emisjon

Fra Bergen til Texas: Her er flomstartupens planer for 25 friske millioner

7Analytics får Obos og Af Gruppen på eiersiden.

Teamet i 7analytics
Publisert

I mars 2020, da pandemikrasjet var på det aller mørkeste, sluttet 7analytics-sjef og medgründer Helge Jørgensen i sin faste jobb innen arealplanlegging for å satse på heltid.

– Det var jo selvsagt de som stusset på timingen, men det var da vi fikk den første fundingen, og da var det bare å gasse på.

Avgjørelsen skulle vise seg å bli både god og heldig. Pandemien ble en fin tid for selskapsbygging, og nå, 2,5 år senere, ser det bra ut for 7analytics som bruker kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) for å modellere og forutsi flomrisiko.

Selskapet har utviklet en programvare som bruker unik terrengprosessering i kombinasjon med ulike datakilder for å predikere og redusere flomrisiko for bedrifter og offentlige etater. Teamet, hvorav flere er medgründere, består av geologer og data-analytikere.

Investorene stiller opp

Sist uke ble det kjent at selskapet hentet inn 25 millioner kroner i en seed-runde ledet av Momentum. Samtidig har corporate venture-satsingen til Obos og AF Gruppen, Construct Venture, kommet inn på eiersiden sammen med Obos Oppstart.

Flere eksisterende aksjonærer deltok også i runden, som Link Venture Capital, Multiconsult og Acme Capital.

Investeringsdirektør i Momentum, Svein Ove Langeland, synes teamet har vist lovende kommersiell fremgang.

– Vi har fulgt selskapet en stund, og mener at tiden nå er inne for å skalere opp teamet og akselerere kommersialiseringen. Vi ser frem til å følge dette selskapet fremover, i en tid der klimatilpasning dessverre bare blir viktigere og viktigere, sier han.

En fordel med kunder på eiersiden

Selskapet hadde driftsinntekter på 3,3 millioner kroner i 2021 og et negativt resultat på 1,9 millioner kroner. Men Jørgensen forteller at utviklingen så langt i år har vært svært god. Selskaper som kom inn under pilotprosjektet, velger å bli betalende kunder i en SaaS-modell med årlige betalinger basert på størrelse og bruk.

Slik var det med Obos og AF Gruppen.

– Vi har allerede tatt i bruk verktøyet deres i flere av våre byggeprosjekter, forteller Birgitte Molstad, miljødirektør i OBOS.

Kart over Houston med vannveier og potensial for flom.

Jørgensen ser det som en fordel å få kundene på eiersiden.

– Vi får flere gode innspill fra de som faktisk bruker verktøyet, og jeg tror det vil styrke økosystemet vi bygger, sier han.

Tilbyr prediksjon og føre var

Selskapets produkt mot kundene er todelt. Den ene tjenesten skal gjøre det mulig å predikere vannmengder ved å koble opp mot værmeldinger. Hvis et stort skybrudd er ventet om tre dager, får man, basert på terskelverdier, en estimert sannsynlighet for flom i byggene man har ansvar for. Systemet skal også gi informasjon om potensielle konsekvenser.

Markedet blir trolig, og dessverre må man si, stort. Globale værkatastrofer kostet 343 milliarder dollar i 2021. Orkanen Ida hadde alene en estimert skadekostnad på 75 milliarder dollar. Ennå venter man på skadeomfanget av skadene etter Ian, for ikke å snakke om de enorme ødeleggelsene i Pakistan tidligere i sommer.

– Hvis du ser på naturfarer i et globalt perspektiv, har flom den største økonomiske innvirkningen på samfunnet, sier medgründer Jonas Aas Torland.

Økt urbanisering og «nedbygging» av naturen er en viktig årsak til at vi stadig får flere flommer. På toppen av dette fører klimaendringer til mer ekstremvær med hyppigere styrtregn, såkalte skybrudd.

Foreløpig er det først og fremst regn og ikke vind, som er Bergens-selskapets ekspertområde.

Verktøyet Flomkuben skal sette brukeren i stand til å innføre tiltak før noe faktisk skjer. Norske kommuner har begynt å bruke dette i forbindelse med overvannsplaner. Flomkuben brukes også av Banenor og Multiconsult. Produktet bruker avansert modellering og AI for å beregne flomveier raskere og med høyere presisjon enn standardverktøy.

En salgsstrategi er å få saksbehandlerne på lag først, såkalt brukerstyrt vekst.

– En pilot med Bergen kommune og Innovasjon Norge har båret frukter. Saksbehandlerne som har jobbet med dette, sier de opplever effektive prosesser samtidig som de føler seg trygge på at resultatet blir grundig utarbeidet, sier Jørgensen.

Neste steg er å bruke kunnskapsbasen til også å modellere andre naturrisikoer som skred og tap av biologisk mangfold.

– Betyr det at dere vil tilby et verktøy knyttet til kvikkleire?

– Jeg vil ikke si så mye, men det kommer noe spennende fra oss ganske snart.

Satser i Texas

USA står også for tur. Sammen med den strategiske partneren Stormgeo lanseres produktet for tiden i Texas.

– Hva tenker du om å satse i USA nå for tiden? Vi hører det er både dyrt og tøffe tider der borte.

– Det er kjempedyrt, men det spørs jo hvordan man gjør det. Vi går via Stormgeo som allerede har eksisterende avtaler der borte, så risikoen er mindre enn hvis man skulle stått helt alene, sier Jørgensen.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*