FINANSIERING

Investorenes advarsel og beste råd til norske gründere i krisetid

Det blir vanskeligere for gründere å hente kapital fremover, men norske ventureselskaper låser ikke døren. Her er rådene fem startup-investorer gir sine porteføljeselskaper.

Publisert Sist oppdatert

Nylig gikk den prestisjetunge Silicon Valley-akseleratoren Y Combinator ut med en kraftig advarsel til selskapene i sin portefølje, deriblant norske Kitemaker og gründer Sigurd Seteklev: «planlegg for det verste».

Bakgrunnen er urolighetene i markedene, særlig innenfor teknologi, notert som unotert. Akseleratoren advarer blant annet mot å hente kapital i løpet av det kommende året, og oppfordrer i stedet til å stramme inn på pengebruken.

Flere norske investorer kjenner på det samme, viser en gjennomgang Shifter har begått. Likevel holdes døren åpen for nyinvesteringer.

– Vi tror det er fornuftig for norske gründere å mentalt forberede seg på at det vil bli mer krevende å hente penger fremover enn det har vært den siste tiden, sier Preben Songe-Møller, partner i Skyfall Ventures.

Susanne Gløersen i SEB Green Tech VC

Parallellene som tegnes opp til dot-com-boblen er han likevel forsiktig med, og legger til at selskapet er «grunnleggende optimistiske» til teknologisektoren generelt og Norge spesielt.

– I motsetningen til i dot-com-krisen og finanskrisen, er det nå en enormt stor base av bedrifter og forbrukere som bruker norske teknologiprodukter daglig. Dette kommer de til å fortsette med. Det er en mye større robusthet på etterspørselssiden, mener han.

Shifter har fått svar av følgende selskaper, på spørsmål om hvordan dagens situasjon påvirker investeringsstrategien og hvilke råd de nå gir sine selskaper:

  • Idekapital, ved Managing Partner Kristian Øvsthus
  • Skyfall Ventures, ved partner Preben Songe-Møller
  • Investinor, ved administrerende direktør Terje Eidesmo
  • Viking Venture, ved Managing Partner Erik Fjellvær Hagen
  • Snö Ventures, ved Managing Partner Magne Uppman
  • SEB Green Tech VC, ved Deputy head of sustainable banking ,Susanne Gløersen
  • Momentum, ved partner Arve Fresvik

Bli kjent med disse og over 100 andre startup-investorer i Shifters database

Nyinvesteringer, men prisene kappes

Shifter omtalte allerede i januar hvordan teknologikrasjet på børsene slo ut i lavere verdsettelser på startups. Siden har denne tendensen tiltatt. For eksempel kappet Kinnevik i verdivurderingen av sine Oda-aksjer, men det gikk langt hardere utover nettmat-selskapets svenske søster.

Investor Thomas Falck var tidlig ute og advarte om kapitaltørke.

Skal man tro investorene som har svart Shifter, holder de dampen oppe når det gjelder nyinvesteringer. Faktisk svarer alle at de ikke gjør noe med den strategien. Andelen penger som er satt av til å støtte eksisterende portefølje forblir også urørt enn så lenge. De fleste holder av rundt 50 prosent av sine fond til dette formålet.

Forhandlingene om prisen, derimot, kan bli tøffere for mange.

– Ja, vi fortsetter med nyinvesteringer som vanlig. Men vi er meget bevisst at verdisettingen av tek-selskaper har endret seg betydelig de siste 6-12 månedene, og det reflekteres nødvendigvis i våre investeringsmodeller, sier Managing Partner Kristian Øvsthus i Idekapital.

– Markedet priser nå tek selskaper nærmere langsiktig trend, og det er da det vi også regner inn i våre investeringsanalyser, sier han.

Snö Ventures vedgår at de nå bruker noe tid på å se an utviklingen i markedet, men understreker at de fortsetter å gjøre nyinvesteringer i selskaper de har stor tro på.

– Vi tror det kan by seg interessante muligheter fremover. Heldigvis er de fleste av selskapene i porteføljen vår svært godt oppkapitaliserte, så vi er godt posisjonert for en periode med vanskeligere tilgang på funding, sier Managing Partner Magne Uppman.

Susanne Gløersen i SEB Green Tech VC på sin side gjør seg følgende tanker om tilstanden:

– Vi har banken i ryggen og representerer langsiktige og stabile penger. Det er jo nettopp noen av våre styrker. Så økende uro påvirker ikke oss, vi er mer uberørt.

Gløersen forteller at investeringsstrategien ligger fast. Planen fremover er å øke innen miljøtech med seks gangeren innen 2030.

– Om noe tror vi miljøtech kommer til å klare seg bra. Vi vil nok se verdsettelsesjusteringer, men det er et skrikende behov for miljøteknologi, ikke minst er dette med å effektivisere en rekke sektorer, så vi har god tro på at de gode selskapene innen miljøtech (som jo er med å løse reelle utfordringer) vil klare seg bra og stille sterkere sammenlignet med en del annen type tech. Her investerer man i selskaper med sterk underliggende langsiktig trend. Men det er klart, der det har vært hype for de fleste green tech selskaper i det siste, vil man bli noe mer selektiv og opptatt av å skille klinten fra hveten, sier hun.

