KONKuRS

AR-selskapet hentet millioner fra kjente investorer, nå er det konkurs

Velixio-gründerne hentet flere titalls millioner kroner, etter at de forsvant ut av TV-tech-floppen The Future Group. Nå er det slutt for selskapet.

Velixio tiltrakk seg flere profilerte gründere og investorer. F.v. oppe: Trond Riiber Knudsen, Bente Sollid Storehaug, Joachim "Noobwork" Haraldsen. Nede: Thomas Falck, Henrik Schultz, Per Otto Wold. Midten f.v. seriegründer Jan Petter Høili og Roar Skogvoll. I midten skjermdump fra konseptet "Time Raiders".
Publisert Sist oppdatert

Først en kort historietime om The Future Group for nye lesere. Ferden til det en gang så hypede oppstartsselskapet var mildt sagt ruglete. Hovedingrediensene var gründerkonflikter, misfornøyde storinvestorer som Kjell Inge Røkke, og en spektakulær krasjlanding i beste sendetid med TV Norge-konseptet «Lost in time» der selskapets interaktive gameshow-teknologi sviktet både på premieren og uken etter, og senere ble tatt av skjermen etter en sesong med svært lave seertall.

Selskapet lever riktignok videre under navnet Pixotope, som leverandør av grafikk og VR-løsninger til TV-produksjoner. De fleste av det originale teamet bak er imidlertid ute. Shifter har for eksempel flere ganger skrevet om brødrene Kasin og deres ventureyndling Portalone.

Under radaren har imidlertid et knippe andre fra kjerneteamet i The Future Group (TFG) startet selskapet Velixio Group, som etter alt å dømme skulle gjøre veldig mye av det samme som Portalone leverer: studiobaserte hybridspill som seere kan ta del i via mobiltelefonen.

Selskapet har sitt utspring i nettopp teknologien bak «Lost in time»-konseptet, som TFG- og Velixio-gründer Jens Petter Høili forhandlet ut kort tid etter at den verste stormen hadde lagt seg. Blant de øvrige involverte med bakgrunn fra TFG er Henrik Schultz, Roar Skogvoll og hotellmilliardær Asmund Haare. Sistnevntes var på eiersiden i TFG og ble med i det nye selskapet. Hans sønn Simen Haare var styreleder i Velexio. 

Nå er selskapet konkurs etter drøyt tre år, og et titalls millioner investorkroner er tapt.

– Ikke mulig å selge

Styret har selv meldt oppbud. Hittil er det ikke rettet noen krav mot boet. Fordringsfristen går ut 28. november.

– Det som er utviklet av løsninger, anser vi ikke som noe som er mulig å selge. Det er ikke noen eiendeler i boet som kan omsettes. Løsningen de jobbet med er slik jeg forstår det, ikke noe håndfast jeg kan ta beslag i. Det er mer en beskrivelse av et konsept, sier bostyrer Kristoffer Aasebø i advokatfirmaet Bull.

Av årsregnskapet går det frem at selskapet hadde gjeld på drøyt 14 millioner kroner ved inngangen til året, deriblant 2,4 millioner kroner til Innovasjon Norge og 6,9 millioner kroner i konvertible lån. I forbindelse med oppbudet har styret imidlertid levert en balanserapport som viser en gjeld på 1,3 millioner kroner. I oppbudsbegjæringen skrev styret «vet ikke» under punktet for gjeld.

– Slik jeg oppfatter det er selskapet på idéstadiet. Det er inntrykket mitt etter å ha snakket med de sentrale personene som er involvert, sier Aasebø.

Hadde «klare planer»

I 2022-regnskapet går det frem at det ble gjort nedskrivninger som tok verdien av de immaterielle eiendelene i selskapet fra 10 millioner kroner til 3,1 millioner kroner. Shifter har ikke lykkes med å få svar fra styret, som er formelt ansvarlig, men det er oversendt en skriftlig uttalelse fra Roar Skogvoll, som har vært aksjonær og innleid konsulent i selskapet.

Han er uenig i bostyrers beskrivelse.

«Det som er aktivert i balansen er det som ligger til grunn for selskapets løsning og videre utvikling. Aktiveringen er også revidert av revisor. Dette hadde helt klart en verdi og ble utviklet videre i 2023, men som alle vet er det krav til kompetanse rundt løsningen for at noen skal kunne ta det videre. Velixio hadde klare planer for videre utvikling og tilgang på nødvendige resurser, gitt at investorer hadde finansiert kapitalbehovet til selskapet,» skriver han.

