Easeekrisen

Det svenske tilsynet viser ingen nåde i salgsforbudet mot Easee

Elsäkerhetsvärket lar seg ikke rikke av den nye dokumentasjonen fra det norske selskapet, og ber Forvaltningsretten avvise anken. Easee sier de ikke vil la seg knekke.

Jonas Helmikstøl i Easee.
Jonas Helmikstøl i Easee.
Publisert Sist oppdatert

Det har gått over en måned siden det svenske Elsäkerhetsvärket nedla salgsforbudet mot det norske selskapet Easee sine elbilladere. I en omfattende anke til Forvaltningsretten i Karlstad redegjorde nordmennene for hvorfor de mente at det svenske tilsynet tok feil, og at ladeboksene var sikrere enn standarden. Samtidig sendte de inn en fersk risikoanalyse for å backe opp påstanden. Derfor hadde gründer Jonas Helmikstøl nok et visst håp om at de svenske myndighetene ville snu når de fikk studere den nye dokumentasjonen.

Mandag gikk fristen for Elsäkerhetsvärkets tilsvar ut. Shifter fikk innsyn i det 13 sider lange svaret samme ettermiddag. Der står tilsynet på sitt, og skriver at de nye analysene endrer fint lite.

Kritisk til Easees tester

Elsäkerhetsvärket er kritisk til flere av Easees tester av produktet.

"Easee AS har valt att kalla vissa prov irrelevanta när man inte klarat dem och istället valt att säga att man uppfyller ett annat prov enligt en standard med lägre krav. Det korrekta hade varit att analysera de prov man inte klarat och vidta åtgärder för att uppfylla en likvärdig säkerhet som etableras i standard."

Svenskene peker på at Easee ikke har gjennomført testene før de har begynt å selge produktet, men kommet med dem i etterkant.

"Sammanfattningsvis har de genomförda provningarna valts på ett annat sätt än vad som framgår av utrustningens EU-försäkran, och med dateringar efter att produkten släpptes ut på marknaden."

Liv og helse

Tilsynet mener at salgsforbudet er godt begrunnet, siden feilene kan utgjøre fare for liv og helse. Easee har tidligere påpekt at deres innovative jordfeilsløsning og overspennignsvern er sikrere enn den tradisjonelle standarden, men her er det intet gehør å få hos svenskene.

"En jordfelsbrytare är ett tilläggsskydd som syftar till att skydda mot felströmmar till jord när inkopplad utrustning brister. Istället för att felströmmar exempelvis går via bilens chassi med risk för elchock eller genom en annan krets i laddboxen med risk för sakskada, exempelvis brand, så bryter jordfelsbrytaren strömmen. Om det inte finns ett tillfredsställande jordfelsskydd ger utrustningen inte ett betryggande skydd mot dessa faror."

«DC-skydd skyddar mot likströmsfel som gör att funktionen i jordfelsbrytare kan slås ut. Om DC-skyddet brister och DC-ström läcker ut, kommer inte jordfelsbrytaren kunna känna av jordfelsströmmar som är farliga för människa och djur och således riskeras elchock och brand.»

Avviser konsekvenser

Easee har i sin anke og i mediene pekt på de enorme konsekvensene vedtaket har fått for selskapet. De hevder salgsforbudet får vidtrekkende og uproposjonelt store konsekvenser, med tanke på at laderne ikke utgjør noen akutt fare for liv og helse. Easee viser til at Elsärkerhetsverket ikke har besluttet et bruksforbud. Også dette tilbakeviser tilsynet, og viser til at de har bedt om at de eksisterende laderne utbedres på sikt.

«Eftersom Elsäkerhetsverkets granskning har visat att utrustningen inte har genomgått en korrekt bedömning av överensstämmelse, inte har komplett teknisk dokumentation och anser att produkten kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet ser Elsäkerhetsverket inget alternativ till att fatta beslut om försäljningsförbud.»

Tilsynet forstår at det har økonomiske konsekvenser for Easee, men mener at dette må være underordnet.

