Politikk

Høyre og Arbeiderpartiet gikk sammen om å stoppe nytt gründervisum: «Det er ikke all verdens krav som stilles»

Stortinget stemte ned forslaget om et visum som kunne gjøre det lettere for utlendinger å etablere seg som gründere og investorer i Norge.

Næringsminister Jan Christian Vestre vendte denne gangen tommelen ned, og fikk med seg Olve Grotle i opposisjonspartiet Høyre.
Publisert Sist oppdatert

Shifter har skrevet flere artikler om hvordan det er krevende for folk utenfor EØS-området å etablere seg som gründer eller investor i Norge. Før jul i fjor fortalte Shifter om den amerikanske gründeren Kyle Havlicek-McClenahan som blir kastet ut av landet etter åtte år i Norge. Denne og flere andre historier, blant annet fra de amerikanske investorene Sean Percival og Andy Chen, gjorde at blant annet partiet Venstre har engasjert seg kraftig i saken.

AP-nei

Men næringsminister Jan Christian Vestre har ikke vært til å rikke, til tross for et opprop fra 150 profiler i startup-miljøet som krevde endring i regelverket, og at partiet så sent som i høst uttalte seg positivt til endringer på dette området.

Da Venstres forslag ble behandlet i Stortinget denne uka, var det bråstopp, siden Høyre også valgte å stemme nei.

– Det er krevende å se grunnlaget for en slik ordning, all den tid det er åpnet for å gi oppholdstillatelse for dyktig selvstendig næringsdrivende fra utenfor EØS-område. De kravene som stilles om oppholdstillatelse er ikke urimelige. Det er ikke all verdens krav som stilles, sa Vestre da han svarte opposisjonen i Stortinget.

Flere utenlandske og norske gründere og investorer har vært sterkt uenige i dette, med henvisning til det såkalte underholdskravet, som krever at du har en lønn over et visst nivå for å kunne bli i landet. Det er som kjent ganske vanlig at gründere venter både ett og to år før de tar ut lønn av selskapene de starter opp. Investorer er heller ikke nødvendigvis lønnsmottagere, selv om de ikke har vanskeligheter med å klare seg.

Høyre-nei

Selv om også Høyre-representantene stemte nei til forslaget, ga de honnør til Alfred Bjørlo og Venstre for å ta opp saken, og påpekte at de delte intensjonen. Olav Grotle mente imidlertid at det ville være klokt med en større gjennomgang av tiltak og virkemidler som allerede finnes, før man setter i gang med nye initiativ.

Representaten Olve Grotle viste til at Solberg-regjeringen i sin tid hadde en gjennomgang av tematikken.

– Vi vil se helheten før vi bestemmer oss for enkelttiltak, sa Grotle til Stortinget.

Frp-ja

Det hører til de ytterste sjeldenhetene at Venstre og Fremskrittspartiet finner sammen i en sak som handler om innvandring, men her gjorde de det.

Sivert Bjørnstad (Frp) mente dagens regler var firkantet, og hindret driftige og kreative folk fra land som India, Sør-Afrika eller USA å komme til Norge for å starte opp noe eget og skape arbeidsplasser.

– I motsetning til sammenlignbare land som Estland, Sverige, Tyskland og Nederland gjør ikke Norge nevneverdige tiltak for å gjøre det så enkelt som mulig å komme hit å være gründer eller investor for ikke-europeere.

Bjørnstad påpeker Arbeiderpartiet har glemt hvordan de selv pushet på for å få til en endring på området.

– Nå når de selv er i posisjon, er dette glemt, og det er business as usual. Næringsministeren med sin aktive næringspolitikk og trang til eksport kunne her satt et eksempel og kommet gründer- og oppstartsmiljøet i møte, sa Bjørnstad fra talerstolen.

Skuffet Venstre

Venstres Alfred Bjørlo var skuffet etter at forslaget ble nedstemt i Stortinget, særlig et parti fikk gjennomgå.

– Jeg er overrasket over at Høyre ikke støttet Venstres forslag om gründervisum i Norge, men i stedet gjorde felles sak med Ap, Sp og Rødt og stemte ned forslaget. Dermed hindret Høyre at Venstres forslag ble vedtatt i Stortinget, og startup-Norge må vente enda lenger på et helt nødvendig politisk gjennomslag for å gjøre det enklere for gründere, investorer og «skilled workers» å etablere seg i Norge, kommenterte Bjørlo til Shifter.

Alfred Bjørlo fra Venstre har vært en av de som har ivret for et eget startupvisum.

Han velger likevel å være optimist.

– Venstre kommer til å fortsette kampen for gründervisum og et åpnere, mer «vennligsinnet» Norge for utenlandske gründere og arbeidstakere i det nye, globale næringslivet. Jeg er imponert og glad for den sterke mobiliseringen vi har sett i et samlet Startup- og næringslivs-Norge om denne saken – og glad for støtte til mange av Venstres forslag fra både SV, Frp og MDG.

– Nå må vi sammen holde trykket oppe og få også de store, konservative partiene Ap og Høyre til å innse alvoret: Dette haster dersom vi skal lykkes med omstillingen av norsk næringsliv, og skape nye vekstnæringer etter oljen, påpeker Venstres stortingsrepresentant og medlem i Næringskomiteen, Alfred Bjørlo.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilke nyhetsbrev vil du motta?*

Hvilken bransje jobber du i?*