Investor

Teamet bak investeringsselskapet Norselab.
Teamet bak investeringsselskapet Norselab.

Oversikten over 20 investeringsselskaper, hva slags selskaper de investerer i, hvor mye, hva de krever og hvem du kan kontakte

Denne oversikten kan gi deg svaret på hvilken investor som kan passe for ditt selskap.

Publisert Sist oppdatert
Espen Malmo og Preben Songe-Møller i Skyfall Ventures.
Espen Malmo og Preben Songe-Møller i Skyfall Ventures.

Skyfall Ventures

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Tidligfase teknologiselskaper. Vi investerer både i B2B- og B2C-selskaper. I hovedsak investerer vi i software-selskaper, men også hardware-selskaper med en sterk software-komponent. Vi investerer tidlig, typisk i pre-seed og seed stage selskaper.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Tise, Vev, Joymo, Age Labs, Smoc.ai. Se www.skyfall.vc/portfolio for løpende oppdateringer og tidspunkt for investering.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

NOK 1-5 millioner.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

10%.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Nei.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Vi har gründererfaring og bygget opp flere norske teknologiselskaper, så vi har en god formening om hva som er viktig og riktig å fokusere på i en tidlig fase. Vi har også god forståelse om hva senerefase investorer er opptatt av, hvilket gjøre at selskapene vi investerer i større grad (enn snittet) lykkes med senere kapitalinnhentingsprosesser. Vi er også fleksible og har mulighet til å aktivt involvere oss i selskapene vi investerer i.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

I større grad fokusere på unikhet og konkurransefortrinn (hvorfor skal akkurat dere lykkes?), og mindre tid på å forklare funksjonalitet i produktet. Norske gründere er generelt sett gode på produkt, men mindre gode på salg, distribusjon og selskapsbygging.

Hva er ditt navn?

Espen Malmo, Co-founder & Managing Partner.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

https://www.skyfall.vc/contact.

Magne Uppmann og Theodor Bjerrang i SNÖ Ventures. Foto: SNÔ
Magne Uppmann og Theodor Bjerrang i SNÖ Ventures. Foto: SNÔ

SNÖ Ventures

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Vi investerer i raskt voksende nordiske selskaper som har potensiale for å disrupte, skape eller ta store markeder med transformerende teknologi eller løsninger. Sektorfokus: digital tech, både b2b og consumer-rettet. Fase: seed, pre-series A, series A.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Memory, inzpire.me, Confrere, Ignite Procurement, Be Your Best.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

5-15 mnok i initielle investeringer pr selskap.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

10-20 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Som hovedregel krever vi det. Mye av vårt viktigste bidrag inn mot porteføljeselskapene skjer imidlertid mellom styremøtene, i det daglige arbeidet med gründerteamene vi jobber med.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Fordi vi er gründere som hjelper andre gründere - vi setter oss på samme side av bordet og skjønner de utfordringene man skal gjennom. Fordi vi forstår tech og kan diskutere på riktig nivå. Fordi vi har betydelige internasjonale nettverk, som er viktig for videre finansiering, partnerskap og exitmuligheter. Fordi vi har en portefølje med noen av de mest spennende tech-selskapene og det er mye læring å hente på tvers. Og fordi vi forhåpentligvis er hyggelige og morsomme å jobbe sammen med.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Kjemi mellom menneskene som skal jobbe sammen, at investoren er gründervennlig (terms, måten man jobber sammen på), er der når det trengs og kan tech- / ventureinvesteringer. Snakk med porteføljeselskaper og gjør din due diligence på samme måte som investoren gjør med selskapet ditt.

Hva er ditt navn?

Magne Uppman, Managing Partner.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

magne@sno.vc.

