klima

Her peker gründerne ut flommens tapere

Kundene strømmer til når vannet strømmer ned, og 7Analytics har hittil i år mer enn doblet antall abonnenter på sitt verktøy for å forutse flomfare. Nå venter de drahjelp av ekstremværet Hans.

Kartet viser andelen bygninger som ligger i flomutsatte kommuner predikert ut fra ekstremværet Hans. Gründerne Jonas Aas Torland (øverst) og Werner Svellingen (nederst) i 7Analytics opplever pågang til løsningen som generer dette.
Publisert Sist oppdatert

– Det er stygt å si det, men kundene kommer som regel når det skjer en hendelse. Viljen er ofte veldig liten når vi snakker med kommuner og bedrifter som aldri har vært berørt av noen flom tidligere. Slår ekstremværet til, vil veldig mange nye komme på banen, sier gründer Jonas Torland i 7Analytics.

Shifter snakket med teknologiselskaet da regnstormen «Hans» ladet opp til å innta Norge mandag formiddag. Det er med blandede følelser Jonas Aas Torland og teknologileder Werner Svellingen har fulgt utviklingen i dag og de siste årene.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

– Ingen håper på ødeleggelser, men se på København som ble knust til «pinneved» i 2011. Den byen har utviklet seg til en ledestjerne i Norden på overvannshåndtering, sier Torland, som også viser til flomkatastrofen i Tyskland for to år siden, der tyskerne har tatt viktige grep i ettertid.

600.000 med flomrisiko

I skrivende stund var det ennå uklart hvor kraftig regnstormen «Hans» kom til å bli. Maskinlæringsmodellen til oppstartsselskapet 7Analytics fra Bergen har skannet gjennom 1,2 millioner bygninger innenfor aktuelle faresoner og estimer at rundt 600 000 bygg har forhøyet flomskade risiko dersom varselet for «Hans» slår til.

Modellen som er utviklet i samarbeid med forsikringsselskapet Fremtind, er trent opp på historiske skadedata, og bruker over 100 ulike parametere for å beregne flom-risiko. Ifølge gründerne er modellen den mest avanserte av sitt slag.

De røde områdene på kartet under viser hvor sannsynligheten for skade er høyest, ut ifra flomodell og værvarsel. De mest utsatte kommunene er Hvaler, Færder, Bamble og Nesodden.

Alt endres

Det gjenstår altså å se hva fasiten blir, men for 7Analytics er værhendelsen uansett en bekreftelse på det de og en del andre har forstått for lenge siden: Uansett hvor mye CO2-utslippene kuttes i årene som kommer, vil ekstreme hendelser inntreffe oftere, så det vil være nødvendig med tilpasninger til et klima i kontinuerlig endringer. 

Norske kommunene som tidligere har definert seg selv som «tørre» områder, må tenke om igjen, ifølge gründerne.

 – Klimaendringene endrer eksisterende beslutningsgrunnlag. Risikoen til eksisterende og ny infrastruktur må vurderes på nytt i lys av dette, sier Svellingen.

Teamet i 7Analytics har blitt stadig flere de siste par årene, nå planlegger de en storrunde som vil skape ny vekst.

Vokser raskt

Men når det er problemer, må noen finne løsninger, og det er der startups som 7Analtics kommer inn.

– Klimaendringer er også muligheter for oppstartsselskaper som tenker nytt, fastslår Werner Svellingen.

Fra nyttår og frem til i dag har antall kunder i det offentlige og næringslivet økt fra 20 til over 50. Inntektene er allerede firedoblet hittil i år for selskapet som har utviklet et verktøy som forteller hvor flommen vil ramme. I Norge brukes programvaren til planlegging av infrastruktur og nybygg, men etter hvert også til predikasjon i akuttsituasjoner som denne ukens ekstremvær «Hans». I USA er selskapet allerede i markedet med et slikt sanntidsverktøy.

Problemene

Det er flere problemer med dagens løsninger for å forutsi flomfare. I det offentlige skorter det på både kunnskap og kapasitet, særlig utenfor de store byene blir det tilfeldig. Noe Riksrevisjonen har påpekt i sin rapport om klimatilpasning som kom i fjor.

Farevarsler basert på værmeldinger er lite brukbare for kommuner og bedrifter som vil sikre seg mot flom og overvann. Eksperter i konsulentselskapene kan gi svarene, men fordi de gjerne jobber manuelt går det saktere enn ved bruk av programvare som den fra 7Analytics. 

Det er nødvendig med en langt mer finmasket vurdering, ned på bygningsnivå, for å fatte de riktige beslutningene om tiltak, og det må gå fort. Det er det 7Analytics mener at de bidrar med.

Forsikring som driver

Det store arbeidet med å sikre seg mot flomfaren har heller ikke gått all verdens unna. I de fleste andre land er det forsikringsbransjen som har ført an i arbeidet med forebyggingen av flom - blant annet i USA. 

7Analytics gikk for to år siden inn i det amerikanske markedet sammen med samarbeidspartner Storm Geo. Bevisstheten rundt tilpasning til ekstremvær og varsling av dette er langt høyere, ifølge gründerne. Det gjør innsalgsjobben for verktøyene lettere. 7Analytics har allerede landet sin første kunde, energiselskapet Total Energies. 

Norske aktører har hittil hatt en ganske unik velvillighet til å forsikre flomutsatte objekter, men også dette er trolig i endring, påpeker gründerne. Den mye omtalte EU-taksonomien vil kreve at forsikringsselskaper rapporterer på hvordan klima påvirker porteføljen. 

 – Dere sier at dette vil komme som en kule?

 – I henhold til EU taxonomien vil forsikringsselskapene være forpliktet til å ta høyde for klimaendringer og klimafremskrivinger i prismodeller i fremtiden. Da vil det være mange objekter det kan bli vanskelig å tegne forsikring for hvis de ikke gjør tiltak, sier Torland, som peker på samarbeidspartner Fremtid som en av de få i Norge som går foran. 

Henter kapital

7Analytics hentet inn 25 millioner kroner i en seed-runde ledet av ventureselskapet Momentum. Samtidig gikk corporate venture-satsingen til Obos og AF Gruppen, Construct Venture, inn på eiersiden sammen med Obos Oppstart.  Flere eksisterende aksjonærer deltok også i runden, som Link Venture Capital, Multiconsult og Acme Capital. Selskapet forbereder seg nå til en ny stor investeringsrunde i januar.