Simen Woxmyhr og Wasim Rashid jakter det neste store proptech-selskapet med Alligate.
Simen Woxmyhr og Wasim Rashid jakter det neste store proptech-selskapet med Alligate.

Dette skal til for å slippe inn døra til Norges nye proptech-investor

Alligate utfordrer rammene i proptech-begrepet, og går bredt til verks når de jakter startups å investere 100 millioner kroner i.

Publisert Sist oppdatert

Nylig kunne Shifter fortelle at teknologiprofilen Wasim Rashid er i gang med et nytt investeringsselskap, med 100 millioner kroner til rådighet.

Han og Simen Woxmyhr, som kommer fra Mont Investor, skal gjennom Alligate plassere penger i tidligfase-selskaper som utvikler eiendomsteknologi.

– Vi har et ganske åpent syn i hva vi ser på. Jeg tror det er usunt å begrense seg innenfor et så snevert segment, sier Rashid.

Alligate

  • Investeringsselskap ledet av Wasim Rashid og Simen Woxmyhr
  • Investerer 2-10 millioner kroner i proptech-startups
  • Jakter selskaper i fasen før serie A
  • Investerer uten fondstruktur
  • Porteføljen består av selskaper som Orbit, Unloc og Easee
  • Investeringsmidlene kommer fra tre partnere: R8 Property, Mont Invest og Br. Jensen

Porteføljen

Frem til nyttår jobbet duoen med å flytte en del porteføljeselskaper fra de tre partnerne (Limited Partners, LP) som står bak investeringskapitalen, R8 Property, Mont Investor og Brødrene Jensen, over til Alligate. Dette inkluderer selskaper som Orbit, Unloc og Easee.

Nå er Alligate for alvor i gang med å gjøre nyinvesteringer - og å bygge opp selskaper fra bunn internt.

Definisjonen av proptech

Det er etter hvert flere store og pengesterke aktører som jakter proptech-startups i Norge, først og fremst AF Gruppen og Obos, gjennom deres felles venturesatsing; Construct Venture.

Under en gjennomgang Shifter gjorde av startup-porteføljen til Obos tidligere i år, kom det frem at de hadde vurdert å investere i Easee, men endte med å definere elbil-laderselskapet ut av proptech-kategorien.

Alligate har en bredere tilnærming, og plasserer Easee godt innenfor.

– Det som gjorde caset for vår del, som er salgsargumentet deres, er at de lastbalanserer. Og hvor er det man kan bruke det? I næringsbygg og alle nye boligblokker, fordi reguleringen krever det. Hva har vi i porteføljen? Tre eiendomsutviklere med to milliarder i salgsvolum, som alle trenger ladebokser og som har den problemstillingen, forklarer Woxmyhr.

Definisjonen deres av proptech er likevel noe vag, vedgår Rashid.

– Det som er viktig, er at selskapene kan nyttiggjøre seg av det som sitter i porteføljen. Det er differensiatoren som bringes inn med R8 Property og ikke minst Brødrene Jensen sin eiendomsportefølje, som man også kan bruke som et «test bed». Det ga Orbit en ekstremt «flying start», forteller han.

Nyinvesteringer

Alligate skal investere i proptech-selskaper som ikke har gjort en A-serie ennå, det vil si før de har fått inn sin første store institusjonelle investering.

Hver investering vil ligge mellom 2 og 10 millioner kroner, for eierandeler på minimum fem prosent. Ut over det har investeringsselskapet ingen klar begrensing på hvor store eller små runder de kan delta i.

– Når det gjelder tradisjonelle investeringer, må de ihvertfall ha en MVP på plass, sier Woxmyhr.

I selve investeringsprosessen er Alligate også helt fleksibel - de kan godt ta «lead» eller investere på egen hånd, men er gjerne med på runder der andre går foran.

– Men vi kan være ganske raske. Egentlig er det bare vi to som gjør vurderingene, sier Rashid, men passer på å understreke at de to har en investeringskomite å forholde seg til.

– Men vi har ganske direkte kontakt med dem. Vi ønsker å gjøre korte prosesser.