Gunnar Sellæg i Spring Capital Polaris
Gunnar Sellæg i Spring Capital Polaris

Spring Capital Polaris

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

B2B, SaaS, Scale-up, det vil si vi investerer ikke i start-ups, men selskaper med 20 mill eller mer i ARR.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Inspera AS, Dogu SalesScreen AS, Catenda AS

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

50 - 100 mill.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

30-40%.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Ja. Spring Capital Polaris investerer i 1-2 selskaper hvert år, som vi bruker betydelig tid på å utvikle. Dette gjøres ved at vi sitter en del hos selskapet og jobber tett med ledelse, organisasjon, kunder og partnere.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Spring Capital Polaris jobber kun med SaaS selskaper som vil lykkes internasjonalt, og der USA er en del av planen. Vi har selv bygget opp selskaper internasjonalt og vet hva som skal til for å lykkes, samt hvilke fallgruver man må unngå. Vi investerer kun i selskaper som er sterke på produkt og tech, der vi hjelper til med å bygge opp en internasjonalt orientert salgs- og markedsorganisasjon.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Se etter investorer som kan bidra med mer enn penger.

Hva er ditt navn?

Gunnar Sellæg, Partner.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

gunnar@springcapital.com

Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor.
Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor.

Investinor AS

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Vi investerer bredt fra presåkorn til vekst, både fond-i-fond, direkteinvesteringer og Matcheinvesteringer. Se hjemmeside for mer info.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Se hjemmeside for siste nytt.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

Ja, for investeringssum så har vi ikke noen typisk da vi investerer så bredt.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

typisk 20 til 30% men dette varierer også mye.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Ja, fordi vi er en aktiv og kompetent investor.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Vi har en bred erfaring i å utvikle potensialet i selskapene. Vi har et godt rykte med et stort nettverk med investorer som sikrer et godt eierkonsortium.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Godt forberedt slik at fakta blir godt formidlet, viktig å være åpen og ærlig.

Hva er ditt navn?

Terje Eidesmo, CEO.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

terje@investinor.no

Hilde Støle Pettersen og Arve Janbru Fresvik i Momentum Partners. Foto: Vilde Mebust Erichsen
Hilde Støle Pettersen og Arve Janbru Fresvik i Momentum Partners. Foto: Vilde Mebust Erichsen

Momentum

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Skalerbare selskaper med tydelig positiv ESG-dimensjon. Vi har en særlig interesse for havnæringene, men investerer også i andre bransjer. Fase: Seed/Serie A med oppfølgingskapasitet gjennom hele vekstfasen. Marked: primært B2B, både hardware og software.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

AVA of Norway, RAYVN, Spacemaker, ONiO, Dyrekassen.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

Initiell investering på 3-4 mNOK i snitt per selskap. Dette vil i vårt nye fond øke til 5-20 mNOK initielt med betydelig oppfølgingskapasitet.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

Varierer, men alltid minoritetsposter. > 10 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Ja, som hovedregel. Men det viktigste er å bidra til selskapsutviklingen i hverdagen; mellom styremøtene.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Fordi vi er aktive bidragsytere, særlig på strategi, forretningsutvikling og finansiering. Vi ser på oss selv om en del av det utvidede teamet. Vi er opptatt av samordnede incentiver med gründere og andre nøkkelpersoner, i enkle og oversiktlige aksjonæravtaler. Vi har en sterk track record og er med på en rekke suksesser og lovende tidligfaseselskaper ut fra Norge.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

At man gjennom sine investorer får med seg relevant kompetanse for å videreutvikle selskapet, at man har samme verdigrunnlag og ambisjoner som investorene, og at det er god kjemi som legger grunnlaget for et langt og godt samarbeid. Gründere og andre nøkkelpersoner må sitte igjen med en tilstrekkelig stor oppside etter en investering til å være godt incentivert, med rom for ytterligere og eventuelt større finansieringsrunder senere. Sørg for at betingelsene reflekterer vinn-vinn-situasjoner for alle aksjonærer.

Hva er ditt navn (For- og etternavn)

Hilde Støle Pettersen, Partner.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

hilde@momentumpartners.no.

