Jonas Helmikstøl i Easee.
Jonas Helmikstøl i Easee.

Da han oppdaget at han hadde blitt en bulldoser, tok han et oppgjør med egen lederstil: Her er hans 12 leveregler for et suksesselskap uten drittsekker

Suksessgründer Jonas Helmikstøl vil ikke tilbake til den gangen han var redd og «nede i dritten», da han gjorde ting som han angrer på som leder. Så i hans nye selskap er en god bedriftskultur høyeste prioritet.

Publisert Sist oppdatert

Det var en ekstremt tøff tid. Konkursspøkelset truet, og som ung leder hadde Jonas Helmikstøl personalansvar for et 30-talls mennesker. Han opplevde at han var presset fra alle kanter.

- Det var en umenneskelig periode, jeg var nede i dritten. Jeg var veldig redd, jeg sov ikke og pushet meg selv veldig hardt, så det nesten ikke var noe igjen av meg, forteller Helmikstøl om de tøffe takene i ladeselskapet Zaptec.

Veien til å bli en bulldoser

Helmikstøl har siden den gang skilt lag med Zaptec, og Shifter fortalte tidligere denne måneden om den eventyrlige veksten til hans nye ladestartup Easee. Selskapet er på vei til å firedoble inntektene i år, og har mål om en milliard kroner neste år. Nå forteller Jonas Helmikstøl om en tid han ikke er like stolt av.

I den vanskelige situasjonen for Zaptec begynte han å tenke kortsiktig. Han ble direkte med de ansatte på en måte han i dag ikke står inne for - han sa og gjorde ting han angrer på.

- En dag kom en av vennene mine i selskapet bort til meg, og sa at jeg fremsto som en bulldoser. Jeg svarte med å si at dette ikke var tida for å leke, at det handlet om liv og død for selskapet. Det tok noen dager før det sank inn. Jeg tenkte “Fyfaen”, så begynte jeg å grine, jeg var ekstremt skuffet over meg selv.

Oppgjør med egen lederstil

Helmikstøl opplevde at han var full av frykt. Han var så sliten at han knapt kom seg ut av senga.

- Når du har daglige samtaler om at “nå går vi konkurs”, så blir det til slutt slik, tror ladegründeren.

Til tross for at han fortsatt er ganske ung, har han mange års erfaring som leder. Han har hatt ulike lederjobber i WestControl og Roxar. I Zaptec var han først produksjonssjef, COO, så CTO, og deretter salgssjef.

Da Jonas Helmikstøl og Kjetil Næsje gikk ut av Zaptec for å starte Easee, tok han samtidig et voldsomt oppgjør med seg selv og sin egen lederstil. Ting skulle gjøres på en helt annen måte, han var fast bestemt på å bygge en helt unik kultur - en kultur som skulle tåle selv de tyngste dagene i et selskap.

- Utgifter som fortsetter å øke, deadlines som nærmer seg, sertifiseringsorganer som gjør det vanskelig. Det krever enorm styrke å inspirere, tenke langsiktig og behandle folk med respekt selv når de gjør feil. Du må selv ha vært gjennom en del dritt for ikke å bli en drittsekk, tror Helmikstøl.

Respekten for tid

I forbindelse med oppstarten av Easee laget han og Næsje egne leveregler for selskapet. Disse skal sørge for at både selskapet og de ansatte fungerer best mulig. For eksempel definerer de lederne som “caretakers”, ikke tradisjonelle sjefer:

“Det vil si at de er til for å utvikle, motivere, inspirere og se hver enkelt i sitt team. De skal til enhver tid sørge for at de ansatte har det de trenger for å gjøre jobben sin på en optimal måte.”

Det handler også om å se når det blir for hektisk, når tempoet går på trivselen og helsa løs. Noe også Easee, som alle andre oppstartsselskaper, har opplevd. Dette skjedde for eksempel da kundene begynte å ønske seg en egen app til ladestasjonene. Easee-teamet ville imidlertid ikke slippe noe ut i markedet før de var sikre på at det var godt nok, og det ble noen tøffe tak for å få det til.

- Vi stresset med å lansere, og pushet oss selv. Det ble en negativ opplevelse internt, og ingenting vi vil tilbake til. Tid er ikke noe man får tilbake, og det skal man ha jævlig respekt for.

Lyttende leder fremfor fryktet leder

“Kultur-reglene” skal være en del av selskapets DNA og enhver ansatt skal få de under huden, ja nesten som en ryggmarksrefleks. For lederne handler det om å lytte, ikke bare bestemme. Helmikstøl tar et oppgjør med fryktbasert ledelse, som han mener mange er blitt for godt vant til.

