NEDBEMANNING

Birgitte Engebretsen er administrerende direktør for Telenor Norge.
Birgitte Engebretsen er administrerende direktør for Telenor Norge.

Telenor kvitter seg med 200 fast ansatte i Norge

Til sammen skal telekom-kjempen gjøre besparelser tilsvarende 400 årsverk i år.

Publisert Sist oppdatert

Telenor Norge gjør store endringer i organisasjonen, opplyser selskapet i en pressemelding.

Det medfører blant annet at omtrent 200 fast ansatte mister jobben.

I tillegg skal stillinger som blir ledige som følge av naturlig avgang ikke nødvendigvis fylles, og bruken av konsulenter skal strammes kraftig inn. Disse grepene skal også gi besparelser tilsvarende rundt 200 årsverk.

– Omstillingsprosesser som dette er krevende for de berørte. Det er likevel helt nødvendig at vi fornyer oss og skaper økt verdi for kundene, samtidig som vi ivaretar Telenors konkurransekraft i en utfordrende tid preget av høy makroøkonomisk usikkerhet, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør for Telenor Norge, i meldingen.

Telenor skylder dermed på det samme som andre store teknologiselskaper har gjort når de har kuttet tusenvis av stillinger de seneste månedene. Så sent som i forrige uke varslet Google kutt på 10.000.

De faste ansatte som blir berørt av bemanningsreduksjon vil få tilbud om sluttavtale med omstillingsbistand, skriver Telenor i meldingen.

Færre avdelinger

Endringene som nå gjennomføres innebærer at det blir færre ledere og flatere struktur, samt at roller og arbeidsmåter blir endret, hevder selskapet.

Blant annet skal oppsettet for markedsdivisjonene forenkles, med én divisjon rettet mot forbrukermarkedet, på tvers av mobil, bredbånd og TV. Til sammen skal selskapet ha seks såkalte divisjoner.

Samtidig etablerer Telenor én felles kundeservice på tvers av tjenesteområdene.

– Telenors suksess kommer som konsekvens av at selskapet hele tiden har vært endringsvillig og ligget i forkant av den teknologiske utviklingen. Bransjen vår er i konstant endring med rask digitalisering, og det medfører at også vi må omstille oss i takt med både utvikling i kundebehov og teknologi. Samtidig har vi et behov for kostnadsfokus i en situasjon der prisnivået på mange av våre innsatsfaktorer har økt kraftig, sier Engebretsen.

– Usaklig

Hovedtillitsvalgt for EL og IT i Telenor Norge, Kenneth Pettersen, omtaler det i en pressemelding som «usaklig» av bedriften å kvitte seg med faste ansatte når det i stor grad fortsetter med innleie.

– Kostnadskuttene burde heller starte opp med å rydde i disse forholdene, sier han.

Han frykter at prosessen vil øke arbeidsmengden og presset på de eksisterende ansatte - en prosess han mener har blitt startet på tynt grunnlag.

– Vi mener at Telenor Norge AS ikke har synliggjort den driftsmessige risikoen for tap av kunder og inntekt, samt bekymring om at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering. Istedenfor færre årsverk og nedbemanninger, burde Telenor ha oppgradert og benyttet egen kompetanse og avskaffet en høy grad av innleide.

Også hos EL og IT Forbundet sentralt blir kuttplanene møtt med sterk kritikk.

– Dette er atter et eksempel på store bedrifters kortsiktige tankegang, der effektivisering kun betyr nedbemanning og midlertidighet, sier Jan Olav Andersen, forbundsleder for EL og IT Forbundet.

Powered by Labrador CMS