POLITIKK

Han ble kastet ut av landet, men nå krever Venstre at teknologi-gründeren får bli

– Sørg for at Kyle Havlicek-McClenahan og andre i hans situasjon får bli i Norge – og be om unnskyldning for måten han er behandlet på til nå, oppfordrer stortingsrepresentant Alfred Bjørlo og vil ha justisministeren på banen.

Alfred Bjørlo i Venstre krever at regjeringen griper inn, og sørger for at Kyle Havlicek-McClenahan får bli i Norge.
Publisert Sist oppdatert

I går fortalte Shifter om den amerikanske gründeren som blir kastet ut av landet før jul, etter åtte år i Norge. Årsaken er at han startet et teknologiselskap like før pandemien brøt ut i fjor, og på grunn av korona-omstendighetene ellers tjente for lite ved siden av oppstarten. Selv om inntektene hans har tatt seg kraftig opp i siste halvår i år, og nå er langt over nivået det må være på for å kunne få opphold (underholdskravet), konkluderer Utlendingsnemnda med at han må ut.

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo i Venstre er opprørt over behandlingen av Kyle Havlicek-McClenahan.

– Det er en historie som gjør vondt å lese. Slik kan vi rett og slett ikke behandle folk i 2021. Mitt klare inntrykk er at Kyle oppfyller intensjonen med regelverket og tjener til livets opphold. Da bør det være selvsagt at myndighetene tar hensyn til koronasituasjonen i vurderingen av saken, og lar Kyle bli i Norge, sier Bjørlo, som også varsler at partiet vil ta opp saken i Stortingets skriftlige spørretime.

Ber om skjønn

Kyles advokat, Dennis Obeng i KPU, har bedt Utlendingsnemnda gjøre en konkret vurdering av inntektssituasjonen til Kyle nå fremover, ikke basere fremtidsutsiktene og dermed vedtaket på nedgangen som var i den første delen av pandemien. Det har han ikke fått gehør for, og høstens inntektsøkning er ikke tatt med i vurderingen.

– Hvordan kan det være slik at systemet som ellers har vært så fleksibelt overfor det norske næringslivet gjennom pandemien, skal være så rigid overfor utlendinger?

– Det kan tenkes at byråkratene som er satt til å forvalte regelverket oppfatter at de ikke har så mye skjønn og handlingsrom å spille på, rett og slett fordi det er politisk flertall for et strengt regelverk overfor utlendinger i Norge. Venstre står for en mer liberal politikk, men her er det sterke krefter både på blå og rød side som vil behandle utlendinger strengt.

– I denne saken mener jeg likevel byråkratiet bør ta hensyn til koronasituasjonen, og i det minste konsultere departementet før man fatter en endelig beslutning i saken.

Krever respekt

– Så hva bør departementet gjøre i dette tilfellet?

– Venstre sitt råd er krystallklart: Sørg for at Kyle og andre i hans situasjon får bli i Norge – og be om unnskyldning for måten Kyle er behandlet på til nå. Bruk skjønn og klokskap – ta hensyn til koronasituasjonen i denne typen utlendingssaker på samme måte som man har særskilte «koronaregler» for nærings- og arbeidslivet på nær sagt alle andre områder.

Bjørlo tar også til orde for endringer i systemet utover dette.

– Folk må møtes med respekt. Vi ønsker et humant regelverk som viser at Norge verdsetter mennesker og ikke mistenkeliggjør dem – og at vi skal være et land som ønsker gründere, investorer og remote-arbeidere fra hele verden velkomne i stedet for å prøve å gjøre livet vanskeligst mulig for dem. Det må bli slutt på at hederlige mennesker som ønsker og evner å bygge en fremtid i Norge må leve i konstant frykt for å bli kastet ut.

Shifter har bedt om svar fra Justisdepartementet, men på grunn av mye arbeid med koronasituasjonen ber departementet om forståelse for at det tar litt mer tid enn normalt, og hadde ved arbeidsdagens slutt i går ennå ikke svart. Shifter kommer tilbake med mer.

For ordens skyld: Kyle Havlicek-McClenahan leverte som frilanser ukentlige engelske oppsummeringer av norske startup-nyheter til Shifter i perioden mars til juni 2019.