Også hos Momentum i Bergen ligger investeringsstrategien fast.

– Vi ser fortsatt etter kvalitetsselskap innenfor våre fokusområder. Gode team og selskap vil fortsatt få funding fra oss fremover, men vi vil nok være enda mer fokusert på oppnåelse av kommersielle milepæler og at selskapene har en robust finansieringsstrategi i bunn. Vi ser nok også at vi bruker relativt mer tid på eksisterende portefølje enn tidligere for å sikre at de kommer styrket ut av en krevende periode, sier partner Arve Fresvik, og har følgende råd:

– I tider som dette, er det avgjørende at gründerne har stålfokus på å levere konkrete resultater samtidig som man konserverer den kapitalen man har for å sikre lengst mulig runway. Ikke minst, det er lettere å ta vare på de vennene man har enn å skaffe nye. Alle som allerede har en interesse i selskapet ditt, er de viktigste å ta vare på når utfordringene kommer, enten det er ansatte, kunder, leverandører, investorer eller banker. Ingen liker negative overraskelser, så ta opp ting før de blir problemer.

Roligere i Investinor, men tar større andel

Det statlige investeringsselskapet Investinor tilførte selskapene sine betydelig med frisk kapital i 2021, og er ifølge administrerende direktør Terje Eidesmo nå inne i en planlagt periode med lavere aktivitet.

I første kvartal deltok selskapet i 16 transaksjoner, og investerte totalt 223 millioner kroner. Investinors andel lå opp mot 40 prosent.

– Dette er høyere enn hva vi har vært vant til de siste kvartalene, som nok er et uttrykk for dagens markedssituasjon, sier han.

Langsom brenning av kapital

Blant det som går igjen hos investorene Shifter har snakket med, er en tydelig oppfordring om å utvide «runway», altså få pengene som står på konto i dag til å vare lenger.

– Vi oppfordrer selskapene til kapitaldisiplin for å nå «breakeven» med tilgjengelig kapitalreserver, sier Eidesmo i Investinor.

Han påpeker at markedsuroen kan ta lang tid, og mener at selskapene bør være forberedt på at det kan bli vanskelig å sikre ny finansiering.

– Samtidig er det viktig for selskapene å komme tidlig på banen dersom det skulle oppstå kapitalbehov.

Markus Hökfelt i SEB Green Tech VC er klar på at man bør være nøye med å ikke ha for stor cash-burn.

– Arbeid tett med dine investorer, både gamle og nye. Tillit og track-record kommer til å veie tungt i nyinvesteringer, sier han.

Øke prisene

Også i Skyfall er det viktig å oppfordre porteføljeselskapene til å unngå å hente ny kapital med det første, og i stedet få pengene på bok til å lever lenger.

– Dette kan gjøres på mange måter, sier Songe-Møller, og ramser opp:

– Hente mer penger enn man trenger når man først har mulighet, korrigere forventninger til verdsetting og utvanning, redusere nåværende og planlagt kostnadsbase og ikke minst øke inntekter hvis man kan.

Å øke prisene på produktet sitt er den minst smertefulle måten å forbedre likviditet på, mener han.

– Ofte reagerer kundene mindre negativt enn man tror på dette.

– I tillegg er vårt råd å være «locked-on-target» når det gjelder å bygge selskap: Fokus på team, bygge produktet, kundearbeid. Mindre fokus på unicorn-statuser og lignende distraksjoner, sier Songe-Møller.

Organisk vekst og avgjørende KPIer

Mer enn noen gang er det viktig å holde blikket festet på de avgjørende nøkkeltallene (KPI-ene) fremover, mener Øvsthus i Idekapital.

– Sånn markedet er nå får en mer igjen for organisk vekst enn kapitaldrevet vekst, sier han.

– Forstå hvor mye inntekter en klarer å genere for hver krone i salgskostnader og totale «cash burn». Hvor effektivt driver en veksten.

Han peker spesielt på såkalt CAC (customer acquisition cost, journ.anm.), altså hva det koster å skaffe en kunde.

I tillegg fremhever Øvsthus den såkalte «burn»-multippelen, som gjerne måles i summen penger som brukes delt på ny gjentakende inntekt som genereres.

– Vekst er fortsatt viktig og driver langsiktige verdier, men skal en forlenge «runway», som en bør i disse tider, er det viktig å skjønne om en vokser på en effektiv måte.

Til sist legger han til det kanskje mest åpenbare: Sørg for at kundene dine er fornøyde og kjøper mer av deg.

– Det er alltid dyrere å selge til nye kunder enn å beholde og selge mer til kunder du allerede har, sier Øvsthus.

Mulighetene i elendigheten

Selv om mange gründere går mer krevende tider i møte, er det som kjent alltid muligheter i en krise. Det mener iallfall Uppman i Snö.

– I et marked som dette byr det seg også muligheter for å ta markedsposisjoner. Balanser fokus på kostnader med å ta muligheter som oppstår, for eksempel i tilgang på talent, råder han.

Managing Partner Erik Fjellvær Hagen i Viking Venture lar seg heller ikke skremme.

– Uroen er utelukkende en finansiell uro. Selskapene våre går bedre enn noensinne og markedet for programvare til bedrifter og offentlig forvaltning er meget sterkt, sier han.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*