Proventure med prteføljeselskapet InfoTiles. Pedja Bihor, Sven Christian Ulvatne, Magne Eide, Borgar Ljosland, Johnny Alexander Gunneng og Ane Christophersen
Proventure med prteføljeselskapet InfoTiles. Pedja Bihor, Sven Christian Ulvatne, Magne Eide, Borgar Ljosland, Johnny Alexander Gunneng og Ane Christophersen

ProVenture Management

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Bærekraftige, digitale teknologier i såkornfasen med skalerbar forretningsmodell.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

InfoTiles.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

Vi har nylig åpnet fondet, men vi investerer typisk 10-30 mill i et selskap over flere transjer.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

20-30 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Ja, vi er aktive eiere.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

ProVenture er en investor som bidrar aktivt og støtter opp gründere og ledelse til å ta selskapet til neste steg. ProVentures team kombinerer investeringskompetanse med tung gründererfaring. Vi vet at det ligger betydelig verdiskapning i at investorteamet selv har kjent på kroppen hva det vil si å bygge suksessfulle selskaper.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Vær tydelig på hva planen er, hva du trenger og hva du skal oppnå.

Hva er ditt navn (For- og etternavn)

Ane Christophersen, Investment Manager.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

ane@proventure.no.

Johan Gjesdahl, partner i Alliance Venture forklarer opsjoner for en fullsatt sal på Mesh i Oslo. Foto: Lucas H. Weldeghebriel
Johan Gjesdahl, partner i Alliance Venture forklarer opsjoner for en fullsatt sal på Mesh i Oslo. Foto: Lucas H. Weldeghebriel

Alliance Venture

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Tidlig-fase tech i Norden (Seed, Series A), primært Norge og Sverige.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Sanity, Grunt, Superside.

Kan dere følge opp runder?

Ja

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

NOK 5-20 mill. (initiell investering).

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

10-20 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Vi ønsker normalt styreplass, men ikke nødvendigvis et krav.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Kompetanse, nettverk, erfaring, gründer-vennlige, lett å jobbe med, tilstedeværelse Sverige og USA.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Få frem at du kan markedet ditt; at caset kan bli stort; bygg tilit.

Hva er ditt navn (For- og etternavn)

Johan Gjesdahl, Managing partner.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

johan@allianceventure.com.

Hadean Ventures: Fra venstre: Dr. Siro Perez, Dr. Ingrid Teigland Akay, Dr. Walter Stockinger. Foto: Hadean Ventures
Hadean Ventures: Fra venstre: Dr. Siro Perez, Dr. Ingrid Teigland Akay, Dr. Walter Stockinger. Foto: Hadean Ventures

Hadean Ventures

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Oppstartsselskaper innen life sciences.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Oncoinvent AS, CardioMech AS, Gesynta AB, Abliva AB, NeuroEventLabs Oy.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

NOK 5-30 millioner.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

5-20 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Ja.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Vi har bred ekspertise innen helse og god investeringskapasitet.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Du bør vite litt om investoren du presenterer til slik at du legger deg på rett nivå når det gjelder detaljer.

Hva er ditt navn (For- og etternavn)

Ingrid Teigland Akay, Managing Partner.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

ingrid.teigland.akay@hadeanventures.com.

Kjetil Holmefjord fra StartupLab
Kjetil Holmefjord fra StartupLab

StartupLab Founders

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Pre-seed, sektoragnostisk (investerer i alle sektorer).

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Remarkable, OncoImmunity, Huddly, Otovo, Ardoq (ikke siste 2 årene).

Kan dere følge opp runder?

Nei.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

NOK 1-3 millioner kroner.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

5-15 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Verken krever, ønsker eller tar styreplass.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Gründervennlige vilkår, nettverk med stor rekkevidde, og så tror vi oppriktig vi har en del erfaring å bidra med.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Pris og kontroll.

Hva er ditt navn (For- og etternavn)

Kjetil Holmefjord, Partner.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

kjetil@startuplab.no.

Alexander Woxen (i midten bak) og Norselab.
Alexander Woxen (i midten bak) og Norselab.

