finansiering

Kundene ville bli eiere - da Flor hentet millioner til arbeidsklær til kvinner

– De blir enda bedre ambassadører når de også eier oss. Det er veldig, veldig kult, sier gründer Kristin Lemme.

Kristin Lemme i egne arbeidsklær fra Flor.
Publisert

Gründerne av Flor fra Voss har fått stor oppmerksomhet for jobben med å utvikle mer passende arbeidsklær for kvinner. De har selv tidligere gått inn med halvannen million kroner hver i selskapet, men etter hvert som tiden har gått og kurvene har pekt oppover, har flere utenfor Flor spurt om det er mulig å bli medeiere. Omsider bestemte gründerne Kristin Lemme og Torgunn Hegland seg for å gå for en folkefinansieringskampanje.

Det har vist seg at det var et riktig valg. Allerede før start hadde 150 interessenter meldt seg. Da kampanjen på Folkeinvest var ferdig onsdag kveld, hadde selskapet klart å hente inn over seks millioner kroner.

– Det har dratt skikkelig i vei, fastslår Lemme.

«En veldig god følelse»

De fleste som har vært gjennom en folkefinansiering, vet hvilken påkjenning det kan være for både kropp og sjel. Etter at Kristin Lemme så at kampanjen gikk veien, gikk hun like godt ned med influensa.

– Det er en veldig god følelse, samtidig blir jeg ydmyk når jeg tenker på at 500 personer har valgt å tro så mye på det vi gjør at de vil satse pengene sine på oss. Med denne kapitalen kan vi virkelig gjøre det vi vil - ansette flere og sette fart på en helt annen måte, sier en nedsyltet, men lykkelig Lemme.

– Du ligger nede for telling, skjønner jeg. Men har du rukket å se nærmere på hvem investorene er?

– Tre av fire investorer er kvinner, og selv om jeg ennå ikke har fått sett på adressen til alle, er vel grovt regnet halvparten av dem vossinger. Dessuten er det mange kunder i alle aldre, flere av dem har nok kjøpt aksjer for første gang.

– Nå blir kundene enda bedre ambassadører når de også eier oss. Det er veldig, veldig kult, sier Lemme.

Problem løst

Flor har tatt utgangspunkt i at arbeidsklær i mannsdominerte yrker er tilpasset menn, og at det fører til mistrivsel og ubehag i hverdagen.

– Plaggene er enten for store, strammer for mye på ulike steder, er for stive eller har feil passform. Flor ønsker å tilby fine og funksjonelle arbeidsklær til kvinner i aktive yrker, da må man starte med at arbeidsgiverne gir de ansatte et likeverdig tilbud, sier Lemme.

– I starten hadde jeg et brennende ønske om å tilby bedre arbeidsklær for kvinner i landbruket. Som bonde hadde jeg kjent dette på kroppen selv i mange år. Etter hvert ble jeg bevisst på at dette behovet også er stort i mange andre aktive yrker. Tida er nå moden for å utvide sortimentet vårt og gå inn i nye bransjer, sier Lemme.

Flor vil satse hardere i for eksempel bygg- og anleggsbransjen, dessuten få et bedre fotfeste blant ansatte i barnehager.

Lokalpatriotisme

Foruten mange småaksjonærer har enkelte større investorer gått inn med summer på mellom 100.000 og 500.000 kroner.

Kristin Lemme erkjenner at hun har fått hjelp av et stort nettverk, både lokalt og fra idretten, som nå har investert i selskapet hennes. Da hun var næringsrådgiver i Voss kommune, ble hun introdusert for entreprenørskap gjennom Startup Extreme. Hun har også vært med på Kaospilot-programmet.

Lokalpatriotismen har som nevnt bidratt til sin solide andel av kapitalen.

– Vi har en butikk på Voss som ruller og går, og vi hadde ikke klart oss uten vossinger. Over halvparten av aksjonærene er herfra, sier gründeren.

Fordel Voss

– Hvilke fordeler og hvilke ulemper er det med å drive et oppstartsselskap som dette fra Voss?

– Det er jo mange fordeler, som at det jo er kjempekjekt å bo her i bygda. Vi har fått mye engasjement rundt merkevaren, og mange har tatt eierskap til prosjektet på en unik måte som er vanskeligere å få til i en større by. Også kostnadsmessige, med tanke på kontorer og lager, er det billigere.

Hun erkjenner at gründerne ikke har det samme store nettverket blant investorer som de kanskje kunne hatt dersom de hadde holdt til i Oslo. Det handler også noe om tankesett.

– Andre gründere snakker om å hente kapital i flere omganger, men vi har ikke tenkt i de baner før nå. Vi er ikke et miljø som driver på den måten, men jeg kunne nok tenkt meg å ha et slikt nettverk rundt oss.

– Noen av oppstartsselskapene fra mindre steder, oppretter jo «distriktskontor» på Mesh. Det er kanskje aktuelt for dere også?

– Det første vi skal gjøre nå er å ansette flere folk, og vi skal blant annet utlyse en stilling som forretningsutvikler. Vi ser at det kanskje kan være vanskelig å finne på Voss. Vi tror at det derfor kan være mulig å jobbe fra andre steder. Så vi utelukker ikke distriktskontor på Mesh, eventuelt noe i Bergen.

Vil øke omsetningen

I kampanjen er selskapet verdsatt til 19 millioner kroner før penger. I prospektet skriver Flor at økonomien nå er god, men til tider har den vært anstrengt. I prognosen for 2023 ligger det an til å øke omsetningen med 67 prosent. Målet er å gå i overskudd i 2024.

– Etter det skal pilene peka oppover og Flor skal verta ei solid bedrift med god og sunn økonomi.