Anders Espelund, gründer og dalig leder i Nettbil.

Konkurransetilsynet: Schibsted må selge Nettbil

Konkurransetilsynet har besluttet å gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil. Tilsynet mener oppkjøpet svekker konkurransen i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler og gir forbrukerne et dårligere tilbud.

Publisert Sist oppdatert

Konkurransetilsynet har besluttet å gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil. Tilsynet mener oppkjøpet svekker konkurransen i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler og gir forbrukerne et dårligere tilbud, skriver de i en melding.

– Digitale plattformer for blant annet kjøp og salg blir stadig viktigere for norske forbrukere. Sunn konkurranse mellom selskapene er viktig, blant annet for å sikre utvikling av nye tjenester og lavest mulig priser for forbrukerne. Det er Konkurransetilsynets oppfatning at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en melding.

Gründer og daglig leder i Nettbil Anders Espelund, vil ikke kommentere saken overfor Shifter og henviser til Schibsteds kommunikasjonsavdeling.

Espelund skriver imidlertid følgende på Linkedin:

— Vi er uenig med tilsynet, og opplever at de ikke har tatt hensyn til innspill fra partene (inkl. Gründerne selv). Vi vil derfor, sammen med Schibsted, gå videre med saken til Konkurranseklagenemnda.

Reduserer konkurranse uavhengig av selskapets størrelse

Avdelingsdirektør Gjemund Nese mener enkeltaktører i digitale markeder fort kan opparbeide seg svært høye markedsandeler, og at derfor størrelsen ved oppkjøpstidspunktet ikke nødvendigvis er et relevant argument.

—Slik Schibsted har oppnådd gjennom Finn. Dersom etablerte store aktører tillates å kjøpe utfordrerne sine vil dette kunne redusere konkurransen, selv om selskapet som kjøpes er relativt lite på oppkjøpstidspunktet, sier Nese.

Det norske markedet for nettbasert formidling av bruktbiler har få aktører med Finn som den klart største aktøren i Norge. Nettbil er en nyere aktør i markedet som har hatt en sterk vekst de siste årene. Gjennom foretakssammenslutningen vil markedet for nettbasert formidling av bruktbil bli ytterligere konsentrert.

– Redusert konkurranse i markedet vil kunne føre til et dårligere tilbud til forbrukerne, for eksempel gjennom høyere priser, redusert kvalitet eller svekket innovasjon, sier Nese.

Konkurransetilsynets vedtak innebærer at Schibsted må selge sine aksjer i Nettbil til en uavhengig og egnet kjøper. Kjøperen av aksjene skal godkjennes av Konkurransetilsynet.

Tilsynets vedtak kan klages inn til Konkurranseklagenemda innen seks uker.

For ordens skyld: Schibsted har en liten eierandel i Shifter via E24.