Daglig leder i Nettbil, Anders Espelund.

Konkurranseregler kan sette stopper for norske oppstartsselskaper

Digitale tjenester gjør landegrensene mindre viktige enn før, skriver daglig leder i Nettbil, Anders Espelund.

Har teknologigigantene fritt leide i Norge? Et webinar i regi av Datatilsynet, Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og Konkurransetilsynet satte nylig problemstillingen på agendaen. For meg som teknologigründer er spørsmålet interessant. Jeg håper også at enkelte av kommentarene som kom fram, blir en vekker for politikere og myndigheter med ambisjoner om å legge til rette for utvikling, innovasjon og nye eksportvirksomheter.

Mens internasjonale aktører bredder sin virksomhet i rekordfart og går inn i nye markeder nesten daglig, ser norske konkurransemyndigheter ut til å håndheve dagens konkurranseregulering på en måte som kan svekke norske selskaper i å få kraft og gode nok tjenester til å konkurrer mot teknologigigantene. Det vil ikke akkurat gjøre tilgangen til kapital eller strategiske partnere for norske startups enklere.

Når Konkurransetilsynet varsler et mulig tvangssalg av Nettbil etter Schibsteds oppkjøp, gir det en tydelig pekepinn på hva norske startup-virksomheter kan vente seg dersom de søker partnerskap med virksomheter som har kompetanse og finansielle muskler til å konkurrere mot teknologigigantene internasjonalt.

Konkurransedirektør Lars Søgard later imidlertid til å være av den oppfatning at konkurransekraft først og fremst kommer av det han kaller å bli tvunget til læring. «Konkurranse på hjemmemarkedet er det som i neste omgang kan gi konkurransekraft ute. Virksomhetene blir tvunget til å utvikle produktet og de lærer seg å konkurrere», oppsummerte han under seminaret.

Jeg lyttet med forundring. Vi i Nettbil har aldri hatt mer press på innovasjon enn vi har nå. Vi har aldri brukt mer penger og ressurser på produktutvikling. Ganske enkelt fordi vi blir mer konkurranseutsatt enn tidligere når vi går inn i nye markeder. Eksponering av vårt produkt i Sverige, gjennom Bily Bil AB, gjør at vi må bli bedre. Fordi vårt produkt er det samme i begge markedene kommer dette også norske brukere til gode.

Vi ville vi aldri lykkes internasjonalt uten Schibsted, og jeg syntes Søgards syn vitner om liten forståelse for hva som venter på den internasjonale konkurransearenaen. Tror virkelig Søgard at det er realistisk å «konkurrere seg god» for en norsk startup? Det er selvsagt grunnleggende at man har en god forretningsidé og produkter og tjenester som er skalerbare, men finansielle muskler er et must når vi ser på den internasjonale arenaen.

Jeg savner mer refleksjon fra konkurransemyndighetene knyttet til hva deres handlinger vil medføre for norske oppstartsselskaper og norske industriselskapers evne til å bli eller forbli konkurransedyktige. Vi kan vel i det minste være enige i at digitale tjenester gjør landegrensene mindre viktige enn før.

Obs! Konkurransetilsynet har ikke konkludert i saken om Schibsteds oppkjøp av Nettbil. En avgjørelse er ventet før 11. november.