Studenter ved Noroff School of Technologies and Digital Media.

«Slik flytter vi all undervisning til nett på 24 timer»

- Jeg er sikker på at vi vil komme ut av dette med en helt ny begeistring for alle de fantastiske læringsverktøyene som finnes, skriver prorektor Beathe Due ved Noroff.

Nå står vi alle i en internasjonal pandemi, en absurd situasjon, og vi må bidra så godt vi kan for å hindre smitte. Vi skal ta vare på hverandre, men ikke ta på hverandre, som Statsministeren sa i dagens pressekonferanse. Samtidig er det viktig at vi holder virksomheter i gang, og for utdanningssektoren handler det om at vi tar i bruk tilgjengelige digitale verktøy. Men som med all teknologi, det er hvorfor og hvordan vi bruker det og forståelsen av hva som er et online læringsmodus som er det viktigste.

Muligheter for nyskaping

At alle skoler, høyskoler, fagskoler og universiteter nå er stengt gir mange utfordringer, men også nye muligheter. Historisk er det i kritiske situasjoner at nyskapning og endringer er størst, og jeg har tro på at dette også vil skje nå. Den krevende situasjonen utfordrer måten mange tenker utdanning på.

Forhåpentligvis kan det være en unik mulighet til å skape begeistring for ny bruk av læringsteknologi. Samtidig vil vi også se hvor viktig menneskelig kontakt er, og at vi vil glede oss til vi kan møtes fysisk på campusene våre igjen og gi hverandre en stor klem!

Flytter all undervisning på nett

Noroff School of Technology and Digital Media flyttet all undervisning fra campus til nett fra og med torsdag 12. mars. Samtidig som våre campusstudenter ble informert om dette, fikk de også beskjed om at den nettbaserte undervisningen vil være operativ innen 24 timer.

Dette kan vi tilby våre campusstudenter fordi Noroff har lang tradisjon med å levere nettstudier. 60 prosent av studentene våre studerer i dag via nett, så jeg ønsker å dele det viktigste i deres nettpedagogiske kompetanse.

Tilhørighet online

Alle utdanningsinstitusjoner i dag har et LMS eller en læringsplattform som studenter og lærere er kjent med og hvor studenter kan levere oppgaver, eksamen og få sensur. Bruk de verktøyene dere har, og se hvilke muligheter som ligger der.

Det viktigste når vi nå tar alle studenter online er nemlig noe helt annet enn hva slags verktøy vi bruker – det er kommunikasjon og engasjement online som er kjernen, det å føle tilhørighet.

Sikrer studieprogresjonen

Fra vi fikk melding fra Kunnskapsdepartementet om å forberede en beredskapsplan, begynte vi å jobbe med å sikre at alle studentene på campusene våre i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand skulle bli fulgt opp, slik at ikke omstendighetene skal gå ut over studieprogresjonen deres.

For det første: Kommunikasjon er viktigere enn noen gang. Alle programledere og lærere på de fysiske campusene våre har blitt forberedt på at deres undervisning kan risikere å bli flyttet til nett. Våre lærere har fulgt tett med på utviklingen av situasjonen, slik at alle har hatt en positiv vilje til å få dette til. Denne viljen og positiviteten til å gå utenfor egen komfortsone er en grunnleggende forutsetning for å få dette til, for å utvikle nye måter å levere undervisningen på. Så all ære til våre fantastiske lærere!

For det andre: Våre studenter blir sett av sine lærere. Dette er like viktig i en online-leveranse som i en campus-leveranse. Selv om noen skulle oppleve overgangen til nett som vanskelig, hold dialogen med studentene, vær til stede og se dem! Selv om man er online, er man del av et felleskap, så engasjement er viktig.

Her er verktøyene

På alle våre fagskoleprogram som vi leverer online, er alt forhåndsprodusert. Det vil ikke lærere som nå går fra campus til online ha tid til å gjøre, så prøv ut verktøy som Whereby, Zoom, Kahoot!, Discord, Slack, Webex, Google, Teams etc. Når lærerne skal holde undervisning hjemme, vil noen ha behov for et ekstra kamera og økt båndbredde, det er en billig investering i denne situasjonen.

Båndbredde og kapasitet er essensielt for å få dette til! Uten god infrastruktur og internettilgang kan vi ha de mest fantastiske digitale verktøy, men vi vil ikke kunne nå våre studenter. Nå er det maks kapasitet som gjelder!

Gullstandard

Vi håper å levere en gullstandard på nettbasert undervisning, og at studentene fortsatt føler seg sett av våre lærere. Vi vet at det er en krevende situasjon for mange, flere vil jobbe hjemme med små barn, noe som kan by på litt av hvert. Likevel vet vi at alle har forståelse for at situasjonen er spesiell og at vi er en del av en viktig dugnad akkurat nå.

Jeg gleder meg til vi er tilbake i en normalsituasjon, og jeg er sikker på at vi vil komme ut av dette med en helt ny begeistring for alle de fantastiske læringsverktøyene som finnes – og nye som vil komme etter dette! Til da – en stor digital klem til alle som nå står på for felleskapet!

PS: Geir Sand Nielsen har etablert en Corona-dugnad for digitale lærere på Facebook, så jeg vil tro dette kan være nyttig for ansatte ved andre institusjoner og melde seg på - her er det også mange nyttige tips som deles!

Kjære leser! Vi i Shifter har bestemt oss for å legge ut all vår journalistikk om coronaviruset gratis inntil videre, slik at viktig informasjon når ut til flest mulig som trenger det. Vi håper likevel mange av dere vil støtte oss gjennom å tegne et abonnement, og bidra til vårt arbeid med å gi økt kunnskap og innsikt om norsk innovasjon og teknologi. Gå inn her for å se hvordan du tegner abonnement.