For å skape en god kultur, mener han det er viktig å være åpen for råd og tilbakemeldinger. Som leder må man prøve hardt å forstå motparten i en diskusjon, forsøke å sette seg inn i hans eller hennes situasjon.

- Hvis noen er uenig med meg, må jeg finne ut hvorfor. I stedet for å sitte der med en bastant approach, må jeg gå i meg selv, og være i stand til å se at jeg kan ta feil.

Han understreker at det ikke er et demokrati, men at det beste argumentet vinner.

- Som leder må jeg overbevise eller jeg må la meg overbevise. Det kan hende jeg må ta beslutninger som er ubehagelige, men det må folk også tåle. Det handler om å finne de beste løsningene for selskapet.

Ansvar og sårbarhet

Helmikstøl er også opptatt av at han som leder skal ta ansvar for feilene sine.

- Jeg vil ta eierskap til feilene, ikke lage en livsløgn om at det ikke er min skyld. Jeg tenker heller at jeg gjorde mitt beste, men slik gikk det, så får jeg heller fikse opp i det.

Ikke minst må ledere kunne vise sårbarhet, ifølge Helmikstøl, de trenger ikke alltid å være uovervinnelige superhelter, men vanlige mennesker.

- Dette er jo utfordrende, kanskje spesielt for mange menn. Vi tar på oss masken som den harde, tøffe lederen som ikke skal vise svakhet. Men de beste øyeblikkene jeg har som leder er når jeg viser sårbarhet, det skaper en enorm effekt.

Magien med en god kultur

Easee har to visjoner, der den ene er å forme fremtidens strømnett, den andre handler rett og slett om å forme fremtidens bedriftskultur.

Omgangstonen i selskapet skal innby til tillit og respekt, og de ansatte skal vise at de er glade i hverandre. Noe som gjenspeiler seg ved at det ofte er mye smil og mange hjerter når mailer og meldinger går rundt i teamet, ifølge Easee-sjefen.

- Vi praktiserer kjærlighet, noe folk tar med seg hjem til sine familier. En som jobbet hos oss hadde ikke sendt et hjerte til samboeren på lang tid. Nå sender han det hele tiden, og har fått et bedre forhold også hjemme.

- Det skjer noe magisk når folk elsker å komme på jobb. Det er veldig gøy.

Henter de beste

En unik bedriftskultur er viktig for å tiltrekke seg og beholde de beste folka. Kulturen må gå igjen blant de ansatte, men også i styret og blant investorer. Easee-sjefen er opptatt av å følge magefølelsen i rekrutteringen. De som kommer inn i selskapet må passe til kulturen. Som regel nummer 1 i kultur-reglene sier:

“If it’s not a HELL YES, it’s a HELL NO”.

Dette er også en av grunnene til at de ikke setter ut ansettelser til hodejegere. Easee har egne ansatte som jobber dedikert med rekruttering.

- Når du har et selskap med en helt unik kultur, er det vanskelig for eksterne rekruttere å ha denne magefølelsen. Vi er 100 prosent avhengig av å ha de beste folka, og det er ingen andre enn oss som vet hvem som er riktig for oss.

Helmikstøl forteller at de gjerne tar en runde ekstra og bruker mer tid, dersom noe føles feil.

- Jeg har gjort en del feil her tidligere, så vi vil ha en ekstremt høy standard. Selv om vi vokser og det er et enormt press for å få inn flere, bruker vi heller tre til seks måneder ekstra i prosessene.

PS: Helmikstøls tidligere arbeidsgiver Zaptec har forøvrig snudd tap til pluss, og gikk i fjor med overskudd.

Easees 12 regler for en god kultur

Regel #1 – If its not a HELL YES, its a HELL NO.


Hvis magefølelsen ikke er 100 prosent riktig før en avgjørelse, skal du gjøre følgende: Be om mer tid eller utfyllende informasjon. Prat med noen du stoler på. Hvis dette ikke hjelper, vær ærlig med vedkommende og takk høflig nei. Dette gjelder spesielt for ansettelser, samt valg av styremedlemmer og investorer med høy eierandel. Før en viktig avgjørelse tas skal du rådføre deg med minimum en person som du stoler på og som kan gi deg 100 prosent ærlig tilbakemelding på det du tenker å utføre.


Regel #2 - Anti-janteloven.


Det er ikke tillatt å bevisst begrense suksessen til andre i selskapet eller å fremheve seg selv på bekostning av andre. Ikke tillat deg selv å bli begrenset av andre. Ingen andre kan begrense deg, det er det kun du som kan. Dersom du tillater deg selv å bli begrenset, så begrenser du automatisk selskapet.


Regel #3 – Den desidert viktigste ressursen i alle selskap er de ansatte som jobber der.


