Oslo 20200310. Finansministeren Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg presenterer regjeringens vurdering av økonomiske konsekvenser av koronaviruset Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Dessverre vil ikke disse tiltakene nå ut til viktige levedyktige små og mellomstore bedrifter.

Denne krisen kan, dersom vi nå tar riktige grep, være en mulighet til å akselerere de endringene vi som næringsliv må gjennom for å forbli konkurransedyktige, skriver Jarle Holm i Monner.

I dag kom regjeringens forslag til hvilke vilkår som skal gjelde for de små og mellomstore bedriftene som vil benytte seg av den varslede kriselån-pakken på 50 milliarder kroner.

Kapitalen vil bli stilt som garantier til norske banker som igjen vil låne ut penger til bedriftene som oppfyller kravene.

Dessverre vil ikke disse tiltakene nå ut til viktige levedyktige små og mellomstore bedrifter. Det er spesielt levedyktige tidligfase bedrifter og bedrifter innen tjenestenæringen som risikerer å falle utenfor bankenes modeller for betjeningsevne. Konsekvensen for Norge er at vi risikerer å miste en hel generasjon med viktige, norske gründerbedrifter. Gitt den omstillingen vi må gjennom har vi ikke råd til å miste disse.

Denne krisen kan, dersom vi nå tar riktige grep, være en mulighet til å akselerere de endringene vi som næringsliv må gjennom for å forbli konkurransedyktige.

I flere år har British Business Bank og de ledende crowdlending aktørene i UK samarbeidet om å bidra til effektiv finansiering av SMB bedrifter ved å kombinere statlige lån (British Business Bank) med lån fra private investorer.

Et sentralt argument for å distribuere statlige utlån på denne måten har vært at crowdlending aktørene har utviklet effektive metoder for å identifisere levedyktige selskaper med både betjeningsevne og vilje. Ikke minst tilfører de kapital fra private investorer.

Vi i Monner lanserte for noen uker siden samlån (se Shifter sak), hvor private investorer kan sammen med en bank låne ut til små bedrifter. Det første samlånet var meget populært og bekrefter at en slik modell både fungerer og er ønsket i markedet.

Jeg tror vi kan hente mye inspirasjon fra erfaringene fra UK. Innovasjon Norge har vært tydelig på at de er klare for å bidra for små bedriftene. Et samarbeid med crowdlending-plattformene vil gjøre det mulig for Innovasjon Norge på en effektiv måte å få kapitalen ut der hvor den vil gjøre virkelig nytte. De norske crowdlending-plattformene, blant annet Monner, Kameo og FundingPartner, er digitale plattformer som er meget godt egnet til både å gjennomføre screeningen av selskapene og effektivt distribuere og følge opp utlånene.

Halvor Lande i Aprila Bank estimerer at ca 140 000 bedrifter vil kunne falle utenfor pakken som myndighetene legger opp til. Disse bedriftene sysselsetter til sammen 670 000 personer. Dersom vi ikke sammen finner en effektiv måte å tilføre nødvendig kapital på slik at de levedyktige bedriftene klarer seg gjennom dette vil skadevirkningene av krisen bli mye dypere og mer langvarig for oss.

Mitt forslag er at Innovasjon Norge får tilgang på kapital som kan distribueres som lån via etablerte crowdlending plattformer. IN yter opp til 80% av lånet og det resterende finansieres av private investorer. Private långivere kan investere og får ved et mislighold forrang foran IN.

Lån i norske kroner til norske lokale bedrifter bør være en attraktiv aktivaklasse i et investeringsmarked med få trygge havner. Kombinasjonen av en attraktiv risikojustert avkastning kombinert med å bidra til å sikre at vi har et bredt næringsliv også etter krisen bør sikre at private investorer blir med på denne dugnaden.

Det er nå vi må stå sammen i en nasjonal (og digital) dugnad for å redde bedrifter som skal drive nyskapningen i norsk næringsliv.