Gjermund Nese er avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet

Derfor griper Konkurransetilsynet inn mot Schibsted og Nettbil

Vi stilte 13 spørsmål til Konkurransetilsynet for å forstå hvorfor de griper inn mot oppkjøpet av Nettbil.

Publisert Sist oppdatert

— Hvorfor griper dere inn i Schibsteds oppkjøp av Nettbil?

— Fordi vi mener det vil føre til en vesentlig svekking av konkurransen for nettbaserte markedsplasser for bruktbiler. Schibsted, gjennom Finn, er blitt en ekstremt stor aktør i dette markedet. Nettbil har ikke vært der så lenge, men har hatt en god vekst og blitt en utfordrer. Vi mener det er uheldig for konkurransen om de får ta over Nettbil, sier Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet til Shifter.

— Men Nettbil er jo en liten startup? Kan man gripe inn før det er en realitet at det svekker konkurransen?

—Ja, det kan en jo spørre om. Det som er spesielt for denne type markeder er at de har nettverkseffekter. Enkeltaktører kan da bli svært store, og det er viktig at det kan komme andre aktører som kan utfordre disse selskapene. Hvis de kan kjøpe utfordrerne fordi de er små, så vil det kunne redusere konkurransen i markedet.

— Her har vi jo snakk om to ganske forskjellige forretningsmodeller. Finn er en rubrikk-aktør mens Nettbil kobler en privatperson med en bilforhandler, hvor bilforhandlerne byr på bilen.

—Det er riktig. Det er ulikheter i tjenestene, men det de har til felles er at de er nettbaserte markedsplasser for privatpersoner som vil selge bilen sin. Det er bakgrunnen for at vi ser på dem som konkurrenter, og slås de sammen, vil det redusere konkurransen i markedet.

—Betyr dette at oppstartsselskaper som utfordrer Finn, og som kan bli kjøpt av Finn, ikke vil godkjennes av Konkurranstilsynet?

—Nei, det gjør det ikke. Det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det er ikke et forbud mot ethvert oppkjøp. Men samtidig en understrekning av hvordan Konkurransetilsynet ser på dette markedet med store nettverkskaktører. Det ligger i sakens natur at utfordrerne er små når du har en så stor og dominerende aktør i markedet som Finn.

—Men i praksis sier dere at Finn uansett vil ha utfordringer i kraft av sin størrelse?

—Det er vanskelig å svare generelt på det. I denne saken illustrerer hvordan Konkurransetilsynet ser på oppkjøp i markeder med store nettverksaktører. Dette er ikke bare et fokus i Norge, men også internasjonalt. Og særlig innenfor digitale markeder. At Finn får kjøpe Nettbil, kan forlenge perioden med markedsmakt i større grad enn det ellers ville gjort. Det er naturlig for konkurransemyndighetene å ha fokus på dette.

—Apropos selskaper med nettverkseffekter. Konkurransetilsynet valgte å la Vipps fusjonere med BankID og BankAxept. Har ikke disse størrelsene markedsmakt på linje med Finn?

— Konkurransetilsynet grep inn og satte noen vilkår for at transaksjonen kunne gjennomføres.

—Men er ikke dette problematisk sett i lys av nettverkseffekter?

—Det ble gjort noen konkrete vurderinger i den saken, og man kom frem til at der kunne konkurranseproblemer løses gjennom tiltak de kunne gjennomføre. I situasjonen med Schibsted, så er kjøpet allerede gjennomført. Nå må de selge Nettbil.

—Hvem skal de selge til?

Vårt krav er at det skal selges til ny aktør som er uavhengig av Schibsted.

—Det må jo være avhengig av at det finnes en aktør som er villig til å kjøpe Nettbil?

—Det er en teoretisk problemstilling. De er forpliktet til å selge. Hvis den kjøperen ikke finnes, vil vi ta stilling til det når det skjer.

—For mange oppstartsselskaper representerer de store dominerende aktørene potensielle exit-muligheter. Fjerner man nå exitmuligheten for startups?

—Nei, det er ikke det som skjer. Dette er en konkret sak. Det betyr ikke at enhver gründervirksomhet ikke kan bli kjøp opp. Det spesielle her, er aktører som kjøper, som er svært stor og sterk.

—Så det er i praksis Finn.no som man som startup ikke burde regne som en potensiell exit-mulighet?

—Vi vurderer de som en stor markedsaktør og vil vurdere nøye eventuelle oppkjøp.

—Hvordan vurderer dere det?

—Den prosessen er lik som i alle saker. Man mottar en melding om oppkjøpet, så henter vi inn informasjon og vurderer dem. Vi henter ytterligere info fra selskapene og fra andre selskaper i markedet, og basert på en totalvurdering så fatter vi en beslutning.

—Var det aktører dere intervjuet som var skeptiske til oppkjøpet?

—Ja, det var både aktører som uttrykte skepsis og andre som ikke gjorde det.