shifters julekalender

– Bransjen vi trer inn i, har vært teknologisk neglisjert på software-siden

Shifter pakker opp én splitter ny startup fem dager i uken frem til jul.

Leasi ble etablert i sommer, og selskapet skal fremover levere system og teknologi til utleiere av anleggsmaskiner. Fra venstre: Daniel Hansen, Scott A. Bekke, Sivert Berg, Petter Leine Alnes, Sinan Maric, Anas Ani og Marcus Balcon. – Tiden for å smi er nå, sier gründer Scott A. Bekke.
Leasi ble etablert i sommer, og selskapet skal fremover levere system og teknologi til utleiere av anleggsmaskiner. Fra venstre: Daniel Hansen, Scott A. Bekke, Sivert Berg, Petter Leine Alnes, Sinan Maric, Anas Ani og Marcus Balcon. – Tiden for å smi er nå, sier gründer Scott A. Bekke.
Publisert Sist oppdatert

I dagens kalenderluke:

Leasi, et oppstartsselskap etablert i sommer - stasjonert i Trondheim. Teamet skal levere system og teknologi til utleiere av anleggsmaskiner i bygge- og anleggsnæringen.

– Sentralt i det grønne skiftet står bedre ressursutnyttelse i samfunnet - og da må vi lage systemer som tilrettelegger for nettopp dette, sier medgründer Scott A. Bekke.

Bak Leasi står også Marcus Balcon og Daniel Hansen - og fem øvrige ansatte.

Teamet har bakgrunn fra det tekniske miljøet ved NTNU i Trondheim.

– Ved å fasilitere for en økt utleiegrad bidrar vi til delingsøkonomien i næringen. Da kan et færre antall maskiner med en langt høyere utnyttelsesgrad dekke det samme kapasitetsbehovet innen bygg og anlegg, sier Bekke.

– Nødvendig for å øke utleiegraden i næringen

Han mener de gjennom effektive og intuitive prosesser i det operasjonelle driftssystemet, kan sørge for bedre oversikt over daglig drift - og et grundigere datagrunnlag for sentrale beslutninger i driftsbildet.

– Med et solid kjernesystem legger vi også grunnlaget for en smidig dataoverføring mellom utleier og deres kunder, som er absolutt nødvendig for å øke utleiegraden i næringen. På denne måten svarer vi også på utfordringene og behovene til både utleieren og deres kunder; entreprenøren, sier Bekke.

– Vi ønsker å rette et større fokus på smarte automatiseringer gjennom maskinlæring og bruk av AI, og på denne måten ruste aktørene for fremtidens næring, legger han til.

Bekke, som også er daglig leder i oppstartsselskapet, hadde før etableringen av Leasi en tett relasjon til en av eierne av et stort utleieselskap i Norge, forteller han.

– På denne måten fikk vi direkte kjennskap til noen av hovedutfordringene innen utleie i BA-næringen, som vi i senere tid har bygget videre på, sier gründeren.

– I etterkant har vi sørget for å sitte tett på et utvalg aktører for å forsikre om at vi fortsatt er på rett spor og løser de faktiske problemene.

I dialog med sentral aktør i bransjen

– Hvilke bevis har dere for at dere er på rett vei?

– Vi har naturligvis oppsøkt sentrale aktører i bransjen - og villigheten til å dele innsikt og erfaringer har vært stor. Vi har også blitt kontaktet av aktører som har hørt om det vi jobber med og har vært interessert i å få vite mer, i tillegg til å teste funksjonalitet, sier Bekke - og forteller om en dialog med blant andre Mesta.

De opplever ifølge gründeren utfordringer knyttet til dataoverføring i utleieprosessen.

– Dette er en sentral aktør i bransjen som har vist positiv interesse til det vi i Leasi ønsker å oppnå. Mesta går mer over til leie og dele på maskinparken for å utnytte maskinparker der det er behov, særlig på grunn av bærekraft, sier Bekke.

– Vi kommer til å fortsette den positive dialogen vi har og se om vi kan komme frem til en måte hvor vi kan svare på utfordringene og behovene de møter i dagens leieprosess.

– Hvor stort er det potensielle markedet?

– Det spesifikke markedet for software innen utleie- og ressurshåndtering i BA-næringen har en estimert størrelse på én milliard norske kroner i de landene som anses som "early adopters" i Europa. Utenfor denne spesifikke markedssegmenteringen ser vi også at behovet for lignende systemer i nærliggende markeder er stort, som muliggjør realiseringen av en langt større markedsverdi. Deling av utstyr og ressurser er i vinden og vil være en voksende trend i tiden fremover, noe vi ser positivt på i vårt videre arbeid.

– Hvorfor er dette et behov verdt å dekke?

– Vi ser at bransjen vi trer inn i har vært teknologisk neglisjert på software-siden lenge. Dette skaper barrierer som har vært vanskelig å overkomme i den iboende bærekraftige utleiemodellen. Bygge- og anleggsbransjen står for en vesentlig del av de globale utslippene, og det er derfor helt sentralt å fasilitere for en omstilling om vi skal nå målene i det grønne skiftet, sier Bekke.

– Tiden for å smi er nå

Utleiegraden i Norge ligger ifølge gründeren 35 prosentpoeng bak resten av Europa.

– Noe som viser et stort forbedringspotensial innen ressursutnyttelse og deling av maskiner i bransjen. I dialog med sentrale aktører i bransjen opplever vi også et stort ønske om å bidra med å fasilitere for denne endringen, sier gründeren.

Leasi har så langt fått støtte fra blant annet Innovasjon Norge og skal de neste månedene fokusere på å lande pilotprosjekter, forteller Bekke.

– I etterkant av pilotprosjektene, når vi har gjennomført brukertesting og validert faktiske resultater, vil neste steg være å rigge for skalering ved hjelp av investorkapital.

– Vi ser for oss å ferdigstille pilotprosjekter i starten av sommeren 2023, og det vil da være aktuelt å tilføre midler fra investorer for å øke hastigheten ytterligere, sier han.

– Hvordan tilbringes julen?

– Vi kommer naturligvis til å ta oss et par dager fri og nyte litt tid med venner og familie i julen, men vi klarer nok ikke å legge fra oss arbeidet helt, sier Bekke.

– Vi har mye god respons i markedet for øyeblikket, vi nærmer oss en versjon av systemet som kan testes før videre utvikling gjennom pilotprosjekter - og tiden for å smi er derfor nå.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!

Powered by Labrador CMS