Norselab

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Vi er spesielt interessert i virksomheter som er tuftet på datadrevne forretningsmodeller (typisk SaaS m.m.), industri (tyngdepunkt på B2B) og med netto positivt impact.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Vessel Admin, Qlearsite, ivaldi, Farmable, Varig, 24onoff.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

MNOK 20-50.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

20-35 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Ja, et praktisk utgangspunkt for å kunne bidra utover kapital.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Foruten kapitalen bør gründerne helst se verdien i teamets erfaringsbase - som trolig gjør oss til en god lagspiller med gründeren. Det at vi har vært gründere selv tror vi at har betydning for å bedre forstå gründerens rolle. Nettverket vårt mot kapital, industri og suksessfulle gründere burde også inngå i vurderingen. Men kanskje viktigst er å sjekke ut med selskapene som vi allerede jobber med.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Sørg for god forventningsstyring - en grei rettesnor er å overlevere på de forventninger som du skaper. Spesielt viktig da man gjerne møter investorene over tid. Enkelte gründere kan bli vel ivrig og overselge litt. Da kan eventuelt skuffelsen på manglende innfrielse bidra til å vippe entusiasmen i feil retning. Vær brutalt ærlig og etterrettelig. Også på estimater og underliggende forutsetninger.

Hva er ditt navn?

Alexander Woxen, Partner.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

hello@norselab.com

Christopher Hjelseth og Vidar Aksland i Finstart Nordic.
Christopher Hjelseth og Vidar Aksland i Finstart Nordic.

Finstart Nordic

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

FinTech (eller teknologi selskaper relevant for bank og finans) i tidlig vekstfase, inkludert seed fasen.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Lucidtech, Harvest Funds, Just Technologies, Justify, MyRent, NORD.Investments (DK), Swiipe (DK) og ZData.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

5-10 millioner kroner.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

10-20 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering? (

Ja, da vi er aktive eiere.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Jobber aktivt med entreprenør som verdifull partner med vårt team i Finstart, samt med ressurser i vår eier, SpareBank 1 SR-Bank.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

1) Forstå hvilken type investor du snakker med; finansiell, engel, VC, strategisk investor etc.

2) Presentere realistisk data. Vi har forståelse for ambisiøse mål, men viktig å kunne bryte langsiktige og ambisiøse mål ned til realistiske plan for måloppnåelse. Det viser god innsikt, og lettere forstå hvordan vi kan bidra til suksess.

Hva er ditt navn?

Christopher Hjelseth, Investment Manager.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

christopher@finstart.co

Investment manager Frida Rustøen, Partner Espen Agdestein, Managing partner Kristian Øvsthus, Chair Anders Brandt og Partner Rune Holen.
Investment manager Frida Rustøen, Partner Espen Agdestein, Managing partner Kristian Øvsthus, Chair Anders Brandt og Partner Rune Holen.

Idekapital

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Hovedfokus er B2B SaaS (eller annen Enterprise Software). Vi investerer også i embedded software (feks innen Robotics eller IoT). Fokus er på Serie A og senere, samt mer modne vekstselskaper. Vi kan i utvalgte tilfeller investere også før Serie A.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Ardoq, MixMove, Fonn, Prediktor, Wheel.me, No Isolation

Kan dere følge opp runder?

Ja

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

Vi målsetter oss å investere mellom 30 og 70 MNOK i hvert selskap over tid. Initiell investering er oftest mellom 10 og 25 MNOK.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

15-35 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Ja. Vi er aktive eiere og utøver eierstyring (governance) ved å sitte i styrene til selskapene hvor vi er investert. Dog foregår mesteparten av vår aktive støtte og rådgivning til selskapene utenfor styrerommet.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Idekapital består av et meget komplementært team lokalisert i Oslo og London. Teamet har samlet førstehånds erfaring innen både entreprenørskap, rekruttering og bygging av team og skalering internasjonalt.

