Terje Eidesmo i Investinor.

Investinor med rekordvekst: Verdiene steg med 237 millioner

Det statlige investeringsfondet har sitt beste kvartal i historien, mye drevet av oppgang på børsen, men de er også fornøyd med at de mindre tech-selskapene har vært robuste gjennom koronatiden.

Publisert Sist oppdatert

Investinor leverer en bruttoavkastning på 237,1 millioner kroner i andre kvartal. Særlig de børsnoterte selskapene har steget i verdi.

– Det har vært et spesielt kvartal i kapitalmarkedet, og mange av selskapene i tidligere faser har hatt store utfordringer på kapitalsiden. Samtidig har de mer modne, børsnoterte selskapene hatt en svært god utvikling. Det gjør at vi alt i alt er svært fornøyd med utviklingen, sier Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor, i en pressemelding.

- Det har jo vært og er en pandemi oppi dette, der det var en dipp på børsene spesielt i mars. Hvordan er utviklingen for hele året?

- I første kvartal gikk det litt ned, men etter det har det gått opp igjen. Og vi har et betydelig positivt resultat for hele året så langt, sier Eidesmo til Shifter.

I forbindelse med Covid19-utbruddet skrev Investinor ned verdien på flere av porteføljeselskapene, fordi noen av dem hadde mistet omsetningen. Investinorsjefen tror imidlertid at selskapene vil løfte seg igjen.

- Vi har ennå ikke skrevet dem opp igjen. Men vi er veldig fornøyd med at de har vist seg så robuste gjennom koronatiden.

Blant de unoterte selskapene finner vi blant annet kjente Unacast, Dimension 10, Villoid, Viva Labs, Vibbio og Ignite Procurement.

Helse og kameralinser

I løpet av kvartalet gjorde Investinor én nyinvestering og 17 oppfølgingsinvesteringer. Totalt har Investinor nå 71 selskaper i porteføljen. Blant Investinors mest modne investeringer finner vi BerGenBio og poLight som begge er notert på Oslo Børs, samt Calliditas Therapeutics, som er notert både på Stockholmsbørsen og New York-børsen. Exact Therapeutics, hvor også Investinor er medeier, ble børsnotert etter kvartalets slutt.

– Investinor har også en spesiell rolle ettersom vi investerer der private, institusjonelle investorer i for stor grad er fraværende, og vi bidrar til å bygge en bro mellom fasene i kapitalmarkedet for lovende norske vekstselskaper. På grunn av de utfordringene koronaviruset har skapt for kapitaltilgang, har vi vært ekstra aktive på oppfølgingsinvesteringer i mange av våre selskaper dette kvartalet, sier Eidesmo.

250 millioner i ny kapital

I løpet av andre kvartal har porteføljeselskapene fått tilført 250,3 millioner kroner i ny kapital, hvorav 95 millioner kroner kommer fra Investinor.

– Vi forventer at porteføljen vil kunne gi en god avkastning i årene som kommer. Vi har også en klar ambisjon om å øke realiseringstakten i form av flere salg eller børsnoteringer fremover, sier Eidesmo.

Nytt mandat Investinor har siden 1. mai 2020 forvaltet et nyopprettet mandat for fonds- og matcheinvesteringer. Innenfor mandatet kan Investinor investere i fond eller direkte i selskaper, enten gjennom syndikerte strukturer eller ved matching av private investorer.

Buffer i koronakrisen

Innenfor det nye mandatet fikk Investinor dette kvartalet også tilført 1 milliard kroner fra regjeringens krisepakke.

– Investinor har over de seneste årene bygd opp et velfungerende system for å investere i norske vekst-og gründerselskaper. Denne kompetansen har vært medvirkende til at vi raskt har kunne styrke private venture- og oppstartsfond ved å tilføre dem penger umiddelbart. Dermed har Investinor kunnet ta en enda større rolle som en motsyklisk buffer i krisen, sier Eidesmo.

Investinor har gjennom kvartalet komittert til sammen 278,5 millioner kroner i fem fond.