bærekraft

F.v. Tobias Studer Andersson, leder i Sopra Steria Scale up, finansbyråd Hallstein Bjercke (V) og Loopfronts kommersielle leder Taru Holm.

Inngår samarbeid med Oslo for gjenbruk av møbler

Loopfront og Oslo kommune inngår nytt samarbeid som skal spare kommunen flere titalls millioner. 

Publisert Sist oppdatert

Oslo kommune og Loopfront inngår samarbeid for å få slutt på kasting av møbler i kommunen. 

Det meldes om i en pressemelding torsdag. 

Shifter har flere ganger skrevet om Loopfront som leverer en digitale løsninger for ombruk av møbler, inventar og byggematerialer. Nylig inngikk oppstarten et samarbeid med børsnoterte Entra

Det nye samarbeidet er en del av Oslo kommunes ambisjoner om å bli et forbilde innen sirkulær økonomi, sikre CO2-besparelser og redusere avfall, meldes det om i pressemeldingen. 

Loopfront skal dermed etablere en digital ombruksplattform, som kommunen vil ta i bruk. 

Videre oppgis det at samarbeidet vil føre til økonomiske gevinster. Mens kommunen i fjor brukte over 100 millioner kroner på innkjøp av møbler og invetar, forventes det nå kostnadsbesparelser på flere titalls millioner allerede i løpet av første år. 

– Jeg har store forventninger til gevinstene vi kan oppnå med ombruksplattformen, også utover omfanget i pilotprosjektet, sier finansbyråd Hallstein Bjercke (V).

Samarbeidet har kommet på plass etter gjennomføringen av et pilotprosjekt med kommunen. 

Som følge av samarbeidet vil kommunale virksomheter som skoler, sykehjem og kommunale tjenestekontorer, kunne registrere møbler de ikke lenger trenger. 

Disse blir tilgjengeliggjort på en intern markedsplass, der virksomheter som har behov for møbler kan bestille. Plattformen vil være gratis å bruke, og etter hvert ønsker byrådet å ta den i bruk også på helt andre områder.

– På sikt ser vi for oss at løsningen skal utvides til å inkludere både transporttjenester, lagerløsninger og reparasjonstjenester. Vi må tilrettelegge for at ombruk skal være enklest mulig i kommunen, for å oppnå byrådets ambisjon om å gjøre Oslo til et forbilde innenfor sirkulær økonomi, forteller Bjercke videre.

Konsulentselskapet Sopria Steria bistår avtalen om implementering av plattformen gjennom rådgivning knyttet til prosjektledelse, endringsledelse og bærekraftsrådgivning.