søksmål

Dom i saken mellom Busy-gründerne og 24sevenoffice

Dommeren ga medhold til gründerne på alle punkter. 24sevenoffice vurderer å anke. 

Gründerne i Busy i Oslo Tingrett. Fra venstre Even Dalen, Jonas Klafstad, advokat i Selmer Marte Bjørneng og Anders Flaatin Wilhelmsen.
Publisert Sist oppdatert

En måned etter oppstart av rettssaken mellom gründerne i Busy og det børsnoterte selskapet 24sevenoffice, foreligger det en dom. 

Gründerne gikk til sak for å få gjennomført salget av startupen Busy til 24sevenoffice som senere overførte aksjene til 247ventures. 

Gründerne ville ha resten av det utestående beløpet, som var beregnet til 29,2 millioner kroner, men som var holdt tilbake fordi kjøper mente at betingelsene for salget ikke var oppfylt. 

Retten har kommet til at vilkårene for å utøve salgsopsjonen er oppfylt, og at det ikke er grunnlag for å redusere grunnlaget for beregningen av opsjonssummen (ARR) på opsjonstidspunktet. 

Overføring til 247ventures ikke reell

Retten kom også til at 24sevenoffice må gjennomføre kjøpet ettersom begrunnelsen for overføringen til 247ventures, som ikke har midler til å betale, fremstår «ikke reell».

Fra 24sevenoffice er det pekt på at datterselskapet 247ventures ikke har evne til å gjøre opp forpliktelsen. Dommeren skjærer på dette punktet igjennom og konkluderer med at 24sevenoffice må anses som den reelle eieren. 

«Å overdra forpliktelsen uten å samtidig tilføre dette selskapet tilstrekkelig midler til å dekke denne, utgjør i alle tilfelle et brudd på aksjekjøpsavtalen basert på lojalitetsbetraktninger», heter det i dommen.

Det innebærer at 24SevenOffice Group AB dømmes til å overta aksjene for 29,2 millioner innen 14 dager fra dommens forkynnelse. Forsinkelsesrenter fra 17. oktober 2022 og til betaling skjer kommer i tillegg.

Saksomkostningene som 24sevenoffice må dekke, er satt til 2,6 millioner totalt. 

Skattefunnsaken 

Busy Technologies (under 24sevenoffice sitt eierskap) gikk også til sak mot de fire gründerne med personlig krav om erstatning på grunn av feil i innrapportering i forbindelse med Skattefunn-prosjekter.

På dette punktet blir gründerne frifunnet.

Her heter det i dommen at det ikke kan påvises noe økonomisk tap, og at retten derfor ikke går nærmere inn på spørsmål om ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng, «særlig fordi spørsmålet om ansvarsgrunnlag (og omfanget av feil) etter rettens syn ikke er godt belyst».

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Vurderer anke

24sevenoffice kommenterer dommen i en egen pressemelding:

«Gjennom den foreløpige kjennelsen har dommeren unngått å ta opp spørsmål om svindel knyttet til gründernes misbruk av Norges SkatteFUNN-ordning og ulovlige lån, noe som vil påvirke den første avtalen som beskriver tilleggskapitalen. Disse spørsmålene avventer etterforskning av skattemyndighetene og politiet og må avklares før de påvirker en potensiell fremtidig rettsavgjørelse. Gitt dette, vurderer 24SevenOffice muligheten for en anke, avhengig av tidslinjen for disse eksterne undersøkelsene».

I meldingen heter det videre at 24SevenOffice Group-sjef Eirik Aalvik Stranden bekrefter selskapets dedikasjon til å løse saken i tråd med norsk lov og interessene til investorer og partnere.

En eventuell anke må sendes innen en måned. Frem til det er dommen ikke rettskraftig.

Jonas Klafstad kommenterer til Shifter på vegne av gründerne:

– Det er godt å se at sannheten seirer. Nå ser vi fremover og håper at vi med dette kan legge saken bak oss.