VANN

EU-krav åpner kjempemarked for norske vann­gründere: Kickstarter med storkontrakt i Trondheim

Nye tall viser at 30 prosent av det norske drikkevannet går til spille. Selvutnevnt «vann-nerd» og Infotiles-gründer Johnny Alexander Gunneng mener de sitter med løsningen - og står nå i spissen for et av Nordens største IoT-prosjekter.

Teamet i Infotiles kan feire at de har landets sin hittil største kontrakt med Trondheim kommune. Nå jakter de internasjonal vekst.
Publisert

– Vår ambisjon er å få verdien av vann ut til innbyggere, vannverk og kommuner. Et første steg er å vite hvor mye vann man bruker, sier daglig leder og medgründer Johnny Alexander Gunneng i Infotiles.

Ferske tall fra SSB viser at 30 prosent av drikkevannet i Norge forsvant gjennom lekkasjer i rørnettet på vei til vannkranen i fjor.

Infotiles utvikler teknologi som hjelper vannverk, kommuner og vannkrevende industri med å forstå eget vannforbruk. Løsningene deres skal også bidra til å forbedre håndteringen og forståelsen av avløpsvann.

Nå er startupen en sentral brikke i et storstilt prosjekt i Trondheim, der analoge vannmålere skal byttes ut med 60.000 smarte enheter.

EU-regelverk åpner mulighetsslusene

Shifter har flere ganger omtalt oppstartsselskapet, sist da de hentet 15 millioner kroner i frisk kapital i mai.

Prosjektet de nå går i gang med, svarer på EUs såkalte energieffektiviseringsdirektiv (EED), som sier at tilnærmet alle bygg, private boliger så vel som næringslokaler, må utstyres med målere som tillater trådløs fjernavlesing innen 2027.

– Når folk flest ikke vet hvor mye vann de bruker, er det vanskelig å sette inn tiltak, både mot den enkelte og kollektivt. Mer informasjon vil gjøre det enklere å målrette tiltak, sier Gunneng.

På dette området henger både norske kommuner og mange europeiske land langt etter - og dermed åpner det seg et potensielt kjempemarked for selskaper som Infotiles.

Fra pilot til fullskala

Anbudet i Trondheim ble formelt vunnet av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, og arbeidet skal utføres i samarbeid med deres partner Altibox, i tillegg til Infotiles. Prosjektet skal vare i fem år.

– Infotiles leverer løsningen for å samle inn vannmålerdataen på tvers av leverandør, teknologi og format, sier Gunneng.

Han påpeker at selve målerne leveres av Øwre-Johnsen. Infotiles står for programvaren som skal gi kommunen og andre aktører verdifull data og innsikt, for eksempel om hvor det er lekkasjer som må tettes.

– Hvorfor er dette viktig?

– Det er viktig fordi Norges tredje største by har gått fra et pilotprosjekt til et fullskala innkjøp. Det viser at man faktisk kan lykkes med vannteknologi i Norge.

Ifølge Gunneng har flere mindre kommuner gjort pilotprosjekter med digitale vannmålere, men Trondheim skal være den første som ruller dette ut i stor skala her til lands.

– Dette er ikke for å kapitalisere på vann, men å forvalte det bedre, sier gründeren.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja til fellesløsninger

I Danmark, blant annet, har man kommet lenger med denne typen prosjekter, ifølge Gunneng.

– Fordi vannselskapene og kommunene er samkjørt på det regulative. I Norge er det mer opp til hver enkelt, sier Gunneng.

Han mener det bør jobbes for fellesløsninger også her til lands.

– Det er ikke vits at hver enkelt IT-avdeling jobber med å finne egne løsninger på dette, når det kan bli en eksportartikkel for Norge.

Norge på vannsløsetoppen

Norge er blant verstingene i Europa hva gjelder vanntap.

– Vi ønsker å ta samfunnsansvar og å hjelpe kommunene med å identifisere hvor lekkasjene er, slik at de kan repareres, sier Torbjørn Nilsen, som er salgssjef for sensortjenester i Altibox, i en pressemelding.

– Dette forenkler hverdagen for de som bruker tjenesten, og reduserer kostnadene for alle som bruker kommunale vann- og avløpstjenester. Vi kan infrastruktur, men vi kan ikke vann. Derfor har vi slått oss sammen med Infotiles,

Rent praktisk fungerer det nye systemet som nå rulles ut i Trondheim ved at en sensor som kunden eier, plasseres på hovedforsyningen i det aktuelle bygget, det være seg privatbolig eller næringslokaler, og måler vannforbruket. Sensoren sender data videre til en basestasjon og derfra til internettservere. Kommunen mottar så data for å identifisere lekkasjer - men trenger ellers ikke å forholde seg til dataene, ettersom de går direkte inn i fakturasystemet til kommunene og ut til forbrukerne.

– I dag skjer måleravlesing i stor grad manuelt, gjerne en gang årlig. Faktureringen av forbruket går dermed også manuelt. Med fjernavleste, smarte målere har du helt andre muligheter for å analysere og overvåke hva som skjer i vann- og avløpsnettet, og finne lekkasjer, sier Magne Eide, kommersiell leder i Infotiles, i meldingen.

Satser internasjonalt

I fjor hadde Infotiles salgsinntekter på drøyt tre millioner kroner, opp fra 2,2 millioner kroner året før. Driftsresultatet ble i samme periode forbedret fra et underskudd på 1,1 millioner kroner til et knapt overskudd på 231.987 kroner, viser årsregnskapet.

– Fjoråret var en omstillingsprosess, der vi rendyrket mer innenfor digitalt vann. Vi har fått inn flere dyktige folk på vann og maskinlæring, og lagt til rette for videre ekspansjon nasjonalt, men særlig internasjonalt.

Det tok lenger tid enn ønsket å ro i land investeringsrunden som Shifter omtalte i mai, vedgår gründeren, men er likevel fornøyd med året så langt, ikke minst fordi de har fått en anerkjent impact-investor på eiersiden.

– Vi har god fart inn i 2023. Vi ser at vi får mer og mer traction internasjonalt, så det er det vi vil fokusere på fremover.

Gunneng vil ikke avsløre hva prosjektet i Trondheim betyr for selskapet, målt i kroner og øre.

– Det har vi ikke lov til. Men jeg kan si at det er et av de største prosjektene vi har landet. Dette blir jo et av det største IoT-prosjektene i Norden, sier han.

Utover Norge, har selskapet landet kunder i Sverige, England og Sveits, og vurderer inntreden i Nederland. For å realisere ekspansjonsplanene, er planen til Infotiles å hente mer investorkapital innen 10-12 måneder.

– Hvordan er de finansielle utsiktene til selskapet nå?

– Vi har ambisjoner om å oppnå noen magiske mål, så vi sikter på å forsere en omsetning på millionen i måneden ved utgangen av året. Det er heftige vekstmål, men med de partnerne og eierne vi har i ryggen, er vi godt på vei.