Videre har vi bred og årelang erfaring som investorer, styremedlemmer og rådgivere til vekstbedrifter, samt tung erfaring fra salg/marketing, strategi, finans og M&A.

Denne kollektive bakgrunnen til Idekapital teamet dekker mange av de områdene et vekstselskap har behov for støtte på i ulike faser av sin utvikling. Vi er aktive og tilstedeværende investorer og jobben vår er å hjelpe våre porteføljeselskaper i så stor grad som selskapene ønsker og som mulig for oss.

Denne kompetansen og aktive rådgivningen er alltid (gratis) tilgjengelig til gründerne vi jobber sammen med.

Kort oppsummert: I tillegg til å komme med kapital over flere runder, bruker vi all vår tid på å jobbe sammen med og støtte/ rådgi våre grundere og selskaper på en kontinuerlig basis for å skape et mest mulig suksessfullt samarbeid og selskap. Det er det vi mener med å være en aktiv og tilstedeværende eier.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

At grunderen sine ønsker, planer og målbilde korresponderer med investoren sine ønsker, planer og målbilde.

Hva er ditt navn?

Kristian Øvsthus, Managing Partner

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

kristian@idek.no

Siri Kalvig er sjef for Nysnø.
Siri Kalvig er sjef for Nysnø.

Nysnø Klimainvesteringer

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Nysnø investerer i både selskaper og fond som bidrar til reduserte klimagassutslipp globalt. Vi ser etter teknologier innen fornybar energi, ressurseffektivitet, bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi, og muliggjørende teknologier for disse områdene. Vi fokuserer på venture og vekst for våre direkteinvesteringer, og kan også gjøre fondsinvesteringer i både tidligere og senere faser.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Direkteinvesteringer: Otovo, eSmart Systems, Disruptive Technologies, NorSun, Saga Robotics og ZEG Power. Fond: Sarsia Seed, Alliance Venture og ArcTern Ventures.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

20 - 80 millioner kroner for direkteinvesteringer i selskaper (førstegangsinvestering). 50 - 150 millioner kroner for fond.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

Vi tar sikte på å ha 10 - 20 prosent ved førstegangsinvesteringer.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Nysnø ønsker å være en aktiv eier for å støtte selskapets utvikling, og kan ta styreplass i samråd med andre investorer.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Nysnø er en langsiktig eier med en klar strategi om å gjøre oppfølgingsinvesteringer over tid. Vi spesialiserer oss på klimateknologier hvor vi har dyp kompetanse internt og et bredt nettverk internasjonalt, som vi bruker aktivt for å hjelpe våre porteføljeselskaper med internasjonal skalering. Gjennom våre fondsinvesteringer har vi tilgang til et stort antall internasjonale co-investorer, strategiske aktører og bransjespesialister.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Gründere med et godt team, teknologi og markedsstrategi er alltid spennende for en investor å møte. I Nysnø ser vi særlig etter selskaper som bidrar til reduserte klimagassutslipp globalt - og dermed også selskaper med en strategi og potensial for å vokse internasjonalt. Gründere med klare strategier for hvilke investorer de vil ha med seg i en skaleringsfase ut av Norge lytter vi ekstra oppmerksomt til.

Hva er ditt navn?

Eivind Egeland Olsen, Investeringsdirektør

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

eivind@nysnoinvest.no

DNB Ventures

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Vi investerer primært i selskaper med tilknytning til finanssektoren. Dette kan være selskaper som leverer finansielle tjenester eller produkter, eller produkter og tjenester som er en sentral del av en finansiell verdikjede.

Norden er det primære fokuset for investeringene. Selskapene må ha en bekreftet forretningsmodell, betalende kunder og sterkt vekstpotensial. Selskapene er vil typisk være i «seed» fasen.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Payr, Spiir, Luca Labs, Funding Partner, Unite Living.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

5-10 mNOK for første investering.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

10 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Ja, som regel.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

I tillegg til kapital kan DNB Ventures bidra med: - Støtte til styret på temaer som virksomhetsstyring og kapitalinnhenting - Innspill og utfordringer til ledelsen på strategi og forretningsutvikling - Tilgang til intern ekspertise i konsernet og vårt eksterne nettverk - Dialog med relevante forretningsområder for å utforske muligheter for samarbeid - Deltakelse på arrangementer og møteplasser som gir relevant eksponering

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Samsvar mellom partenes visjon for selskapet.

