Espen Malmo i Skyfall Ventures, Kjetil Holmefjord hos StartuLab, Mathilde Tuv Kverneland hos ArkwrightX og Johan Gjesdahl hos Alliance Venture.

Fire investorer om hvilke områder som vil tiltrekke seg mest kapital de neste årene

Vurderer du å starte et selskap, så kan disse områdene være et godt utgangspunkt å utforske. Eller skal du investere, kan du henge deg på hva noen av landets mest suksessfulle startup-investorer tror på.

Publisert

Det er umulig å spå fremtiden. Hvem forutså Covid-19 og hvilke konsekvenser det ville ha for digitaliseringen av jobb og samfunn?

Likevel er det interessant å høre hvilke områder norske startup-investorer tror vil tiltrekke seg mye kapital de nærmeste årene.

I oversikten under deler Johan Gjesdahl i Alliance Venture, Kjetil Holmefjord fra Startuplab, Mathilde Tuv Kverneland i Arkwright X og Espen Malmo i Skyfall Ventures sine spådommer.

Johan Gjesdahl, partner i Alliance Venture forklarer opsjoner for en fullsatt sal på Mesh i Oslo. Foto: Lucas H. Weldeghebriel

Johan Gjesdahl: «First mile» til «last mile»

– Hvis det blir en for klar trend, er det ofte for sent, sier Johan Gjesdahl, partner i Alliance Venture.

Likevel er det noe han tror vil fortsette å vokse de kommende årene. De viktigste områdene er:

Logistikk-tech

– Alt som har med logistikkteknologi å gjøre. Dette er drevet av netthandel, som også har fått en voldsom «boost» av Covid-19, sier han.

Det innebærer alt som har med «first mile» til «last mile», til lager og «fulfillment» å gjøre, forteller han.

– Gjennom Kolonial.no har vi sett hvor viktig det er med en effektiv lager- og distribusjonsmaskin. Alt som handler om fra du bestiller noe på mobilen din, til varen blir levert, og til du kanskje leverer den tilbake. Der vil det fortsatt være mye å gjøre.

– Innen lagerdrift ser vi at det skjer mye innen robotikk, plukkesystemer koblet med «machine vision». Se eksempelvis på Autostores suksess.

Produktivitet

En interessant krysning, er når produktivitetsverktøy treffer bærekraft, mener Gjesdahl.

– Begge områdene er isolert sett spennende, men når du får verktøy som både gjør deg mer produktiv og mer bærekraftig samtidig, da er du på lag med fremtiden.

Personvern, sikkerhet og complience

Alt som har med personvern, sikkerhet og complience å gjøre, kommer bare til å øke, mener Gjesdahl.

– Samfunnet blir mer regelstyrt og «jus-ifisert». Det kommer stadig nye lovkrav og regler, spesielt innen finans. Innen mange bransjer er dette kjempedyrt å forholde seg til.

Han viser til hva bankene gjør innen «anti-hvitvasking» og KYC (Know Your Customer).

– Hvis du kan hjelpe selskaper å oppfylle lovpålagte krav på en effektiv måte, så er det et stort potensial. Reguleringer blir ikke borte og alle må forholde seg til dem og oppfylle dem, men ønsker å gjøre det på en effektiv måte.

Andre ting:

– «DevTools», verktøy som utviklere bruker for å jobbe mer effektivt, kommer til å vokse.

– E-helse og helseteknologi, alt som ligger rundt for å levere helsetjenester mer effektivt, slik som nettbasert lege.

– Elektrifisering, og løsninger som skal hjelpe verden i å bli mer elektrisk, slik som strømselskapet Tibber og ladeselskapet Easee. Der vil det fortsette å skje mye.

Kjetil Holmefjord fra StartupLab

Kjetil Holmefjord: Teknologiske gjennombrudd

Kjetil Holmefjord er partner ved StartupLab og investerer i selskaper gjennom deres investeringsselskap «StartupLab Founders».

Selv om de er sektoragnostiske, altså at de investerer i «alt», så følger Holmefjord med på hva som skjer, og har identifisert to potensielle drivere.

