Hege Tollerud i Brighteye Venture.

Konkurransen om å investere i de beste selskapene øker: Slik gjør man venture til mer enn bare penger

I de mest ekstreme tilfellene kan investeringsrunder være overtegnet før selskapet en gang er formelt etablert. Nå må investorene tilpasse seg en ny hverdag, og tilby mer enn bare cash.

Jeg er noen måneder inn i ny jobb som Head of Community i Brighteye Ventures. Vi investerer i selskaper som utvikler læringsteknologi, har hovedkontor i London og har 23 porteføljeselskaper i 8 land i Europa, USA og Israel. Jeg mener å se at det ikke kun er min læringskurve innen venturekapital som er bratt. Det som er en ny verden for meg er også et landskap i rask endring og utvikling generelt. Det kan vel nesten beskrives som et maktforhold i endring:

Fra at investorene sitter på sin høye hest og er vanskelig tilgjengelige, til at investorene i laaaangt større grad må gjøre seg attraktive gjennom å aktivt tilføre vekstselskaper verdi på flere måter og nivåer enn «bare» penger.

Med mer penger tilgjengelig er penger kun penger. Det blir stadig større konkurranse om å få investere i de beste selskapene. I de mest ekstreme tilfeller kan runder er overtegnet før selskaper en gang er formelt etablert, hos de mest lovende kan det være vanskelig å slippe til med sjekkheftet i det hele tatt. Investorene må dermed differensiere og hevde seg på andre områder. Ikke minst på det feltet jeg skal bidra.

Rollen jeg har fått med å bygge plattform, eller støtteapparat, fellesskap og delingskultur for selskapene (og potensielle nye investeringer) i porteføljen, er en rolle som raskt blir sentral hos venturekapitalfond, verden over.

Må ha

Hva er så dette plattform? Det varierer, men overordnet er det apparatet av aktiviteter, tilbud og tiltak venturefondene jobber med utenfor selve investeringsaktivitetene. Støtte til porteføljeselskapene, som direkte og rask tilgang til investorteamet og andre ekspertmiljøer for veiledning, råd og tilrettelegging knyttet til vekst, tilgang til talent og investorer for videre finansiering, innsikt og ressurser.

I Brighteye har vi for eksempel styrket teamet med en egen Head of Research, som også er en klar plattform-stilling. Jeg snakker altså ikke om plattform som i teknologiplattform, men som hele støtteapparatet for fondet og porteføljen. Teknologi er en del av pakken, gjennom løsningene som er tilgjengelige for å kommunisere og samhandle. Og jeg kan love at det er nok av teknologiplattformer der ute for akkurat dette – det er et fag i seg selv å sjekke ut og velge verktøy. Det er mye spennende, men man må spørre seg når det tilfører verdi og sparer tid, og ikke bare blir nok et sted for travle grundere å logge inn? YAP, eller Yet Another Platform, har blitt et uttrykk i ordforrådet.

Oppfølgingen

Profilering og merkevarebygging er også viktige elementer, for ikke å snakke om nettverk. Hvilke «penger» har tilgang til de menneskene og den kompetansen du og ditt selskap ønsker å assosieres med?

Oppfølging går på denne måten fra å være noe som kommer etter at en investering er gjort, til å være en viktig del av pakken man som investor konkurrerer med for å tiltrekke de mest attraktive prospektene. Og det går fra noe som for ikke lenge siden var mye mer personavhengig, primært ved partnerne, til å være helt integrert i fondenes strategiske satsninger. I flere seminarer jeg har deltatt på i det siste, har strukturert oppfølging gjennom plattform og samhandling kommet opp som noe som er del av selve dealen. Apparatet må være på plass, akkurat som pengene. Ikke lenger som et frynsegode på siden, men et ekte konkurransefortrinn som kan få nålen på vektskålen til å tippe i riktig retning. For investoren.

Edtech-vekst

Innen læringsteknologi, der vi i Brighteye opererer, er den økende konkurransen nå veldig merkbart som følge av denne sektorens vekst under korona-pandemien.

Det har vært mer bruk av digitale løsninger for læring, flere nye selskaper i markedet og mer penger til disse, også fra generelle investormiljøer, som så langt ikke har løpt etter edtechnæringen. Dette er noe vi ønsker hjertelig velkommen. Vi er opptatt av vekst i næringen, og vil gjerne ha flere som bidrar til at markedet vokser. Både gode selskaper og investorer. Så skal vi klare å konkurrere på ekspertisen vi allerede har i dette feltet og etablere og styrke støtteapparatet for fullt. For å sette litt press på meg selv....

Mer tilgjengelige, tidligere

Det er klart at venturekapitalfond skal tjene penger. Det gjøres jo best gjennom suksess hos porteføljen. Da vil vi jo gjøre alt vi kan for å bidra til denne suksessen. Og vekst. Vi ser at gründere blir investorer og med stort hell. De er levende beviser på at de kan faget og kan bidra med sin egen erfaring og kunnskap.

Spørsmålet melder seg om hvorvidt trenden med at «støtteapparatet» styrkes vil gjøre venture-modellen mer gangbar og attraktiv i forhold til å hente finansiering allerede i tidligere fase? Blir det mindre risikabelt å gi bort mer kontroll til kapitalistene? Blir terskelen lavere for å innlede samtaler og be om råd? Våger man å begynne reisen tidligere, før alle pitcher og presentasjoner er ferdig polerte? Med plattformen på plass er investorene i stadig større grad tilgjengelige for og innstilt på å prate uforpliktende. Det er en god kilde til potensielle nye prospekter, der samarbeid kan føre frem til en investering. Vinn-vinn. Eller?

Åpenbaring

Det er mulig jeg ankom festen sent. Jeg har jobbet med å bygge og tilrettelegge arenaer for samhandling i mange år, med å koble mennesker og miljøer som kan dele kunnskap, erfaringer og nettverk og lære av hverandre, internt og med eksterne aktører. Men jeg har ikke jobbet direkte i denne verdenen før.

Det har vært en åpenbaring at det er et så definert felt og stort antall folk som jobber med store plattformer for støtte og fellesskap for porteføljeselskapene, bare innen venturekapital. Og, ikke overraskende, det er en overveldende kultur for deling av alle slags råd, tips og kontakter i denne gjengen (shout-out til Jørn Haanæs (Katapult) for å sette meg på et godt spor og Ida Åsle (byFounders) for tidlig inspirasjon).

Jeg tror egentlig festen bare såvidt har begynt, hva gjelder solide plattformer for støtte til vekstselskaper, tilrettelagt av miljøene som finansierer. Jeg liker en god fest, og denne er jeg veldig glad for å få være med på.

Brighteye Ventures

  • Selskapet er et av de største og mest aktive edtech-fokuserte venturefondene i Europa.
  • Investerer i teknologi som kan hjelpe mennesker å lære og vokse – hele livet.
  • Fokus på å støtte selskaper med internasjonalisering og vekst på tvers av landegrenser, kulturer, språk og institusjonelle barrierer
  • Fond I på 50 millioner dollar ble etablert i 2017. Del 1 av Fond II ble etablert i september 2020 og er på 54 millioner dollar.
  • Investerer i Pre-seed, seed og serie A - $500k-$5m
  • Tilsvarende til oppfølging
  • 24 selskaper i portefølje
  • 8 land: Europa, USA, Israel
  • 7-10 nye per år