Hva er ditt navn?

Anders Østensvig, Investment Manager

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

anders.ostensvig@dnb.no

Erlend Skagseth, Managing Partner i Sarsia
Erlend Skagseth, Managing Partner i Sarsia

Sarsia Management AS

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

FOU-basert Life Sciences og Fornybar Teknologi, Tidlig fase

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Heimdall, Arxx Therapeutics, Pluvia, Serca Pharma, Trisens, Xsens, Seasmart, ISN, Nisonic, Sonoclear, Apim Therapeutics.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

2-10 mNOK.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

20-30 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Ja.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Kompetanse, nettverk, langsiktig.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Ikke love for mye, "expectation management"

Hva er ditt navn?

Erlend Skagseth, Managing Partner.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

erlend@sarsia.com

Til venstre medgründer og daglig leder i Skagerak Maturo Erik Edvardsen Tønnessen, sammen med CFO André Berg Edvardsen. Foto: Thomas Bergstøl
Til venstre medgründer og daglig leder i Skagerak Maturo Erik Edvardsen Tønnessen, sammen med CFO André Berg Edvardsen. Foto: Thomas Bergstøl

Skagerak Maturo

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Vi investerer i B2B SaaS-selskaper og deeptech-selskaper. SaaS-selskapene kjennetegnes av å ha sterkt management, minimum 500.000 i MRR (månedelig gjentagende inntekt) og gode metrics, samt har en tydelig plan og potensiale skalering og internasjonalisering.

Deeptech-selskapene vi investerer i har unik, patentert teknologi som vil bli en gamechanger innen sitt område (kost, str., ytelse).

Disse selskapene kjennetegnes av å være ledet av gründere med ledende kompetanse innenfor sitt fagfelt og tett knytning til bransjen de utvikler løsninger for. Disse selskapene kan være i noe tidligere fase kommersielt enn SaaS-selskapene.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Decisions, Tunable, Vixel, Effera, SkandiaEnergi, Fonn, Kairos, Funzionano, Sharebox, Hy5, InLine Test, VesselMan, Vibbio, Intelecy.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

5-40 MNOK. Har de siste årene også gjort feederinvesteringer med mindre tickets.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

10-30 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Vi har som regel styreplass og observatør.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Her svarer vel alle nettverk og kompetanse. Vi har drevet med tidligfaseinvesteringer i over 14 og 5 fond. Vi fokuserer på B2B SaaS og deeptech fordi dette er det vi kan med tanke på teknologi, fase og skalering, og der vi har bygget stort nettverk nasjonalt og internasjonalt – og dermed lykkes.

Vi bidrar aktivt inn i selskapene og ser at strategiske prosesser og selskapsutvikling går raskere når selskapene får tilgang til vårt rammeverk, kompetanse og relevante nettverk.

Eksempler på dette er initiativer med å bli effektive og datadrevet i markedsføring og salg samt kundeoppfølging, utvikling av verdiskapende distribusjons- og partnerprogrammer, produktutvikling og sikre «product market fit», internasjonalisering, organisasjonsutvikling og -oppbygging, oppkapitalisering, skape systemverdi og rigging av selskap for neste fase.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Være åpen og ærlig på styrker og svakheter og samtidig være tydelig på hva en ønsker av bidrag fra investor, utover kapitalen. Da får en tidlig verifisert at investor har riktig kompetanse og nettverk, ref. punktet over. Gjør referansesjekk av investor. Gründere bør også sikre seg at det er et omforent målbilde (ambisjoner, veivalg osv) for veien videre.

Hva er ditt navn?

