sosialt entreprenørskap

Ferd har beregnet effekten av impact-porteføljen: 83.000 mennesker har fått det bedre

Resultatene viser blant annet flere autister, gamere og eldre i arbeid, men også færre som faller fra i skolen.

Jobloop jobber for å hjelpe flere barn og ungdom med å finne motivasjon til å lære, og ble kåret til årets sosiale entreprenør av Ferd tidligere i år. Her er daglig leder Sina Erichsen (f.v.) og seniorrådgiver Bosse Litsheim under prisutdelingen, med Ferd Sosiale Entprenører-sjef Katinka Greve Leiner og Ferd-eier Johan H. Andresen.

I fjor skrev Shifter om hvordan Ferd Sosiale Entreprenører jobbet for å utvikle et målesystem for å sikre at selskapene i porteføljen har sosial effekt. Resultatene for 2023 er nå klare, og viser at de har hatt en positiv påvirkning på livene til mer enn 83.100 mennesker, går det frem i en blogpost fra Ferd.

Ferd deler effekten opp i «livsendrende effekt»  og «livsforbedrende effekt». Det første er løsninger som har omfattende effekt for relativt få mennesker, det andre er løsninger som påvirker mange, men ikke så omfattende som den første. Selskapene hadde i så måte gitt 78.100 mennesker en «livsforbedrende effekt »og 5000 en «livsendrende effekt».

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

– Det er porteføljeselskapenes egen innsats som har skapt de positive resultatene. Vår kapital og innsats har imidlertid spilt en avgjørende rolle for flere av dem. Vi ser at selskapene vokser i riktig retning steg for steg, forteller direktør Katinka Greve Leiner i artikkelen som er publisert på Ferds nettsider.

Autister og gamere

I 2023 ga porteføljeselskapene jobb til 1770 mennesker som sto utenfor arbeidslivet.

Et av de første selskapene Ferd innledet samarbeid med var norske Unicus, som tilbyr IT-tjenester fra konsulenter på autismespekteret. I 2023 fusjonerte Unicus med tyske Auticon, og ble dermed verdens største selskap hvor flertallet av de ansatte er på autismespekteret. Auticon hadde ved utgangen av fjoråret 436 ansatte med autismediagnose, og 81 prosent av disse rapporterer at de har opplevd forbedret livskvalitet siden de begynte å jobbe der.

Et annet selskap som jobber med arbeidsinkludering er GET Academy, et selskap som er basert på en hypotese om at gamere har smarte læring- og problemløsningsstrategier. Målet er å bidra til positiv livsendring for unge voksne mellom 18 og 30 år ved å hjelpe dem ut i jobb som IT-utviklere.

– GET Academy var nye i vår portefølje i 2023, og vi har jobbet med dem for å utarbeide et målesystem for de sosiale effektene av deres arbeid, sier senior forretningsutvikler Astrid Laake Paaske i artikkelen.

Eldre i arbeid

Ferd trekker også frem Gammel Nok, et annet arbeidsinkluderende selskap som hjelper seniorressurser med å skaffe seg arbeid og til å bli lenger i arbeidslivet.

– Når vi jobber med selskaper som forsøker å løse ulike utfordringer slik at flere kan inkluderes i arbeidslivet, er vi ikke bare opptatt av å måle hvor mange de ansetter, men også hvilken effekt ansettelsen har på livskvaliteten, supplerer Katinka.

Gammel Nok måler derfor livskvalitet ved ansettelse, og følger opp med jevnlige målinger for å se faktisk endring.

Frafall fra skolen

I tillegg til arbeidsinkludering er skolefrafall et område Ferd er opptatt av.

– Vi ser at det å bli satt på sidelinjen og ikke ta del i utdanningsløpet og det sosiale miljøet på skolen, handler om mye av de samme faktorene som at mennesker faller ut av arbeidslivet. Skolefrafall er imidlertid enda vanskeligere å måle, fordi selskapene i vår portefølje jobber både med forebygging, og med å hjelpe dem som faller utenfor tilbake til skole eller arbeidsliv igjen. Selskaper om GET Academy og KLAR Kompetanse jobber for eksempel med brobygging mellom skole og arbeidsliv, sier Laake Paaske.

Ferd viser også til porteføljeselskapet Ludenso som bruker Augmented Reality (AR), eller utvidet virkelighet for å gjøre læringen mer morsom og inspirerende. Internasjonal forskning viser at AR-beriket læring har særlig effekt for elever med dysleksi, ADHD, autisme, dyskalkuli og kognitive utfordringer, og god effekt på oppmøte og læringsglede, ifølge Ferd.

Ansvarlig investor

Å måle sosiale resultater i selskapene i porteføljen er viktig for å dokumentere at løsningene vi investerer i har en reell sosial effekt.

– Vi er opptatt av å være en ansvarlig eier, og at investeringene skal være etterprøvbare. Derfor forsøker vi å være transparente og åpne om hvilke data vi innhenter og hvilke indikatorer og resultater vi måler på. Siden selskapene er i ulike faser av modenhet måler noen på avansert nivå, mens andre har akkurat begynt. Som supplement til dataene jobber selskapene aktivt med å være i dialog med målgruppene som skal oppleve effekten av deres løsninger, sier Astrid Laake Paaske.

Her kan man lese mer om Ferd Sosiale Entreprenører og hvordan porteføljeselskapene påvirker.