– Vi har vært gjennom noen teknologiske skifter, som da internett kom, eller da vi fikk smarttelefonen i 2008, og vi skal gjennom flere, mener han.

– Hva som blir det neste skiftet, er alltid enklere å si i retrospekt, men folk med mer innsikt enn meg peker spesielt mot maskinlæring og blockchain-teknologi som mulige teknologier som kan forårsake store skifter.

– Historisk har det vært store muligheter i slike skifter, og det vil ikke endre seg. Det sies at det de smarteste folka gjør på fritiden i dag, er det vi alle kommer til å gjøre på jobb om 10 år.

Nye problemer

Den andre kategorien hvor vi vil se vekst, er knyttet til nye problemer som vi må løse, mener Holmefjord.

– Ta for eksempel klimakrisen - som jeg gjerne skulle sett var løst, men det er den dessverre ikke.

Etter hvert som politikere, privatpersoner og bedrifter innser at det må endring til, vil det komme økt betalingsvilje rundt nye produkter og tjenester som adresserer dette, tror han.

– Løsningene her må ikke nødvendigvis bygges på ny teknologi - mye kan bestå av eksisterende komponenter som settes sammen på en ny måte.

Post-Covid

Et annet eksempel på et nytt problem, er knyttet til spørsmålet: Hva gjør vi når alle er vaksinert?

– Det siste året har fått mange til å stille spørsmål ved hverdagslige ting som de tidligere tok for gitt, sier Holmefjord.

Remote work

Flere store selskaper har skiftet helt eller delvis til «remote work» det siste året, og sier at dette vil fortsette også etter pandemien.

– Dette byr på noen utfordringer og tilhørende muligheter. Og siden dette potensielt berører enormt mange arbeidstakere, vil det også tiltrekke seg mye kapital - noe vi ser allerede, sier Holmefjord.

Mathilde Tuv Kverneland i Arkwright X

Mathilde Tuv Kverneland: Effektivisering

Mathilde Tuv Kverneland er investment manager i Arkwright X, som blant annet har investert i Spacemaker og Unloc.

Generelle trender

De større generelle trendene handler om det som har positiv innvirkning på miljø og samfunn, mener hun.

– Dette skjer på tvers av alle industrier. I tillegg ser vi en generell trend i løsninger som forbedrer og effektiviserer prosesser, spesielt innen B2B.

Hun trekker frem Spacemaker og Ignite Procurement som eksempler. Arkwright har tidligere investert i begge.

– Også «nocode-plattformer», som effektivt lager skreddersydde løsninger, er spennende innenfor dette området, sier Tuv Kverneland.

Last mile-levering og logistikk

Også Tuv Kverneland trekker frem levering og logistikk.

– Det har lenge vært behov for å løse denne floken, sier hun.

Behovet for fornyelse på området har blitt ekstra stort under Covid -19, mener hun.

– De som klarer å knekke den koden, og få det til å bli lønnsomt, vil treffe godt. Det er mange VC-selskaper som spytter penger inn i dette området globalt, og det vil bare fortsette utover i 2021

Infrastruktur og proptech

Det er flere ting som underbygger en vekst innen infrastruktur, ifølge Tuv Kverneland.

– Det handler om måten vi skal utvikle byene våre på, urbanisering, grønn bølge og befolkningsvekst.

Fintech

Fintech har vært stort i 2019 og 2020, og trenden vil fortsette inn i 2021, tror Arkwright X.

– Men der det tidligere har vært investert mye i b2c, tror vi det nå vil øke innen b2b, og spesielt «betalinger».

Covid-19

– På grunn av pandemien, vil det bli et større fokus på helse og «future of work», legger hun til.

Espen Malmo i Skyfall Ventures

Espen Malmo: Krypto

Espen Malmo er daglig leder i Skyfall Ventures.

Malmo understreker at de i hovedsak er agnostiske til sektor, og at de primært investerer i software, eller hardware med en sterk software-komponent.

Det er likevel noen områder de følger ekstra nøye med på.