Andreas Eskeland, Partner

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

andreas@skagerakmaturo.no

Rune Røsten er sjef for investeringsselskapet Schibsted Growth i Norge. Foto: Schibsted.
Rune Røsten er sjef for investeringsselskapet Schibsted Growth i Norge. Foto: Schibsted.

Schibsted Growth

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Digitale selskaper rettet mot b2c og smb. Fintech, markedsplasser, helse er viktige områder, men ser på mange industrier.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Bookis, Hjemmelegene, FundingPartner, Tillit forsikring, Homely, Podme.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

10-20 millioner kroner.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

10 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Nei.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Schibsted tilbyr smarte penger. Gründerne får sterk støtte på markedsføring, ikke minst på det faglige og strategiske markedsarbeidet. Vi bidrar med rekruttering og vi har bred kompetanse på internasjonalisering med sterk tilstedeværelse i hele Norden.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

At gründer og investor kjenner hverandres forventninger og målsetninger.

Hva er ditt navn?

Rune Røsten, Country manager

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

rune.rosten@schibsted.com

Dersom Sven Jørund Kolstø i CoFounder hadde hatt 10 millioner til å investere der han selv valgte, ville han lett etter næringer som har kostbare problemer, som kan løses med ny teknologi. Foto: CoFounder / Optoscale
Dersom Sven Jørund Kolstø i CoFounder hadde hatt 10 millioner til å investere der han selv valgte, ville han lett etter næringer som har kostbare problemer, som kan løses med ny teknologi. Foto: CoFounder / Optoscale

Co-Founder

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Tidligfase teknologiselskaper. B2B, og aller helst i næringer der man har et sterkt hjemmemarked som kan brukes som et trinn på veien ut i verden.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene?

Crayonano http://crayonano.com/Scout Drone Inspection https://www.scoutdi.com/Dintero https://dintero.com/Cimon Medical https://cimonmedical.com/Probotic https://probotic.no/Sonoclear https://sonoclear.no/

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

NOK 1-5 millioner.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

Svært avhengig av hvilken fase vi går inn, men i snitt 10-20%.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Ikke nødvendigvis styreplass, men vi investerer kun i selskap hvor vi ser at vi kan ha en operativ rolle for å hjelpe selskapet for å vokse. Det kan da være mange forskjellige roller vi bekler, alt fra å strukturere teknologiutvikling til å bygge opp salgsapparat, skaffe ytterligere finansiering, med mer.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Vi jobber veldig «hands on», og har vært (og er) gründere av selskap selv. Vi er ikke redde for å gå veldig dypt i materien i teknologien. Det er grunn til at vi har gitt oss selv navnet CoFounder – vi ønsker å bygge selskap sammen med våre porteføljeselskap, men hvor vi selvsagt har et perspektiv som gjerne dreier seg mer om hvordan man kommersialiserer teknologien, enn hvordan den utvikles.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

De beste investeringene våre skjer når gründer er tydelig på hva han/hun ønsker å få fra investor. Noen ganger er det kun penger, andre ganger er det et ønske om noen som kan ta ansvar for en del av forretningsutviklingen. Er man tydelig på dette vil man enklere kunne velge riktig investor for seg.

Hva er ditt navn?

Sven J. Kolstø, partner.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?epost@cofounder.no

Ingar Bentsen i TheFactory. Foto: TheFactory
Ingar Bentsen i TheFactory. Foto: TheFactory

The Factory Capital

Hva slags selskaper investerer dere primært i?Selskaper i veldig tidlig fase, ofte kalt pollen-fasen med verdi 1-10 MNOK. Men, vi har nå også mulighet til å investere i selskaper i de neste fasene gjennom vårt nye fond TheFactory Norway Fund I. Fondet skal i hovedsak investere i fintech, proptech & retailtech selskaper, og alle må treffe minst et av FN’s bærekraftsmål.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene

Soundsensing, MiraiEx, Testhub, Eiendomsappen, Parallelo, Vary, Norquant, Empower, Intrava, Lendonomy, Diwala, Monetor. Se https://www.thefactory.no/the-startups-thefactory for full oversikt over komplett portefølje.