«Att den ekonomiska aktören drabbas av ekonomisk skada kan inte anses ha större betydelse än att den ekonomiska aktören efterlever tillverkarens skyldigheter enligt harmoniserad lagstiftning och säkerställer att utrusningen uppfyller de väsentliga kraven innan utrustningen släpps på den inre marknaden».

Easee jobber videre

Det er fortsatt opp til Forvaltningsretten å avgjøre hvem som har rett i saken, og den kan komme til å be om nye kommentarer og dokumentasjon fra Easee. Det kan også bli aktuelt å hente inn uavhengige eksperter til en muntlig høring i retten. Uansett ligger det nå an til at det vil gå en stund før det blir avgjort.

– Det er selvsagt skuffende at svenskene ikke tar ny dokumentasjon til etterretning, som tydelig viser at uavhengig tredjepart godkjenner våre løsninger. Som selskap lar vi oss ikke knekke av den grunn, og jobber på videre både med å fullføre anken og gi dokumentasjon til andre land som eventuelt etterspør det. Nå får saken gå sin gang i det svenske rettssystemet - og vi er trygge på at vi kommer sterkere ut på andre siden, skriver kommunikasjonssjef Kenneth Bjerga i Easee i en foreløpig kommentar til det nye brevet fra de svenske tilsynsmyndighetene.

Ingen snakk om Plan B

Da Shifter var i kontakt med gründer Jonas Helmikstøl i forrige uke, spurte vi hva han vil gjøre i et «worst case scenario» der han ikke får medhold fra Forvaltningsretten i Karlstad.

– Hvor mye vil det eventuelt koste å utbedre i tråd med Elsäkerhetsverkets tolkning av standarden, dersom dere mot formodning ikke skulle få medhold i Forvaltningsretten?

– Dette er for tidlig å si noe om, og det vil i tillegg komme helt an på hva en slik utbedring eventuelt vil innebære – per nå er dette uklart. Vi mener produktet er sikkert slik det er og mener dokumentasjonspakken vi nå leverer vil bevise dette.

– Vil det for eksempel da være aktuelt å betale for elektrikere som ettermonterer dedikert jordfeilvern i sikringsskapene?

– Det må vi evt komme tilbake til.

– Innebærer de alternative planene også at dere er i gang med å se på hvordan fremtidige produkter skal være, hvis dere ikke får medhold?

– Nye produkter og utviklingen av disse går sin gang uansett. Vi har ikke gjort endringer i disse produktene basert på svenskenes konklusjon. Vi har fremskyndet noen planer og sørger selvsagt for at dokumentasjonskravene blir fylt til punkt og prikke. Tidligere har vi hatt de beste produktene, men nå skal vi også sørge for å ha den beste dokumentasjonen.

Stenger krana

Helmikstøl sier det er for tidlig å anslå hva saken vil koste Easee totalt. Selskapet har allerede varslet kraftige kutt i staben. I Dagens Næringsliv mandag fortalte han at Easee også har innført betalingsstopp. Det ble vist til at pengene renner ut av kassen i strie strømmer med salgsstopp i Sverige og Nederland, og med kraftig redusert salg i de andre nordiske landene.

– Det er bare kritiske leverandører som lisenseiere, advokater, revisorer og regnskapsbyråer som nå får betalt. Det er betalingsstopp til andre leverandører. De må dessverre smøre seg med tålmodighet. Alt blir satt på hold, sa Helmikstøl til DN.

Myndigheter i land som Danmark, Tyskland, Sveits, Storbritannia og Finland har også startet å etterspørre dokumentasjon etter at svenskene innførte salgsforbud, ifølge DN.

Jobber med storemisjon

Meglerhusene ABG Sundal Collier og Sparebank 1 Markets hjelper til med å hente en kriserunde før sommeren.

– Vi har nok kapital til å greie oss en stund, men er avhengig av å få inn ny kapital i løpet av det neste halvåret. Tall nevnt tidligere er 150-300 millioner på kort sikt, forteller Helmikstøl til Shifter.

Om noen måneder igjen ønsker de å hente minst en milliard i vekstkapital for å gi gass.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!

Powered by Labrador CMS