klima

Her ute i skogen vokste det frem en avtale som ga klimagründerne tilgang til over 5000 bedriftskunder

Variable ville bygge en teknologi som kunne kutte utslipp - Vestre skulle lage verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Samarbeidet ledet til et gjennombrudd for oppstartsselskapet.

Oscar Haavardsholm (t.v.) og Adam Scheuring i Variable på vandring i lyngen hos strategisjef Øyvind Bjørnstad utenfor Vestres nye møbelfabrikk på Magnor.
Publisert Sist oppdatert

Et par hundre meter unna hovedveien til Sverige ligger det spektakulære bygget som ble åpnet i sommer. Vanligvis hadde selv nordmenn med billig bacon og snus i blikket fått med seg en konstruksjon av såpass store dimensjoner. Men her på Magnor har arkitektene på nærmest magisk vis fått «verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk» til å gå i ett med furuene, med mørkt overflatebrent panel som kamuflasje.

Det er også her under det gresskledde taket med solceller Adam Scheuring og klimastartupen Variable har landet en av sine største avtaler hittil. Gründerne hadde lenge hatt et samarbeid med møbelfabrikken Vestre om å bidra til å redusere klimautslippene i produksjonen. Gjennom samarbeidet klarte de å håve inn en enda større fisk.

Variable-verktøyet blir nemlig integrert i Monitor, Nordens ledende forretningssystem for små og mellomstore produksjonsbedrifter, med nærmere 7000 kunder i Europa og Asia.

Vestre-fabrikken The Plus på Magnor sett ovenfra.

Plussen i skogen

Ovenfra er Vestres fabrikk på Magnor formet som et kryss, eller som de selv kaller det “The Plus”. Hver vinge i “plussen” vender ut mot og er i direkte kontakt med skogen – et arkitektonisk grep for å understreke budskapet om at det ikke behøver å være noen motsetning mellom klima og arbeidsplasser, eller mellom økonomisk vekst og naturmangfold.

Adam Scheuring og medgründer Oscar Haavardsholm, som vanligvis holder hus på Spaces i Oslo sentrum, har ankommet den lille skogbygda ved svenskegrensen i en Cupra Electric fra Hyre. Som seg hør og bør for klimagründere, har de ingen bil.

Denne reisen har de tatt flere ganger de siste ukene, det var også her de møtte ERP-selskapet Monitor for første gang.

– Monitor er selve operativsystemet til fabrikken, forklarer Adam Scheuring på vår guidede tur rundt i fabrikken.

Med den nye integrasjonen åpner det seg en mulighet til å få Variable ut til tusenvis av nye kunder.

På dataterminalene på fabrikkgulvet hos Vestre kan de ansatte nå få opp hvor mye de enkelte delene i møblene bidrar med i klimautslipp. Adam Scheuring (fra venstre) og Oscar Haavardsholm i Variable ser her nærmere på systemet sammen med møbleprodusentens strategisjef Øyvind Bjørnstad.

Gode frysninger av utslippskutt

Det er ikke bare gründerne som får stjerner i øynene av samarbeidet. Ifølge Adam Scheuring skal en av de ansatte i Monitor ha sagt at han fikk «gåsehud» når han så hva Variable kunne levere.

De gode frysningene handler om at Variable går langt mer detaljert inn i verdikjeden til produksjonsbedriftene enn hva som er vanlig for klimarapporteringer. I motsetning til andre løsninger for å måle klimafotavtrykk tar de utgangspunkt i de faktiske CO2-utslippene, ikke gjennomsnitt fra en standardisert databasene. Variable forteller også konkret hvilke tiltak produsentene kan gjøre for å få ned utslippene.

Hos møbelfabrikken Vestre oppdaget de for eksempel at metoden for å rustbeskytte stålet i produktene hadde rom for klima-forbedringer. Denne galvaniseringsprosessen der stålet dyppes i sink, er nødvendig i benker og bord som skal tåle vær og vind utendørs, og slik gi den livstidsgarantien som Vestre opererer med. Oversikten til Variable viste at noen leverandører gjorde dette med lavere CO2-utslipp enn andre. Ved hjelp av verktøyet kunne Vestre så bytte til produsenten som hadde lavere utslipp.

– Det koster litt mer med lavkarbon-sink, men ikke mer enn det samme som karbonprisen i EU akkurat nå. Så det er et relativt billig grep å gjøre for å få ned utslippene dine, sier Scheuring.

Etterspurt

Nærmere 70 prosent av utslippene fra en typisk bedrift, kommer fra leverandørene som produserer innsatsvarene. Å få bukt med slike indirekte utslipp fra produksjon sees på som avgjørende for at verden skal begrense den globale oppvarmingen til 2 grader i forhold til førindustriell tid.