Kan dere følge opp runder?

Ja.

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

NOK 100.000 - 500.000. De neste årene NOK 100.000 - 3.000.000.

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

7 prosent.

Kreves som regel styreplass ved investering?

Ja og nei. For investeringer i pollenfasen (1-10MNOK i verdi) så ja, der krever vi styreplass i 2 år. For senere fase - nei.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

Vi har mye erfaring med å investere i og hjelpe selskaper i tidlig fase, også gjennom TheFactory Academy. I tillegg til å investere så kobler vi selskapene opp med mentorer og større corporates som har vist seg å være positivt for alle parter.

Vi har etablert et stort nettverk rundt oss med andre investorer som vi deler dealflow med. Vi bidrar aktiv i selskapene over tid slik at vi på best mulig måte kan sikre suksess sammen med gründerne.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Ofte investerer en investor i et team og personene fremfor et produkt når selskapene er i så tidlig fase som vi investerer i, da produktet ofte kun kan forklares eller vises i en MVP.

Fokuser derfor på hvorfor akkurat ditt team har den kunnskapen, erfaringen og stå-på-viljen som skal til for å lykkes.

Og ikke glem å fortelle hvordan selskapet en gang i fremtiden skal tjene penger, gründer glemmer ofte å ha fokus på salg og distribusjon.

Hva er ditt navn?

Ingar S. Bentsen, Co-founder & Managing Partner.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

Bruk gjerne hello@thefactory.vc så går den både til Marte (Jr. Investment Manager) og Ingar.

Kristin Aamodt er Investment Director, Europe i Arctern Ventures.
Kristin Aamodt er Investment Director, Europe i Arctern Ventures.

ArcTern Ventures

Hva slags selskaper investerer dere primært i?

Massivt skalerbare selskaper med et et vesentlig bidrag til å bedre klimagassutslipp eller bærekraft globalt, innen sektorene energi, sirkulærøkonomi, mat og materialer. Fase: Primært series A med noe revenue traction.

Eksempler (navn) på selskaper dere har invester i de siste to årene?

Canada/USA: Aquabyte (AI for bærekraftig oppdrett), Clir (øke produksjon fra vindparker gjennom AI), Palmetto (distribuert solkraft). Etablerte Europa-kontor 1. August i år for å bygge Europeisk portefølje.

Kan dere følge opp runder?

Ja

Hva er en typisk investeringssum de siste to årene?

10-50mnok nok første investering, med oppfølgingskapital til vekstfasen

Hva er en typisk eierandel dere tar sikte på å ha?

Avhenger av selskap, men alltid minoritetsposter

Kreves som regel styreplass ved investering?

Avhenger av selskap - vi bidrar også utenfor styrerommet i noen tilfeller.

Hvorfor skal et selskap som matcher deres kriterier velge akkurat dere som investor?

ArcTern Ventures er bygget opp av grundere med god forståelse av hva selskaper i denne fasen går gjennom, og er fleksibelt satt opp til å kunne bidra avhengig av selskapets behov. Vi går bare inn i de selskapene med størst bidrag til bærekrafts, hvilket også er et "kvalitets-stempel" for selskapene vi investerer i. ArcTern har veldig bra nettverk spesielt i Canada/USA og har tunge investorer som også gjør større direkteinvesteringer i selskaper med større kapitalbehov.

Hva mener dere er det viktigste en gründer bør passe på i møte med en investor?

Forstå investorens profil og mandat, og kjenne veldig godt til markedet som addresseres for å tydelig kommunisere verdiforslag, differensiering og skaleringspotensial.

Hva er ditt navn?

Kristin Aamodt, Investment Director, Europe.

Hva er din epostadresse som startups kan benytte for å ta kontakt?

kristin@arcternventures.com

Powered by Labrador CMS