Det er de ansatte som definerer kulturen til selskapet. Det finnes ingen ”sjefer” i selskapet og ingen som er verdt mer enn andre. Alle er sin egen sjef og har med dette ansvaret for sin egen tid og resultatene som leveres. De ansatte bestemmer over sin egen tid og hvordan oppgavene prioriteres i forhold til selskapets visjoner, strategi og mål. Mandater, respekt og tillit er opparbeidet over tid, og er basert på helheten i prestasjonene til hver enkelt. Verdien i å få andre rundt seg til å prestere bedre er like viktig. Det å anerkjenne, motivere og bygge andre rundt seg er ekstremt viktig og er det som vil få selskapet til å skille seg ut i fra andre selskaper.


Regel #4 - Ledere = caretakers.


Alle ledere i selskapet påtar seg rollen som caretakers, det vil si at de er til for å utvikle, motivere, inspirere og se hver enkelt i sitt team. De skal til enhver tid sørge for at de ansatte har det de trenger for å gjøre jobben sin på en optimal måte. Alle ledere/caretakers blir valgt av sine ansatte. CEO = Caretaking executive officer.


Regel #5 - Det er lov å prøve, og det er lov å feile.


Alle har rett til å gjøre feil. Alle skal ta lærdom av ”feil”, og snakke åpent om det og dele med andre, uten å bli sett ned på.


Regel #6 – Visjonene, strategien og målene til bedriften skal være klare og tydeliggjorte.


Hvis ikke dette er tilfellet har alle rett til å be om dette og få dette forklart.


Regel #7 – Det er en rett å ha det gøy.


Alle har rett til å ha det gøy på jobb. ”Reisen er selve målet”. Å ha det gøy betyr at du har en optimal livs- og arbeidssituasjon. Dette kan oppnås med tidsfrihet, frihet til å bygge kompetanse og til valg av arbeidslokasjon.


Regel #8 – Alle de ansatte har krav på en bit av fortjenesten/overskuddet til selskapet.

Fortjenesten står i stil med den gleden man har hatt i utviklingen av produktet. Andelen som tildeles skal besluttes i fellesskap og skal gagne selskapet på en best mulig måte. Andelen som tildeles kan ikke overstige 20 prosent av den totale fortjenesten. Fortjenesten skal tildeles rettferdig og til alle ansatte i selskapet.


Regel #9 – Frykt er en unødvendig uting.


Frykt hjelper ingen, den har absolutt ingen verdi og er kun bortkastet energi. Fokuset ditt definerer følelsene dine. Fyller du tankene dine med frykt, så tiltrekker du deg mer frykt og mer av de tingene du ikke ønsker i livet ditt. Fyller du tankene dine med drømmer, optimisme, og positive ting, så tiltrekker du deg mer av dette, og du vil til slutt oppnå alle dine drømmer og visjoner. Dette er også svært viktig og essensielt for at selskapet lykkes med sine mål, strategi og visjoner.


Regel #10 - Oppstart av egne bedrifter/prosjekter/ideer skal promoteres.


Alle ansatte oppfordres til innovasjon og nyvinning. Ved en ny idé til et prosjekt eller nytt produkt skal dette legges frem til de som har mandat til å ta dette videre. Det er ikke lov å stoppe nye ideer, prosjekter og nyvinning uten en solid grunn. Det skal allikevel være forståelse for at påbegynte prosjekter/produkter bør fullføres før det iverksettes et nytt prosjekt/produkt. Dette kan overstyres dersom den nye ideen er svært god og av en høyere verdi enn den eksisterende oppgaven som allerede er påbegynt. Det er selskapets mål, strategi og visjon som definerer prioriteten av disse ideene/prosjektene og oppgavene.


Regel #11 – Ærlighet er en plikt.


Målet er å bygge opp både individer og fellesskapet. Alle har rett til å være helt åpen og ærlig på det de føler. Underforstått at det ligger en bevissthet i hvordan dette fremlegges. En ærlig og konstruktiv tilbakemelding skal meddeles på en respektfull måte som er i aller beste hensikt. Dette forhindrer baksnakking og en destruktiv kultur og skaper dermed grunnlaget for en selskapskultur som kan endre verden.


Regel #12 - Gjør det enkelt.


Alle kontaktpunkt med bedriften skal gjøre livet til kunder enklere. Både samarbeidspartnere og sluttbrukere skal oppleve å bli servert en fiks ferdig gjennomarbeidet løsning, 100 prosent intuitivt fra A til Å på alle områder. Produkter, bestilling, kundeservice, distribusjon, installasjon m.m. Alle områder skal ha så lite friksjon som mulig.

Powered by Labrador CMS