I det legger duoen at de bør være i mål med en grundig vurdering av et case i løpet av et par uker.

Interne startups

Rashid og Woxmyhr bekrefter også at de forventer å bygge selskaper fra grunnen av i Alligate, slik førstnevnte gjorde med Orbit under R8-paraplyen.

Grunnlaget for slike prosjekter, finner de gjerne i prosessen med å lete etter rene investeringsmuligheter.

– Når man ser et case her og et annet der, oppdager vi ofte at det er et eller annet som mangler for å knytte de to sammen. Den mangelvaren i seg selv, er ekstremt interessant, sier Rashid.

Exit-strategien

En annen ting som skiller Alligate fra eksempelvis Construct Venture, er at de ikke er et fond, selv om de på mange måter opererer som et. Strukturen gjør investeringshorisonten til Alligate svært fleksibel. Men:

– Realistisk sett vil det være som med andre aktører. Det skal iallfall være mulig å gjøre en exit på 5-7 år. Men vi har ingen «hard stop», sier Woxmyhr.

Hva skal man med sensorer?

Porteføljeselskapene til Alligate er i stor grad næringsrettet, fremfor teknologi utviklet for boligformål. Når det er sagt, er Alligate åpen det meste av forretningsideer.

– Det er enkelt å bokse inn alt i VC-verdenen. Men i mitt hode er ting litt mer komplisert enn som så. Man må se på hele pakka, hele tiden, sier Woxmyhr.

– Nå gjenstår det å se hvor mange caser vi klarer å definere inn, og om det er en grunn til at alle andre er sektoragnostiske.

Han ser store muligheter på området, men påpeker samtidig at mange har prøvd seg uten å overbevise nevneverdig. Han peker for eksempel på ulike kommunikasjons- og prosjektstyringsverktøy for byggeplasser. Det samme gjelder ulike forvaltningssystemer, mener han, og ikke minst:

– Sensorikk. Så fryktelig mye sensorikk. Det vi sliter litt med, er hvordan dette henger på greip i et økosystem? Det er mye sensorer, men hva skal man bruke det til?

– Noen ganger utvikler man teknologien for teknologien sin skyld, uten å starte med hva det reelle behovet er. Hvor er smertepunktet? Man begynner i feil ende, mener Woxmyhr.

I den andre enden av skalaen finner man lagerselskaper som Flexistore og Wanda, sier han.

– Vi er litt farget av Orbit-investeringen. På det området tror vi det kommer til å komme ekstremt mye spennende. Det er der de største omveltningene vil komme først. Du har mange som prøver å løse dette med ledig arealer.

På bakken i Norge

I første omgang jakter Alligate-duoen kun muligheter i Norge. Det vil si; selskapene de investerer i skal ha hovedkontor i Norge, eller planlegger inntreden i her til lands.

Når det er sagt, bør ambisjonene være langt større enn å vinne det hjemlige markedet.

– Hvis man skal få 10-gangeren på investert kapital, som man gjerne må kreve av et VC-case, så skal det mye til for at man klarer det internt i Norge. Sånn sett sier det seg selv at det bør ha skaleringseffekt ut over Norge, sier Woxmyhr.

Jakter emosjonelle team

Som de fleste andre investorer, vektlegger også Alligate gründeren og teamet tungt.

For Wasim Rashid betyr ikke det nødvendigvis folk som holder hodet kaldt i alle situasjoner; snarere tvert imot.

– Jeg kjenner meg selv igjen i det. Det ligger følelser i det. Jeg lever og ånder og dør for Orbit, og jeg blir sint de gangene noe skurrer. Det er fordi jeg er følelsesmessig engasjert i det. Det er den kjemien et rett team må ha!

Woxmyhr er enig, og trekker frem teamet i Easee som et godt eksempel på akkurat det.

– De har følelsene på utsida. De skal vinne det området, de lever og ånder og drømmer det. Det er det som skal til. De skal ikke ha 2-gangeren, men 10-gangeren - eller mer!

Powered by Labrador CMS