Både norsk og utenlanske, små som store, tar i bruk crowdsourcing

Disse har én ting til felles. Slik kan din startup lykkes med crowdsourcing

Ved å utvikle produkter og tjenester i samarbeid med kunder, kan man kutte ut markedsføring og tjene penger før produktet er produsert.

Publisert

– Vi har kuttet all markedsføring, kundene er fornøyde og vi slipper lagre av usolgte varer. I tillegg er det mer bærekraftig fra et miljøperspektiv, sier Jo Egil Tobiassen.

Han er daglig leder og gründer av Northern Playground. Selskapet produserer innovativt undertøy for friluftsfolk. Deres mest kjente produkt er stillongsen, som man kan ta av uten å ta av buksen.

I siste halvdel av 2020 snudde Tobiassen forretningsmodellen på hodet. Nå produserer Northen Playground produkter utelukkende basert på crowdsourcing gjennom sin egen hjemmeside.

Selskapet er derimot ikke det eneste som ser verdien av å bruke «folk flest» i produktutviklingen.

Kundene bestemmer

Crowdsourcing er å sette ut arbeidsoppgaver til en folkemengde, det vil si et stort antall enkeltpersoner som man har begrenset oversikt over.

Lego blir ofte trukket frem som et selskap som har lykkes godt med dette. Tobiassen forteller at den danske leketøysprodusenten var en av inspirasjonskildene hans.

Jo Egil Tobiassen og Camilla Gundersen i Northen Playground

– Ved å ta i bruk crowdsourcing slipper vi blant annet å lage produkter som aldri blir kjøpt. Ideen om at vi vet best hvilke produkter kunden ønsker, har vi lagt død, sier Tobiassen.

Kundene til Northern Playground blir med i et «community» der de bidrar med innspill til produkter de ønsker.

Hvis mange nok viser interesse for et design eller materiale, lager Northen Playground en prototype.

– Hvis mange nok er interessert, må man forhåndskjøpe modellen før vi setter den i produksjon.

Kan brukes til mye

– Crowdsourcing og delingskultur generelt er høyaktuelt. Ny teknologi har åpnet opp helt nye muligheter til å nå frem til og samhandle med enkeltmennesker, på tvers av geografiske og kulturelle skillelinjer.

Det sier amanuensis i IKT og underviser i digital innovasjon i Faggruppe for innovasjon og entreprenørskap ved Handelshøgskolen, Nord Universitet, Henrik Dvergsdal.

Henrik Dvergsdal

Han er en av Norges fremste forskere på crowdsourcing.

Drangeland forteller at ordet først ble brukt i en artikkel i magasinet Wired tilbake i 2006.

Dvergsdal har ikke full oversikt over utbredelsen, men sier det er økt brukt av crowdsourcing innenfor flere områder:

  • Produksjon av engasjement og fellesskap: Et eksempel på dette er spillverdener. Forge of Empires for eksempel legger til rette for at spillere utvikler fellesskap og lagånd, men også frustrasjon og fiendeskap. Tilgangen til verdenen er gratis og det er fullt mulig å delta uten å bruke penger. Spillet genererer allikevel store inntekter fordi man kan kjøpe ulike goder for å lykkes bedre.
  • Skape interesse rundt et produkt i en introduksjonsfase: Et godt eksempel på dette er Kahoot, som i en tidlig fase synliggjorde relevans ved hjelp av spørrekonkurraser produsert av privatpersoner, men som i dag er adskillig mer selektive med hensyn til hva som publiseres.
  • Ubevisst datainnsamling: De fleste av oss bidrar til å produsere informasjon uten at vi vet det. Kunnskap om hvem vi er, hvor vi er, hva vi gjør og så videre har blitt stadig større inntektskilde, først og fremst for store aktører som Facebook, Microsoft og Google.

- Et annet område som er i vekst er deling av datakraft, for eksempel til «mining» av kryptovaluta og til forskningsvirksomhet, som et alternativ til superdatamaskiner, sier han.

Tre ting som må være på plass for å lykkes

– Det ikke noen allmenn oppskrift på å lykkes med crowdsourcing, men det går an å peke på noen kritiske faktorer, forteller Dvergsdal.

  • Man må ha en plattform som gjør det mulig å nå frem til en tilstrekkelig stor mengde av relevante produsenter.
  • Man må ha en grunnleggende forståelse for delingskultur og hva kan skape motivasjon og engasjement for det man ønsker å få gjort.
  • Man må ha mekanismer som gjør det mulig å sikre tilstrekkelig kvalitet som ikke krever detaljert kunnskap om produsentene.

– Gir kunden en tilknytning til produktet

Jo Tobiassen trekker frem to ting han mener Northern Playgorund har gjort for å lykkes med crowdsourcing:

– Vi gjør det veldig tydelig for kunden hvorfor crowdfunding er viktig. Det er viktig for både oss og for miljøets del ved at vi unngår overproduksjon. Kunden får samtidig et unikt produkt til noe redusert pris. Alle vinner, sier han.

– Vi involverer kunden. Det er vår «community» som i stor grad bestemmer hvilke produkter som skal crowdfundes. Da er kunden med fra starten og får en tilknytning til produktet.