rettssak

Gründere saksøker 24Sevenoffice og 247 Venture for 30 millioner kroner

I dag starter rettssaken.

Stian Rustad er gründer av 24SevenOffice
Stian Rustad er gründer av 24SevenOffice
Publisert

Gründerne Jonas Klafstad, Even Dalen, Torkil Solheim og Audun Wiggum Arbo var teamet som bygget opp Busy, en startup som gjorde det enklere å føre timer. 

De var alle medeiere i selskapet da det ble inngått en avtale om oppkjøp med det store børsnoterte IT-selskapet 24Sevenoffice. 

I avtalen, som nå er blitt gjenstand for en konflikt i domstolen, lå det en opsjon om å gjennomføre oppkjøpet, gitt at Busy oppnådde minst tre millioner kroner i repeterende inntekter (ARR) innen en avtalt periode. 

Dette går frem av sluttinnleggene fra begge parter.

24Sevenoffice bestrider at det er grunnlag for å utøve salgsopsjonen, og har derfor ikke gjennomført oppkjøpet, som gründerne anslår er på 29,2 millioner kroner for de resterende aksjene.

Overdro eierskapet til 247 Ventures

24Sevenoffice hevder feil selskap er saksøkt, ettersom aksjekjøpsavtalen ble overdratt til 247 Ventures i en trekantfusjon høsten 2021. 

Gründerne på sin side viser til at dette skjedde først etter flere måneders dialog mellom partene om størrelsen på kjøpesummen, og at det ble fremholdt at 247 Ventures ikke har mulighet til å dekke betalingsforpliktelsen, slik at 24Sevenoffice må holdes ansvarlig for å dekke gründernes tap som følge av overdragelsen.

Skattefunn 

Samtidig har dagens Busy Technologies, hvor 24Sevenoffice-sjef Eirik Aalvik Stranden er daglig leder og 24Sevenoffice-tilknyttede 247 Ventures sitter på en aksjemajoritet på 50,3 prosent, saksøkt de fire medeierne i selskapet.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Under påstandene om at Busy under gründerteamets ledelse rapporterte feilaktig til Skattefunn-ordningen, og dersom 24Sevenoffice vært kjent med dette tidligere, ville gründerne blitt tvangsinnløst fra Busy og aldri kommet i en posisjon hvor salgsopsjonen kunne blitt påberopt. 

Klafstad, Dalen, Solheim og Arbo bestrider at vilkårene for erstatning er oppfylt. De viser også til at det ikke er fremlagt dokumentasjon eller beregninger som sannsynliggjør et økonomisk tap på 800.000 kroner som påstått.

Strid om ARR

Gründerne hevder selskapets ARR var på 6,9 millioner kroner i en avtalt måleperiode, og at de derfor har rett til å selge sine gjenværende aksjer i Busy.

Dette beløpet er partene enige om, men partene strides om hvordan ARR skal måles. 

Gründerne viser til en avtale om å måle månedlige repeterende inntekter (MRR) og gange dette med 12 i den siste måneden før avtalen kunne hevdes (august 2022), og videre at alle abonnements- og lisensinntekter skulle tas med i denne beregningen, i tillegg til inntekter fakturert etter forbruk. 

Motparten peker på flere ting som reduserer ARR-tallet. Blant annet anføres at partneravtalen, som Busy inngikk med 24Sevenoffice i desember 2020, må legges til grunn. Som en konsekvens skal ikke omsetning fra kunder som kommer fra 24Sevenoffice regnes inn i ARR, hevdes det. 

Skattefunn-påstanden trekkes også inn. Kapitalen Busy sikret seg via ordningen, skal ha blitt brukt til å øke ARR, og dette mener 24Sevenoffice ikke kan regnes med. 

Etter alle fratrekk kommer 24Sevenoffice til at ARR var under tre millioner kroner. Skulle retten likevel komme til at ARR er over tre millioner, må det legges til grunn en vesentlig lavere multippel enn 8,5 som var verdsettelsen for utøvelsen av opsjonen. 

Det er satt av en uke til rettssaken i Oslo Tingrett.

Powered by Labrador CMS