Everything e-commerce

– Vi har sterk tro på e-commerce/netthandel, og såkalt «embedded ecommerce»; at du kan koble netthandel med en «long tail» av digitale selgere. For eksempel at alle aktører som har en form for digital påvirkningskraft vil bevege seg mot «e-commerce», sier han.

– Snakker du om influencers?

– Nei, influencers har en negativ konnotasjon og ikke hovedsporet vi tror på. Jeg sikter til større aktører, som for eksempel VG eller andre som har en sterk digital tilstedeværelse.

Han viser til et av deres porteføljeselskaper, Outshifter, som surfer på denne trenden.

– De hjelper brands som har en vare å selge, men som ønsker seriøse «resellere». De har blant annet et pilotprosjekt med minmote.no, for at de på en effektiv måte skal kunne selge varer direkte fra egen plattform.

– Trenden bygger på vår tror på at «e-commerce» i større grad skal integreres i omkringliggende virksomheter. Og at flere kan bli en digital nettbutikk, sier Malmo.

Blockchain, kryptovaluta og desentralisert finans

– Dette området er veldig hypet, er det ikke?

– Vi har trodd på dette i veldig lang tid, og hypen har vært drevet av Bitcoin-kursen. Man kan ende opp med å bli forstyrret av å fokusere for mye på prisen av en Bitcoin, mener Malmo.

Siden forrige hype, i 2017, har mye kapital blitt skutt inn på området, forteller han. Nylig investerte blant annet Kjell Inge Røkkes Aker tungt i krypto. Dessuten er infrastrukturen og økosystemet rundt desentralisert finans bygget ut, påpeker Malmo.

– Det gjør at vi i dag har et mye sterkere fundament.

– Stablecoins er viktige for å gjennomføre betalinger med blockchain. «Custody-tjenester», aktører som sørger for sikker lagring av kunders krypto, har økt i omfang. Det at markedsstørrelsen har økt, betyr at krypto er stort nok til å bli relevant for de store globale finansinstitusjonene.

– Det er mye hyping rundt bitcoin-kursen, men fundamentalt sett tror jeg vi bare er i den tidlige startfasen, sier han.

Alt innen video og lyd

Alt som gjør at man kan jobbe «remote» er av åpenbare grunner populært nå. Både innen videokommunikasjon, men også et område som podcast.

– For det er video og lyd viktig. Vi har et fortrinn og ekspertise innen området i Norge, med suksesshistorier som Tandberg, Pexip, Huddly og Acano. Jeg tror disse selskapene vi skape mange nye suksessfulle gründerhistorier, sier Malmo.

Distribuert energi og elbiler

– Vi vil se en voldsom elektrifisering av transport, som igjen vil skape mange nye spennende teknologiselskaper, spår Malmo.

Norge har vært et ledende land innen adopsjonen av elbiler. Det gjør Norge til et bra land å starte opp selskaper som befinner seg i dette området, mener han.

– Det handler også som distribuert energi, for eksempel solceller, generelt, legger Malmo til.

Havteknologi

– Vi vet at det er mange problemer som må løses innen dette området, men frem til nå har det vært vanskelig å finne selskaper som løser disse problemene med gode forretningsmodeller, sier Malmo, og viser til at området har vært preget av «non profit».

– Som er veldig bra, men vanskelig å investere i.

Han ser nå tegn til at det kommer selskaper som løser store problemer og har tenkt ut gode forretningsmodeller.

– Mulighetsområdet er enormt, og Norge har høy kompetanse på dette området.

Bioteknologi

– Gjennombrudd som Crispr (DNA-manipulering, journ.anm.) gjør at vi etter hvert får teknologi hvor vi kan behandle sykdommer før de oppstår, på gen-nivå. Dette er et område Skyfall ikke har stor kompetanse på, men vi ser at feltet beveger seg fra være utelukkende bioteknologi, mot IT- og tech-siden, sier Malmo.

– Når du for eksempel digitaliserer gensekvensen, får du store mengder biologisk data, som er perfekt «mat» for ulike former for maskinlæring. Så vi holder et øye med denne trenden, slår han fast.