Kahoot-oppkjøpet

Vil Kengaroo BidCo lykkes med å ta Kahoot av børs?

Sikret 94,7 prosent av Kahoot

Etter at fristen for å godta Kangaroo Bidicos bud på Kahoot-aksjene gikk ut torsdag har konsortiet sikret en større eierpost. 

Publisert Sist oppdatert

Etter at aller siste frist for å akseptere Kangaroo Bidicos tilbud om å kjøpe alle gjenværende aksjer i norske Kahoot for 35 norske kroner per aksje torsdag, har konsortiet sikret en aksjeandel som representerer 94,73 prosent av aksjekapitalen og stemmerettighetene i selskapet.

I tråd med betingelsene i tilbudet vil oppgjøret skje senest fjorten kalenderdager etter utløpet av tilbudsperioden. Deretter har Kangaroo til hensikt å gjennomføre en tvangsinnløsning av de gjenværende aksjene.

Tilbudet kom først frem i et dokument 15. november og fristen ble utvidet til torsdag 28. desember kl. 16.30 (norsk tid). 

Fristen innebar altså at aksjeeierne som ønsket å akseptere tilbudet, måtte sende inn utfylt akseptskjema før tilbudsperioden har utløpt.

Illustrasjonsfoto. Investeringsbanken Goldman Sachs leder investorgruppen som vil kjøpe Kahoot.

Før dette hadde konsortiet ledet av Goldman Sachs' Private Equity (støttet av General Atlantic KIRKBI Invest og Kahoot-sjefen Eilert Hanoas Glitrafjord) sikret 90 prosent aksjeeierskap i selskapet.

Det var i sommer det først ble annonsert at Kangeroo Bidico ville kjøpe opp norske Kahoot og ta selskapet av børs. 

Det ble lagt inn et bud om 35 kroner per aksje som verdsatte Kahoot for 17,2 milliarder norske kroner. 

Konsortiet la i utgangspunktet et krav om at 90 prosent aksjonærene måtte godta budet  – som er oppslutningen som må til for å tvangsinnløse de øvrige aksjonærene til samme pris. 

Fristen for å godta budet ble utsatt flere ganger uten at målet ble nådd, og tidligere i høst fravek altså gruppen fra kravet.