Hos Monitor hadde de lenge opplevd en økende trend der kundene tok kontakt for å minske klimabelastningen nedover i verdikjeden. Bedriftene etterspurte muligheter for å få oversikt over CO2-utslipp fra innsatsvarene som en del av verktøykassen hos Monitor, ikke bare pris og leveringstider. Med Variables løsning får de altså mer enn som så, en konkret mulighet til å bytte til andre og mer miljøvennlige leverandører.

– Det blir et styringsverktøy på detaljnivå for CO2-utslipp. Jeg tror ikke det finnes noen løsninger i dag som har det vi og Variable gjør sammen, men det bør jo være en naturlig del å ha i et ERP-verktøy, sier Atle Karlsrud i Monitor Norge.

Selve koblingen til Variable skjedde gjennom Vestre, som var en god kunde.

– Dette er et partnerskap som vil gi oss begge veldig spennende markedsmuligheter, sier Karlsrud, som tror at den nye klimamodulen fra Variable vil hjelpe Monitor å vokse enda raskere.

Øyvind Bjørnstad i Vestre (i midten) og Adam Scheuring (t.v.) og Oscar Haavardsholm (t.h.) i Variable fant tidlig tonen, noe som ledet frem til avtalen med ERP-leverandøren Monitor.

Bort fra kvoter

For Vestre handler det om å gjøre noe med de faktiske utslippene, i tillegg til å bidra til å nå de globale målene med offsets. I det nye nullutslippsrammeverket til EU er det nettopp slik det skal gjøres.

– Vi må prøve så godt vi kan å komme oss vekk fra kvoter som en løsning. Det kan hjelpe oss på veien mot karbonnøytralitet, men vi må håndtere våre absolutte utslipp, sier strategisjef Øyvind Bjørnstad i Vestre.

Adam Scheuring mener man gjerne kan bruke kvoter til å bidra til et bedre samfunn, men at den nye standarden krever at du selv gjør noe.

– Det aller viktigste er å gjøre grep for å redusere utslipp, ikke bare snakke om det.

Han viser til at det i dag finnes store svakheter i systemene for å måle klimautslipp, særlig i hva slags data som brukes, ref de unøyaktige gjennomsnittstallene.

– Hvis du har som mål å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030, hvordan i all verden skal du få til det med en løsning som har 40 prosent feilmargin. Det er veldig, veldig viktig å ta eksakt kontroll på dette. Der har Vestre vært en pioner sammen med oss.

Slik virker det

Adam Scheuring viser frem verktøyet, der man kan se hva som er de største utslippskildene i produksjonen av et produkt. I Vestres tilfelle er det ofte stålet som er den største utslippskilden. I verktøyet kan du velge mellom innsatsvarene, se hvor det monner mest.

– Vi kan bygge ulike scenarioer og se hva endringene kan bidra til. Dette er høyt spesifikke utslippstall, direkte fra kilden, forteller Øyvind Bjørnstad.

Informasjon som til nå har ligget i eposter og regneark, er lett tilgjengelig i verktøyet. Der kan dataene oppdateres løpende etter hvert som det skjer endringer i utslippene på leverandørnivået. Jo flere som bruker Variable, jo mer data, og jo bedre blir verktøyet.

– Det er i de beste leverandørenes interesse å gi oss dataene, mener Scheuring.

Bare verstingene med de høyeste utslippene vil ha en fordel av å bruke gjennomsnittstallene. For å styre unna disse leverandørene vil Vestre ha de faktiske utslippene.

– Systemet med gjennomsnittstall er «broken». De bidrar ikke til å gjøre leverandørene bedre. Vi bygger vår løsning på ekte data, fra verdikjeden selskapene faktisk jobber med, og synliggjør tiltak, sier Scheuring og viser til at ulike leverandører kan ha stor variasjon i utslipp fra tilsynelatende like materialer.

Utemøblene hos Vestre skal vare så lenge som mulig, og har livstidsgaranti mot rust, forteller strategisjef Øyvind Bjørnstad (t.v.). Sammen med Adam Scheuring (i midten) og Oscar Haavardsholm (t.h.) i Variable fant de ut hvordan de kunne kutte klimautslippene fra rustbehandlingen.

Go big or go home

Variable-gründeren går ikke inn på hvor store inntektene er fra verktøyet nå, men i møtet med Shifter går det frem at Vestre betaler for abonnementet, og at flere andre kunder gjør det samme.

Sannsynligvis vil klima-modulen være relevant for rundt 80 prosent av kundene på lang sikt, så Variable tar utgangspunkt i at rundt 20 prosent av kundemassen vil kjøpe tilgang til verktøyet. Med dagens prising kan det dreie seg om flere titalls millioner kroner i inntekter for oppstartsselskapet de neste par årene.

— Hva er mål nå?

— Bygge vekst-teamet og “scale the shit out of this” for å gjøre så stort bidrag til å kutte utslipp som mulig, så raskt som mulig. Et av de neste stegene er å jobbe med integrere en enda større ERP-leverandør som vil gi oss tilgang til ti ganger så mange kunder. “Go big or go home!”

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*