Last mile

Dette var snittlønnen for Foodora-budene i fjor

Foodora har nå 500.000 kroner i gjennomsnittlige arbeidsgiverkostnader per årsverk, men budene kan se langt etter slike summer.

Elisabeth Myhre er leder i Foodora Norge
Publisert

Inflasjonen begynte først å merkes i år, men gjennomsnittlig arbeidsgiverkostnad per årsverk i matlevaringstjenesten Foodora skjøt i været allerede i fjor. Det viser regnskapet som selskapet offentliggjorde tirsdag.

Der går det frem at Foodora økte omsetningen med 85 prosent til 636 millioner kroner i 2021. Det var opp fra 344 millioner året før. I 2019 var omsetningen 145 millioner kroner. Så den kraftige veksten fortsetter, men i litt lavere tempo enn tidligere.

– Jeg er veldig fornøyd med 2021, som ble enda et solid vekstår for Foodora. Pandemien var en viktig faktor også i fjor. Det gjelder for oss, restaurantene, butikkene og kundene våre. Vi har tilpasset oss kraftig vekst og utfordret det etablerte på helt nye områder, sier daglig leder i foodora, Elisabeth Myhre.

Økte lønnskostnadene mindre enn andre kostnader

Kostnadene økte, som ga et driftsresultat på minus 60,5 millioner kroner, ned fra minus 34,4 millioner kroner i 2020.

– Vi lyktes med å bygge organisasjonen videre gjennom 2021. Vi har fått på plass mange nye, dyktige mennesker og funksjoner. Fra administrasjonen til kontaktsenteret vårt. I år jobber vi spesielt med å utvikle enda bedre systemer og effektivisere alt vi gjør, sier Myhre.

Men det var ikke lønnskostnadene som dro ned resultatet. Disse økte kun med 50 prosent, mens den uspesifiserte posten andre kostnader økte doblet seg til 485 millioner kroner.

Hadde færre årsverk i 2021 enn i 2020

Etter en svært så offentlig debatt om budenes arbeidsbetingelser, ble Foodora i 2019 det første selskapet i bransjen som inngikk tariffavtale med de ansatte og Fellesforbundet. Det skulle blant annet sikre anstendige arbeidsvilkår.

Det har også bidratt til å holde lønnsveksten stabil i en periode med kraftig vekst ellers. Foodora Norge sysselsatte 1553 medarbeidere gjennom 2021. Det tilsvarte 418 fulle årsverk.

Ved inngangen til 2022 hadde selskapet 916 ansatte. Av disse var 680 bud, og 81 prosent av budene var menn. I 2021 rekrutterte selskapet 134 personer til administrative stillinger. Av disse var 58 kvinner. Ved inngangen til 2021 hadde selskapet 694 ansatte, hvorav 541 bud, mens det gjennom 2020 sysselsatte 650 medarbeidere, som da tilsvarte 496 årsverk.

Det innebærer at den gjennomsnittlige arbeidsgiverkostnaden per årsverk i selskapet økte fra 278.226 kroner i 2020 til 498.086 kroner i 2021.

Ser man på rene lønnskostnader og holder arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader utenfor, tilsvarer det 415.000 kroner per årsverk.

I fjor lå den gjennomsnittlige månedslønnen for administrativt ansatte kvinner i selskapet på rundt 29.907 (97,9 prosent av menns månedslønn).

Det var nesten tre ganger høyere enn snittet for kvinnelige bud som i 2021 lå på 10.852 kroner (93.9 prosent av menns månedslønn på 11.557 kroner). Det hører med at de aller fleste budene jobber i form for deltidsstilling, så disse lønnstallene reflekterer trolig ikke en fulltidsstilling.

I 2021 startet Foodora et jobb-program hvor alle roller i selskapet skal vurderes ut fra seks forskjellige faktorer. Hvert nivå tilsvarer et lønnsområde, som er basert på markedsundersøkelser fra en ekstern partner. Alle roller skal rekrutteres innenfor dette lønnsområdet. Hensikten skal være å sikre likhet mellom kjønnene.

Åpnet dagligvarekjede

De rosa budene leverte ved utgangen av fjoråret i 24 byer i Norge. I tillegg er leveringsområdene i eksisterende byer, som Oslo, utvidet videre. Selskapet opplevde en kraftig økning i omsetningen fra annen hurtighandel, med levering av alt fra apotekvarer til elektronikk og blomster. I tillegg ble dagligvaresatsingen Foodora Market lansert i 2021.

– Hurtighandel av dagligvarer er fortsatt et helt nytt marked i Norge. Det er utrolig gøy å se tilbake på et lanseringsår som gikk langt over forventningene. foodora Market har en enda høyere vekstrate enn restaurantmat, men vi ser en sunn og sterk vekst på begge områdene, sier Myhre.

Dagligvarebutikk nummer 10 åpnet nylig, med nummer 11 på trappene.

– Foodoras viktigste jobb er å gjøre hverdagen til folk litt enklere. Det gjør vi virkelig i dagligvaremarkedet, en bransje som har veldig godt av flere aktører og nye utfordrere, sier Myhre.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*