RESULTAT

Einar Gudmundsson er daglig leder i Catenda.

Catenda ser lønnsom­het i enden av verdens lengste togtunnel

Pandemien tvang selskapet, som vil digitalisere byggebransjen, til å endre planene om ekspansjon. Nå er resultatet for fjoråret klart.

Publisert

Catenda ble spunnet ut av Sintef i 2009, og har siden utviklet en samhandlingsplattform for byggenæringen som gjør bygginformasjon levende gjennom 3D.

Årsregnskapet viser en økning i omsetningen på over 50 prosent, fra 22,61 millioner kroner i 2021 til 34,97 millioner kroner i fjor. Samtidig svekket driftsresultatet seg noe, fra et underskudd på 7,6 millioner kroner i 2021 til -10,62 millioner kroner.

– Markedet er vanskelig å forutsi, spesielt med tanke på inflasjonen. Byggenæringen er utsatt. Men foreløpig har vi klart å beholde veksttakten. Jeg synes det har vært bra, sier daglig leder Einar Gudmundsson.

Veksten fremover bør ligge rundt det samme som i fjor, mener han.

– Veksten i ARR (årlige gjentakende inntekter, journ.anm.) har fortsatt fint ut i 2023. Det er vi veldig fornøyd med.

Noe av økningen i topplinjen kan tilegnes en ny kontrakt med den mangeårige kunden Egis om lisenser og prosjektutvikling. Avtalen ble omtalt av Finansavisen, som samtidig meldte at det franske milliardkonsernet gikk inn på eiersiden i Catenda.

Fullfinansiert

Egis tok en eierandel på 1,14 prosent for fem millioner kroner, noe som tilsa en prising rett under en halv milliard kroner.

I tillegg tikket det på tampen av fjoråret inn penger fra siste transje i en kapitalutvidelse som ble gjort med blant andre hovedaksjonær Spring Capital i 2019. Årsregnskapet viser at Are Traasdahls investeringsselskap, som nylig har vært gjennom et partnerbrudd, nå kontrollerer 42,18 prosent av aksjene i Catenda.

– Vi er fullfinansiert, og regner med at det vil ta oss til en cash-positiv bane, forteller Gudmundsson nå.

Han avviser derimot ikke at selskapet vil hente mer penger fra investorer for å vokse enda fortere.

– Vi har fått en oppsving i Japan, og hvis nye markeder responderer, kan vi se for oss at vi vil ha hurtigere vekst.

Det foreligger imidlertid ingen konkrete planer om det.

Nye brohoder

Den nevnte oppturen i Japan er et av flere eksperimenter i nye markeder, som har kommet til organisk gjennom interessenter.

I utgangspunktet var planen til Catenda å ekspandere til USA, men da coronapandemien inntraff måtte den satsingen trappes ned.

Etter en periode med lav investeringstakt grunnet den store usikkerheten, begynte selskapet i stedet å ansette i Europa - først i Frankrike, som de kjente godt gjennom Egis, deretter i Tyskland og Nederland.

– Vi er fokusert på veksten i de nye markedene vi har etablert. Å få enda bedre fotfeste i Tyskland er en milepæl i år . Nå har vi fått på plass et bra team der. Og så vil vi skape brohoder i nye markeder, sier Gudmundsson.

I tillegg til Japan, prøver selskapet seg i Baltikum - og endelig også USA.

– Men hovedtyngden av omsetningen vil komme fra Europa og Norge. Man må vokse i takt med pengene man har. Likevel er ambisjonen for selskapet stor, det kan jeg si. Vi ønsker å ta en kraftig posisjon, og jeg er fornøyd med utviklingen vi har hatt de siste to årene. Vi treffer bedre på marked og salg.

Europas lengste togtunnel

I tillegg til eksperimenteringen med nye markeder, har Catenda utvidet sin produktportefølje. Tidligere var bygg hovedfokus, men med fjorårets investering fra Egis og en nylig vunnet kontrakt med Statens Vegvesen, signaliseres en litt ny retning.

– Det sementerer satsingen vi har holdt på med litt på siden, som er infrastruktur. Vi vil bringe måten vi jobber på med digitale tvillinger inn i infra-verden, for den ligger litt etter. Vi er godt posisjonert for det.

Et tidlig tegn på at dette kunne være noe for Catenda, var da Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) - det sveitsiske svaret på Bane Nor, tok kontakt.

– Det var litt overraskende. De brukte oss på Europas lengste togtunnel. Da så vi at dette var et stort behov.