Det lot seg imidlertid ikke gjøre, ifølge Skogvoll.

«Hvorvidt bostyrer sliter med å selge det videre er en annen sak. Da må man også samtidig vurdere den finansielle situasjonen i markedet,» skriver han.

Kjente investorer

En hel bråte investorer har kastet minst et titalls millioner kroner på konseptet. I tillegg til nevnte Haare, finner vi Europris-gründer og mangemilliardær Terje Tom Høili på eiersiden. 

En rekke startup-veteraner har også investert, inkludert Trond Riiber KnudsenThomas Falck, og Per Otto Wold.

På aksjonærlista står også kjente ansikter som Youtuber Joachim Haraldsen, bedre kjent under pseudonymet «Noobwork», og Digital Hverdag-gründer Bente Sollid Storehaug. Hun har tidligere vært styreleder i selskapet.

Brorparten av disse kom inn allerede i første driftsår, da det ble hentet inn fire millioner kroner.

Slik presenterte Velixio konseptet TimeRiders for tre år siden.

Titalls millioner tapt

Siden oppstarten har selskapet hatt 60.000 kroner i inntekter, som kom i fjor, og har levert et samlet underskudd før skatt på 27,5 millioner kroner.

I samme periode har det etter hva Shifter forstår blitt skutt inn mellom 15 og 25 millioner kroner, en del i form av konvertible lån.

I 2020 ble det gjort en transaksjon med Future Investment Group som priset selskapet til 304 millioner kroner.

Fjorårsregnskapet ble avlagt under forutsetning om fortsatt drift, men det ble presisert at selskapet var avhengig av kapitaltilførsel for å fortsette de neste 12 månedene. 

Samtidig skrev styret at de vurderte mulighetene for å hente de nødvendige pengene som god.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Av regnskapet kommer det også frem at selskapet opererte med en bonusordning for ledende personer, hvis man oppnådde enkelte milepæler blant annet knyttet til kapitalinnhenting. 

Den samlede bonusutbetalingen kunne være på opptil 5,8 millioner kroner. Første del av programmet var betinget at selskapet signerte én til to internasjonale lanseringsavtaler. Halvparten av den andre delen av bonusen skulle utbetales hvis selskapet klarte å hente 25 millioner kroner i kapital, og resten ved en kapitaltilførsel på 75 millioner kroner. Det siste tallet ble justert ned fra 100 millioner kroner i fjor.

Shifter kjenner ikke til om bonusordningen ble aktivert. Det gjør heller ikke bostyrer.

Fakturerte fra private selskaper

Årsregnskapet sier også noe om hva pengene som er skutt inn i Velixio har blitt brukt til. I 2022 ble det brukt «vesentlige ressurser» på å utvikle et spill og bakenforliggende arkitektur, «herunder design og funksjon knyttet opp imot brukeraktivering og monetisering», heter det.

Det kommer også frem at flere involverte parter har fakturert Velixio fra sine private selskaper.

Selskapene Carpe Fortuna, Juicelife Holding, Bie Produksjon og Future Investment Group, fikk utbetalt 2,5 millioner kroner fra selskapet i fjor. Disse tilhører henholdsvis medgründer Henrik Schultz, aksjonær og leder for leie Roar Skogvoll, eier og bildeprodusent Kjetil Swierstra Bie, samt et konsortium av interessenter i det som var The Future Group.

Slike transaksjoner er gjennomført hvert år siden selskapet ble etablert. De to førstnevnte hentet i årene 2019-2021 ut 4,47 millioner kroner på denne måten. Det var også disse to som hentet ut mest i 2022, med 1,7 millioner kroner, noe som bringer duoen til totalt drøyt 6,1 millioner kroner over tre år.

Samtidig har det på papiret vært få årsverk i sving i Velixio. Bostyrer bekrefter at selskapet har holdt seg med såkalt «management for hire», altså innleid daglig ledelse.

I et forsøk på å få mer informasjon om bakgrunnen for konkursen har Shifter kontaktet gründer og tidligere daglig leder Jens Petter Høili, samt styreleder Simen Haare, uten å lykkes.