Emma Tryti og Joar Hagatun i Kron utvider fondsparingsmulighetene for sine kunder.

Kron åpner for friere fondsparing – men sier fra om kunden velger «feil»

Frem til i dag har spareappen Kron kun tilbudt investeringer gjennom skreddersydde fondspakker. Nå blir det mulig å velge friere bland ulike fond, samtidig som digitale rådgivningen utvides kraftig.

Publisert Sist oppdatert

Krons mantra helt siden starten, har vært å gjøre investeringer som tidligere var forbeholdt proffene, tilgjengelige for alle ved hjelp av smart bruk av teknologi og et språk som folk forstår.

– Har du hatt nok penger har du kunnet gå til en finansrådgiver, vi gjør det digitalt og gir den samme servicen uansett om du setter inn 300 kroner eller 30 millioner, sier Kron-sjef Emma Tryti til Shifter.

Det er det målet som for alvor blir synlig når Kron nå går fra å bare fondspakker designet av en investeringskomite. Fra nå av blir det mulig å velge fond mye friere, men friheten kombineres med datadrevet digital rådgivning.

– Selv om vi mener at våre fondspakker er et godt valg for de fleste er det klart at når interessen og kunnskapen om fond øker i Norge så må vi også tilby et produkt for dem som vil ha større kontroll sier Tryti.

Sjekker om valgene er bra

Den digitale rådgivningen baseres seg på kundenes svar om egen økonomi, risikovilje og sparehorisont. Etter det kan kunden velge å gå videre med en eller flere av Krons syv fondspakker eller blande selv fra de cirka 500 fondene (491 for å være eksakt) som spareappen foreløpig har fått på plass.

Det er mye indeksfond, men tematiske fond, faktorfond, sektorfond, geografiske fond og rentefond er også blant valgene. Krons Plattformsavgift for indeksfond er o,1 prosent og 0,25 prosent på aktive fond.

Slike råd vil Kron gi den som gjør sine egne fondsvalg.

Når kunden gjort sine valg, kommer så «robotrådgiveren» på banen og sjekker om valgene som er gjort overensstemmer med de preferansene kunden selv har angitt.

– For oss er det viktig å gjøre folk til bedre fondsinvestorer – hvilke fond du velger og hvordan de passer sammen har veldig mye å si for avkastningen. Derfor laget vi en digital fondsanalytiker som gir feedback på valgene du gjør. Den regner blant annet gjennom om du har for mye plassert i noen land, en sektor eller aksjetype, sier Joar Hagatun, investeringsansvarlig i Kron, og tidligere daglig leder.

Tilbakemelding gis blant annet på bærekraft, pris, risiko og om fondene kunden velger er balansert i forhold til global eksponering og bransjefond. Ifølge Tryti er feedbackfunksjonen faktisk den første i sitt slag både i Norge og internasjonalt.

Etterspurt funksjon

Fondsmarkedet som nå åpnes kan også sies å være et svar på kundens ønsker. Helt siden Kron startet har muligheten til å velge fond har vært den mest etterspurte funksjonen fra kundene. Og da Egen pensjonskonto åpnet i januar, ønsket 30 prosent av dem som flyttet pensjonen til Kron og velge fond selv, ifølge Tryti.

For Kron-sjefen er det å kunne gi tilbakemelding på kundens valg, er viktig for henne. Ikke minst tatt i betraktning den sterkt økende interessen for investeringer, fondsparing og aksjehandel blant nordmenn i Norge bare, særlig yngre nordmenn. Tryti viser blant annet til tall fra Aksjenorge i vår, som sa at 40 prosent av nye aksjonærer under årets tre første måneder var under 30 år.

Diversifiserer ikke nok

Samtidig viser en annen undersøkelse fra BI, som er basert på data fra Oslo Børs, at unge investorer i aksjemarkedet generelt tjener dårligere enn eldre investorer. En viktig årsak er at de unge ofte kun investerer i noen få aksjer istedenfor å diversifisere porteføljen.

- Yngre investorer jakter ofte trippel bunnlinje, men har ikke ressurser til å gjøre en tilstrekkelig god screening av fond og aksjer de investerer i. Men datagrunnlaget er tilgjengelig, og det er ingenting i veien for at forbrukere kan få samme informasjon gjennom digital rådgiving, mener Tryti.