Saas

Derfor sluker SaaS-investorene resten av skylagringsraketten

Hawk Infinitys oppkjøp verdsetter Jotta Group høyere enn snittet for SaaS-selskaper på børs.

Partner i Hawk, Joakim Karlsen.
Partner i Hawk, Joakim Karlsen.
Publisert

Investeringsselskapet Hawk Infinity har sikret seg 98.9 prosent av aksjene i Jotta Group, selskapet som blant annet eier SaaS-suksessen Jottacloud. Via transaksjonen kontrollerer Hawk nå alle stemmene i selskapets generalforsamling.

De selgende aksjonærene mottar nye aksjer i Hawk Infinity og får dermed ivaretatt eierskapet i Jotta indirekte.

Transaksjonen verdsetter Jotta Group til rundt 1,5 milliarder kroner. Hvis man tar utgangspunkt i Jottas omsetning for 2021 på 96 millioner kroner, gir det en pris per gjentakende årlig inntekt (ARR) på 15,5. Det er godt over snittet for børsnoterte og nylige oppkjøpte SaaS-selskaper som etter kraftige fall på børsene ligger rundt 5.

Har vokst gjennom oppkjøp

Men Jotta har også kjøpt seg en større omsetning siden årsregnskapets slutt i desember 2021. Tar man med omsetningen fra oppkjøpsraidet høsten 2021 og 2022-oppkjøpene Curotech (100 prosent eid), Norbits (67 prosent eid) og FDVhuset (100 prosent eid), er trolig den årlige omsetningen på godt over 200 millioner kroner pluss eventuell vekst det siste halvåret. Da ligger prisen per ARR et sted rundt 7.

Den underliggende lønnsomheten er det ikke noe i veien med. EBITDA-marginen (resultat før renter, skatt og av- og nedskrivninger som andel av omsetning) for Jotta Group lå i 2021 på over 60 prosent.

En enterprise value (markedsverdi pluss gjeld minus kontanter) / EBITDA-verdsettelse på 20 (som i hvert fall var vanlig for skyselskaper før tech-selskaper falt i unåde), innebærer dermed at Jotta Group er verdt i overkant av to milliarder kroner.

Har ønsket konsolidering i lengre tid

Partner i Hawk Infinity Joakim Karlsen sier til Shifter at de i lengre tid har ønsket å konslidere eierposisjonen i Jotta Group.

– Vi har stor tro på selskapets videre utvikling med å forfølge lønnsom vekst innenfor B2B software tjenester. Hawk Infinity hadde nå en mulighet til å gjennomføre dette på en måte hvor alle de eksisterende aksjonærene i Jotta Group kan bevare sin eksponering mot selskapet gjennom eierskap i Hawk, men samtidig oppnå økt diversifisering gjennom Hawks øvrige investeringsportefølje og bedre tilgang på likviditet ved å eie mer omsettelige aksjer, sier han.

Dette er Hawk Infinity

  • Investeringsselskapet Hawk Infinity er bygget opp av eks-analytiker Johan Michelsen og tidligere FSN Capital-direktør Marianne Michelsen. Det finnes også et Hawk Seafood.
  • Selskapet fokuserer på gründer-vennlige investeringer i private software-selskaper.
  • De har typisk en lang tidshorisont for investeringene sine. Porteføljen består hovedsakelig av B2B Saas.
  • I tillegg til Jotta, eier selskapet poster i Convene, Patientsky, Nettlegevakten, Sixty, Intuitive Bioscience, Propr, Cubit og Laft.
  • Siden starten i 2008 (som Michelsens private investeringsselskap) har Hawk levert en årlig avkastning på over 30 prosent.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*

Powered by Labrador CMS