Liv Freihow i IKT Norge og Abelia-sjef Øystein Søreide mener regjeringen må sikre et langt bedre sikkerhetsnett for oppstartsbedrifter i møte med coronaviruset.
Liv Freihow i IKT Norge og Abelia-sjef Øystein Søreide mener regjeringen må sikre et langt bedre sikkerhetsnett for oppstartsbedrifter i møte med coronaviruset.

140.000 småbedrifter holdes utenfor regjeringens nye kriselån: Jobber for løsning neste uke

Flesteparten av de norske oppstartsbedriftene faller foreløpig utenfor regjeringens bankgarantiordning.

Publisert Sist oppdatert

«Oppstartsselskaper kan falle utenfor garanti- og låneordninger dersom de mangler verdier som det kan tas pant i», heter det i proposisjonen fra regjeringen som skal sørge for at små og mellomstore bedrifter lettere kan få kriselån om de er rammet av virusutbruddet.

I lovforslaget som skal behandles på Stortinget lørdag, kommer det frem at bankgarantiordningen først og fremst skal gjelde for de som allerede har lån i banken, og at det ikke stilles krav til bankene om å innvilge søknader fra de som ikke kan stille med betydelig pant eller egenkapital (se faktaboks).

Det betyr at over 140.000 norske bedrifter med under 10 ansatte, som sjeldent har fast eiendom av særlig økonomisk betydning, bare kan glemme å få krisehjelp fra bankene. Tar man med de som har færre enn 50 ansatte, gjelder dette opp mot 200.000 bedrifter.

Regjeringens bankgaranti

  • Fredag 20. mars la regjeringen frem sitt lovforslag til en bankgarantiordning for små og mellomstore bedrifter som må ta opp kriselån for å håndtere virusutbruddet.
  • Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner. Garantiordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner.
  • Ordningen skal fordeles mellom bankene basert på markedsandelen deres i SMB-markedet utenom næringseiendom. Det betyr at pakken rettes mot bedriftene som allerede har banklån.
  • Lovforslaget krever ikke at lånene sikres, men stiller heller ikke krav til bankene om å innvilge lån uten sikkerhet.
  • Lånene som gis under ordningen har maksimalt 3 års løpetid. Ordningen gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.
  • Tap skal fordeles forholdsmessig (pro rata) der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.
  • Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen

De mest sårbare

– Jeg er utrolig skuffet. Her er det ikke bare snakk om de minste gründerselskapene, men 140.000 norske virksomheter som nå faller utenfor i en kritisk situasjon, sier direktør for politikk i IKT Norge, Liv Freihow.

Nylig gikk hun ut i Shifter og advarte mot nettopp en garantiordning som krevde pant i eksempelvis eiendom. Ifølge IKT Norge står de minste av disse for 25 prosent av arbeidsplassene i dette segmentet.

– Det er de som er mest sårbare. Her er det snakk om betydelige arbeidsplasser, og bedrifter som trenger likviditet, sier Freihow.

Jobber for snarlig løsning

I forslaget anerkjennes imidlertid problemstillingen, og det presiseres at regjeringen raskt vil komme tilbake med nærmere vurderinger av behov for tiltak for disse bedriftene.

Samtidig skrives det at regjeringen ønsker å «prioritere å bruke eksisterende ordninger, slik at tiltakene kan få effekt raskt.»

Flere aktører Shifter har pratet med, tror en løsning for de minste bedriftene vil komme på plass i løpet av neste uke, og sannsynligvis bli presentert fredag 27. mars.

Blant dem er Abelias administrerende direktør Øystein Søreide, som fredag ettermiddag var i møte med næringsminister Iselin Nybø, hvor nettopp tiltak for startups sto øverst på agendaen.

- Dette er en alvorlig situasjon som trenger en løsning. Det har jeg blitt betrygget om at regjeringen ønsker. Jeg har fått meldt inn noen tiltak, men vil jobbe over helgen og ut i neste uke for å sikre enda mer treffsikker skyts, sier han.

Også Freihow i IKT Norge ser noen lyspunkter.

– Vi ser at finansministeren også sier at det jobbes med en ordning spesielt myntet på de små selskapene, så han har åpenbart lyttet til næringens ønsker og krav, og ser at det er behov for å gjøre noe målrettet. Vi følger situasjonen tett, og vil sørge for at den pakken som kommer, blir så omfattende som mulig, understreker hun.

Ifølge Shifters opplysninger er det fortsatt tema blant politikerne å bake startups som ikke har anledning til å stille med tilstrekkelig pant inn i bankgarantiordningen, men de eksisterende mekanismene i Innovasjon Norge virker mer aktuelle.

Garantiordningen er avhengig av godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan ESA. ESA har uttrykt at de vil hastebehandle henvendelser som gjelder Covid-19-tiltak.

Kjære leser!

Vi i Shifter har bestemt oss for å legge ut all vår journalistikk om coronaviruset gratis inntil videre, slik at viktig informasjon når ut til flest mulig som trenger det. Vi håper likevel mange av dere vil støtte oss gjennom å tegne et abonnement, og bidra til vårt arbeid med å gi økt kunnskap og innsikt om norsk innovasjon og teknologi. Gå inn her for å se hvordan du tegner abonnement.

Powered by Labrador CMS