Gründer Andreas Thorsheim (midten) i Otovo selger aksjer for 10 millioner. Her med porteføljeforvalter John Harald Henriksen (t.v.) i KLP Kapitalforvaltning og investeringsdirektør Eivind Egeland Olsen i Nysnø klimainvesteringer.

Etter flere magre gründer-år går Otovo-gjengen jula i møte med milliongevinst

Familiehensyn veier tungt når hele gründer-teamet selger seg ned i solcelleselskapet.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne måneden ble det kjent at det svenske retail-konsernet Axel Johnson satser 170 millioner kroner på det norske solenergi-selskapet Otovo.

I tillegg til å utstede nye aksjer for 150 millioner, selger en del eksisterende aksjonærer aksjer, hvorav primærinnsidere selger for til sammen 27 millioner til den svenske storinvestoren.

Det er i hovedsak gründer-teamet som selger seg ned.

– Det er noen familier som har hatt litt magrere år siden vi startet, og nå hadde vi muligheten til å fylle på før neste etappe, sier daglig leder Andreas Thorsheim, og legger til:

– Gründerne har også tatt på seg noen nye forpliktelser for de neste årene, og benyttet nå muligheten til å sikre seg litt privat.

Situasjonsbestemt

Selv kvitter han seg med mest av kvartetten, gjennom salg av 104,999 aksjer fra investeringsselskapet Andmar Operations AS. Med en stykkpris på 95 kroner, tilsvarer det omtrent 10 millioner kroner. Etter emisjonen kontrollerer Thorsheim i underkant av 10 prosent av aksjene.

Også de øvrige gründerne selger seg ned. Produktsjef Simen Fure Jørgensen og finansdirektør Lars Syse Christiansen kvitter seg med 67,499 aksjer hver og casher inn drøyt 6,4 millioner kroner.

Teknologisjef og medgründer Andreas Bentzen selger 48,750 aksjer for 4,6 millioner kroner.

– Hvert gründerteam er ulikt og i ulike situasjoner. Er du 21 år og kan holde ut på nudler, er det ingenting som er bedre enn å utsette verdirealiseringen. Men har du tre barn, som alle har i vårt team, så er det litt annerledes.

Emisjonen ble vedtatt enstemmig under en ekstraordinær generalforsamling i helgen. Selskapet, som også har tungvektere som KLP, Obos og Nysnø på eiersiden, har nå en markedsverdi på 806 millioner kroner.

Vanskelig avveining

Thorsheim forteller at eierandelen til de ansatte i selskapet vil være omtrent den samme neste år som i år, det vil si en tredjedel av aksjene.

– Hva er ditt beste råd til andre hva gjelder utvanning av gründernes eierandel?

– Generelt er jo det lureste å ta færrest mulig utvanninger til høyest mulig verdsettelser, men det handler også om å avveie det mot personlig risiko og selskapsrisiko. Selskapet skal ikke gå tom for penger.

Vekst ute, pluss hjemme

Thorsheim understreker at nedsalget til gründer-teamet på ingen måte betyr at de har mistet troen på fortsatt vekst for selskapet. Tvert imot.

– Vi har veldig tro på at dette kommer til å gå bra. Mellom 80 og 90 prosent av verdiene vi har i livet er fortsatt i Otovo, så det lureste vi kan gjøre er å øke verdien til selskapet, sier han.

Selskapet har et uttalt mål om å nå lønnsomhet i "hjemmemarkedet", Norge og Sverige, med det første. Samtidig jobber de for å ta markedsandeler i Frankrike og Spania.