STATLIG RISIKOKAPITAL

Investinor skryter av mangfold, men det står dårlig til blant pengemakten i statens risikofond

Kun to av 13 investeringsdirektører i Investinor er kvinner. – Det tar tid å endre en kultur, svarer det statlige investeringsfondet.

Kommunikasjonssjef Morten Bertelsen i Investinor.
Publisert Sist oppdatert

Det statlige investeringsselskapet Investinor har i flere år vært en betydelig maktfaktor i det norske venturelandskapet. Rapporten for tredje kvartal viser at selskapet nå forvalter 8,13 milliarder kroner, fordelt på direkteinvesteringer og fond.

Nylig la selskapet frem sin årlige rapport om bærekraft og miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold.

Der skrytes det særlig av andelen kvinner i selskapet, som har økt de seneste årene. Halvparten av alle nyansatte de siste tre årene er kvinner. I 2021 var fire av fem nyansatte kvinner. Etter de ferskeste rekrutteringene er 12 av selskapets 33 ansatte kvinner (36 prosent), mens i investeringsteamene er 7 av totalt 24 kvinner (29 prosent).

Totalen ligger litt over normalen for bransjen for øvrig (33 prosent), ifølge tall Verdipapirfondenes forening la frem i vår (ekstern lenke), mens Investinor ligger godt foran gjennomsnittet i bransjen hva gjelder dem som jobber med forvaltning (19 prosent). En studie fra samme forening viser at det for noen år siden var så lite som tre prosent kvinner blant de med stillinger innen megling, analyse, rådgivning og forvaltning.

– Kvinneandelen i bransjen er lav. Andelen må økes, og det skjer kun gjennom nyrekruttering. Derfor bygger vi fra bunnen og er dermed med på å øke kvinneandelen i bransjen. Fire av våre fem siste nyansettelser er kvinner. Vi ønsker å tenke helhetlig, sier kommunikasjonssjef Morten Bertelsen i Investinor.

Administrerende direktør Terje Eidesmo hadde ikke anledning til å stille til intervju.

På toppen er det derimot svært mannsdominert, også i det statlige selskapet.

Lederduoen består av administrerende direktør Terje Eidesmo og finansdirektør Tor Helmersen. Av de med beslutningsmakt når det gjelder plassering av penger, det vil si investeringsdirektørene, er kun to av 13 kvinner. Tar man med nivået under, såkalte investment managers, er tallet 3 av 16.

– Forklaringen er at det tradisjonelt har vært mest menn i bransjen. Det er få kvinner i frontfinans, det er kamp om hodene, og det tar tid å endre en kultur, sier Bertelsen.

Har tatt grep

Bertelsen understreker at Investinor har jobbet svært målrettet med å øke kvinneandelen og det øvrige mangfoldet i egne rekker.

Styret i Investinor har for eksempel besluttet at den beste mannlige og beste kvinnelige kandidaten i et rekrutteringsløp alltid skal være med i finalerunden ved nyansettelser. Ved ellers like kvalifikasjoner, skal mangfold prioriteres.

– Da får vi flere interne direktørkandidater på sikt, sier Bertelsen.

Han viser til en rekrutteringsrunde til to «investeringsstillinger» i høst, som fikk 160 søkere. Begge stillingene ble fylt av kvinner.

– De fikk ikke jobben av den grunn, men fordi de var best, sier Bertelsen.

Få går gradene

Dette dreide seg om såkalte associates, som er inngangsposisjonen til investeringsdelen av i Investinor. Derfra er det tre trinn opp til direktørsjiktet.

– Det viktigste vi kan gjøre, er å rekruttere og utdanne kvinner i egen organisasjon. Det gir resultater. Det tar noen år før de blir direktører, men vi er veldig bevisst dette, sier Bertelsen.

En gjennomgang Shifter har gjort, viser imidlertid at kun tre av dagens investeringsdirektører har gått gradene internt i selskapet. Resten er hentet direkte til stillingene utenfra.

– Det vi kan gjøre, er å sette konkrete mål for egen organisasjon og lede ved eksempel. Nå har vi 29 prosent kvinner i investering, og 36 prosent i selskapet. Det er høyt i norsk finans, fastslår Bertselsen.

Subjektive kriterier

Nylig skrev Shifter om ny norsk forskning, som viser at kvinnelige suksessgründere i Norge har møtt mange hindre som følge av kjønnsdiskriminering og en machokultur i bransjen. Blant annet har det vært krevende å hente kapital.

Gründer og CEO i Satpos Ocean Sense, Eva Helen Rognskog, har også beskrevet i en kronikk hvordan latteren runget i teknologimiljøene da hun presenterte sin nye storsatsing på tang, tare og skjell - tross sin godt dokumenterte kompetanse og merittliste.

Hvorvidt porteføljen ville sett annerledes ut med bedre kjønnsbalanse eller mangfold blant investeringsdirektørene, er umulig å vite, mener Bertelsen, og avfeier spørsmålet som hypotetisk.

– Vår vurdering er at investeringer som sådan vurderes på en rekke subjektive kriterier. Det er riktig at hvis alle har samme bakgrunn, stilles det ingen nye spørsmål. Men mangold er mer enn kjønn, sier han.

Bertelsen påpeker også at endelige beslutning om investeringer tas av investeringskomiteen i Investinor. Det betyr etter det Shifter erfarer enten toppsjef Terje Eidesmo eller styret, avhengig av størrelse på plasseringen. Halvparten av styret til Investinor er menn, halvparten kvinner.

Konkrete mål

Målsetningen til Investinor er å ha en «mangfoldsandel» på 50 prosent, som innebærer kvinner og ulik etnisitet.

Konkrete mål for kjønnsbalanse eller mangfold på direktørnivå, har selskapet derimot ikke.

– Er dere fornøyd med situasjonen?

– Ingen kan slå seg på brystet og si at man er mangfoldig nok i norsk finans. Men vi har god spredning på ung og gammel, og har alt fra tidligere rakettforskere til journalister, jurister og samfunnsvitere i staben. To har minoritetsbakgrunn, sier Bertelsen.

Han legger til at endringene i bransjen ikke går fort nok, og forteller at Investinor jobber aktivt for å bedre situasjonen.

– Vi stiller krav til porteføljeselskapene våre, og vi pusher på i styrerommene. Det gir resultater, mener han.