjere seg i umodne virksomheter før de kommer til overflaten som spesielt attraktive, understreker den tidligere StartupLab-toppen.

1. Penger først - men vær oppmerksom på hva som følger med kapitalen.

Alexander Woxen skiller mellom «snill» og «kynisk» kapital, og mener at gründere bør sørge for å få mest mulig av det første. Man vil jo helst ha noen som bidrar, selv når prosjektet ikke går som planlagt.

- Gründere bør være varsom med investorer som ikke helt klarer balansen mellom å være smart og for smart. De kan ha et kontrollbehov som kan i ytterste konsekvens være kontraproduktivt. Du kan miste autonomien du trenger ha som gründer. Det er din reise og dine valg, du kan selvfølgelig lytte til gode råd, men uten å bli styrt.

Den første engleinvestoren skal helst være en god mentor og diskusjonspartner, og hjelpe deg på din «reise», mer enn å bestemme hvor du skal «reise».

- Men man skal heller ikke overvurdere verdien av “aktive” penger. Passive penger er gode penger. Problemene oppstår i forståelsen av “aktiv”.

2. Den bevisste investoren

Det viktigste er selvfølgelig å få nok kapital på plass til å komme i gang, men du også se hvilke som kan ha en «addisjonell» effekt.

- Det å få kapital fra noen som omverden gjerne kjenner som en litt kritisk og kresen person, kan ha betydning. Dersom du for eksempel er en av de få som får inn Geir Førre som investor, har du kommet deg gjennom et nåløye. Det skapes en forventning deretter. Vi kaller dette gjerne for “endorsement-verdi”.

En slik investor kan typisk motivere flere andre til å følge etter, være et «kvalitetsstempel», en validering som kan hjelpe deg videre.

3. Bransjekunnskap og gründererfaring

Dersom du finner en engleinvestor som kan noe om området du skal inn i, er det en klar fordel. Dersom du skal gjøre noe innen for eksempel logistikk, er det fantastisk om du får med deg noen som har lyktes innen dette området tidligere og som kan by på nyttig nettverk og innsikt.

Det kan være en tidligere suksessfull investor eller en vellykket gründer innenfor området. En gründer som har tatt en lignende reise før, vil kunne gi råd basert på sine erfaringer eller «dos og don’ts».

- Tidligere fremgangsrike gründere har vært på din side og kjenner hvordan de bør involvere seg, når de skal være rådgivende og støttende, versus når de bare er plagsomme tidstyver.

4. Nettverkseffekten

Selv om ikke en engleinvestor har relevant bransjekunnskapen, kan den sitte på et stort nettverk og by på dette. Dersom det er en person med et godt renomé, kan det ha en stor betydning med tanke på å hente inn kunder eller andre investorer. Mange dyktige engleinvestorer har et ganske generisk utgangspunkt - ofte kloke og reflekterte.

5. Personkjemi er avgjørende for dynamikk

På et veldig tidlig tidspunkt hvor det er mye usikkerhet og stadig endringer, er det viktig med god dynamikk for å kunne jobbe raskt og ubyråkratisk. Mangel på personkjemi kan bidra til friksjon og være kime til dissonans. Det er viktig med gjensidig tillit for å unngå slitasje i relasjonene.

– Personkjemi er lett å undervurdere. Men livet er for kort til å jobbe med folk du ikke liker. Ikke la iveren etter kapital overskygge personkjemi, sier Woxen.

Han påpeker at en investor kan passe bra for en gründer, men samtidig dårlig for en annen, fordi det rett og slett er forskjell på folk.

– Drømmeinvestoren er gjerne klok og reflektert. Nysgjerrig og ikke påståelig. Det kjedelig med folk som har “hakk i plata” rundt hva de selv gjorde for 20 år siden, er at de gjerne vil dytte sitt verdensbilde på andre. Kanskje tuftet usikkerhet, men det kan være krevende i lengden - dersom du ikke ønsker å være ufin og avvisende. Mitt generelle råd er å unngå folk med lav selvinnsikt og høy selvtillit.

6. Det å skape verdi er din jobb. Gjør jobben!

Man bør heller ikke overdrive verdien av en investor, utover at kapitalen er nødvendig.

– Det å hente penger jo ikke et mål for suksess. Det hviler på gründeren, og dens evne til å skape suksess, fastslår Alexander Woxen.

Les for øvrig mer hos vår samarbeidspartner Entrepedia.com, om hvordan du går frem steg for steg når du som gründer skal finne din første investor.