Adm. dir. Terje Eidesmo i Investinor.

Børsporteføljen til Investinor har doblet seg i år, men fremover skal de selge flere selskaper selv

To av porteføljeselskapene til det statlige investeringsselskapet ble børsnotert fredag.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i høst varslet det statlige investeringsselskapet Investinor at de ville gjøre flere exiter, både direkte salg og børsnoteringer.

Fredag gikk to av deres porteføljeselskaper på Euronext Growth Oslo (Tidligere Merkur Market): Cyviz og Skitude.

– Investeringene i Cyviz og Skitude er svært gode eksempler på samarbeid mellom gründere, statlig og privat kapital. Når selskapene blir notert er det også et tegn på at selskapene har nådd mange av målene vi satte oss på investeringstidspunktet, sier administrerende direktør i Investinor, Terje Eidesmo.

Investinor hadde en eierandel på henholdsvis 42 prosent og 16 prosent i de to selskapene da de gikk på børs i dag. Noteringene var den tredje og fjerne av Investinor-porteføljen hittil i år. Play Magnus og Exact Therapeutics ble tatt opp til handel på samme markedsplass tidligere i år.

I november solgte Investinor seg også ut av Stockholm- og New York-noterte Calliditas Therapeutics, med en gevinst på 475 millioner kroner.

Ved inngangen til året besto den børsnoterte porteføljen til Investinor av tre selskaper; nevnte Calliditas, samt Polight og BerGenBio.

Nå er denne porteføljen doblet, og består altså av seks selskaper.

– Hvorfor gjør dere flere noteringer nå enn før?

– Det har med modenheten i porteføljen å gjøre. Selskapene har nådd et punkt der vi ønsker å gire opp og få med oss flere til å finansiere opp, og ta veksten videre. Det er en naturlig utvikling av Investinor, sier Eidesmo.

– Det er selskaper i deres portefølje som har kommet betydelig lenger i løpet enn noen av disse, som dere også har satset mer penger på. Hva er hovedriverne for at dere fremmer et ønske om å ta et selskap på børs?

– Selskapene er veldig forskjellige. Noen har et godt og solid eierkorps, og ikke stort kapitalbehov. I andre tilfeller vil vi få med oss flere på grunn av et stort kapitalbehov. Skitude er et typisk tilfelle, med kjempepotensial globalt. Da er det riktig å sørge for at selskapet er godt finansiert.

– Kommer det enda flere børsnoteringer med det første?

– Nei. Vi vurderer ett selskap til. Noen kan selvsagt komme inn på lista, og noen går ut, men det vil ikke komme med det første.

– Bør selskaper dere investerer i, ha ambisjoner om å gå på børs?

– Nei. Børs er mer en konsekvens av situasjonen for det gitte selskapet, og det er gjerne ganske langt ned i løypa. Vi har også gått inn i et selskap som ble tatt umiddelbart på børs. Du finner ulike varianter. Men vi har langt flere utenom børs. Hovedtyngden vil fortsatt være selskaper som ikke vi tar på børs, men som andre tar på børs senere.

– Dere varslet flere exiter i høst, og børsen har vært ruten hittil. Hva med direkte salg?

– Det er noe vi ser på. Vi har som mål å selge flere av selskapene, der vi har komme til et punkt da vi ikke er riktig eier lenger. Det er flere av dem. Men vi har veldig tro på selskapene, så de går ikke på billigsalg.

– Trendene har endret seg globalt, og det er ikke nødvendigvis lønnsomhet som er førende for suksess på børsen. På hvilken måte har børs-strategien til Investinor endret seg?

– Vi har diskutert børsstrategi, og det har alltid vært en alternativ rute i Investinor, som exit og som finansiering. Jeg ser på det som at selskapene har kommet til en modenhet som gjør at vi kan ta dem på børs. Det er også noen eksterne grunner. Det har vært veldig mye tilgang på kapital på børsen, for eksempel. Så det er flere elementer som gjør at vi har gjort såpass mye i år. Det har vært et litt spesielt år.

– Men vi ser også hvordan markedet virker. Børsen har typisk vært priset etter EBITDA. Nå går det mer på forventing og potensiale fremover. Det handler mye om trender der også, og det er kanskje en trend å akseptere at man ikke må regne på EBITDA for å se potensiale. Men det har vi ikke gjort studier på. Vi vurderer hvert enkelt selskap.

– Det er interessant at man går inn på børs på tidligere stadier. Det er gjerne høyere risiko enn de i driftsfasen, ja, men samtidig er oppsiden langt større.

– Tar dere initiativ til å diskutere børsnotering?

– Vi har vært med på tilfeller der vi satt mer i baksetet, der andre var driveren. Andre ganger er vi representert i styret, og er med på avgjørelsen der. Det er avhengig av hvor stor eier vi er. I mange tilfeller utvikler vi en plan som vi får med oss de andre eierne på. Vi er aldri majoritetseier, ergo må det være en enighet blant eierne. Men du kan si at vi har et mål om å være de som bruker mye tid på å lage gode planer for verdiutvikling i selskapene, og da tenker vi kanskje mer «next step» enn andre.