Emisjon

Otovo-sjef Andreas Thorsheim

Otovo hentet 450 millioner 

Flere aktører, deriblant Nysnø og Å Energi, satser store summer på solcelleinstallatøren.

Publisert

I en rettet emisjonsrunde, en kapitalinnhenting ved utstedelse av nye aksjer til utvalgte aktører, har Otovo hentet 450 millioner kroner, melder DN torsdag kveld. 

Prisen per aksje i emisjonen var 3,45 kroner, som er litt lavere enn sluttkursen torsdag. Selskapet har tidligere uttalt at det vurderte å hente inn kapital, og aksjekursen falt med 45 prosent etter kunngjøringen. 

Emisjonen ble fulltegnet og fire eksisterende aksjonærer forpliktet seg til å kjøpe aksjene. De viktigste mottakerne var Å Energi Invest, Axel Johnson Gruppen, Nysnø Klimainvesteringer og Obos BBL. 

Det er også planlagt en såkaldt reparasjonsemisjon, der eksisterende aksjonærer vil få muligheten til å kjøpe flere aksjer under samme betingelser som de valgte investorene i emisjonen, skriver avisen. 

Otovo-aksjen har falt 80 prosent siden februar og markedsverdien av egenkapitalen er på litt over en halv milliard, i følge DN.

Å Energi, som er eid av Statkraft og en rekke norske kommuner, tok store deler av emisjonen 

– Vi tror på en vesentlig vekst i etterspørsel etter solceller på tak i årene fremover. Solkraft er det raskest voksende fornybarsegmentet i Europa, og vi har derfor tro på selskapet videre, svarer Å Energi-sjefen Steffen Syvertsen på spørsmål fra DN.