Kjemper en hard om om pensjonskundene. Fra venstre, Ingjerd Blekeli Spiten, DNB, Lars-Erik Eriksen, Storebrand, Emma Tryti, Kron, Asbjørn Erdal, Duvi og Anders Skar, Nordnet.
Kjemper en hard om om pensjonskundene. Fra venstre, Ingjerd Blekeli Spiten, DNB, Lars-Erik Eriksen, Storebrand, Emma Tryti, Kron, Asbjørn Erdal, Duvi og Anders Skar, Nordnet.

Tror hundretusener vil flytte pensjonen: Kron pekes ut som vinner på pris

Etter tre måneder med egen pensjonskonto, har drøyt to prosent valgt å flytte sin tjenestepensjon til en annen leverandør enn arbeidsgiver. Forventingene i bransjen spriker.

Publisert Sist oppdatert

1. februar ble nyordningen «Egen pensjonskonto» innført, for rundt 1,5 millioner nordmenn med innskuddspensjon i privat sektor. Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere ble samlet på én konto hos den leverandøren arbeidsgiveren har valgt.

Samtidig ble det mulig for alle å selv velge pensjonsleverandør.

Lovendringen har økt interessen for pensjon betraktelig, ifølge aktørene i markedet; men kun de aller mest interesserte har gjort et aktivt valg.

34.000 har valgt selv

Totalt har rundt 85.000 personer foretatt et aktivt valg hittil. 44.000 har bedt om å få samle pensjonskapitalbevisene i fortid, mens 5000 har reservert seg mot en sammenslåing. 34.000 har valgt en egen pensjonsleverandør, opplyser Trond Tørstad, daglig leder i Norsk Pensjon, til Shifter.

– De første ukene var interessen ganske så stor, med oppimot 1000 personer per dag som gjorde endringer. Den siste tiden har det vært 50-200 personer per dag som har gjort endringer, sier Tørstad.

De som ikke gjør noe som helst med sine pensjonskapitalbevis før 30.april, vil få de automatisk samlet på én pensjonskonto hos den leverandøren deres nåværende arbeidsgiveren har valgt.

Har ikke noe negativt å peke på

Forbrukerrådet publiserte i helgen en statusrapport som slår fast at innføringen av egen pensjonskonto har før til lavere kostnader og bedre priskonkurranse, takket være nye aktører som har kommet inn.

– Det ble tidlig klart for oss at innføringen av Egen pensjonskonto medførte mye godt for forbrukere. Prisen på sparing har gått ned og konkurransen har økt. Andelen som har valgt leverandør selv, er omtrent som vi hadde forventet, sier Jorge Jensen, fagsjef i Forbrukerrådet.

Jorge Jensen, fagsjef i Forbrukerrådet mener innføringen av Egen pensjonkonto stort sett har vært vellyket, men ser fortsatt rom for forbedring på noen områder.
Jorge Jensen, fagsjef i Forbrukerrådet mener innføringen av Egen pensjonkonto stort sett har vært vellyket, men ser fortsatt rom for forbedring på noen områder.

En utfordring er prisforskjellen mellom egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis. Mister man jobben eller blir meldt ut av ordningen av andre grunner, fører det til en kraftig kostnadsøkning i pensjonssparingen. I hvert fall for dem som ikke har et stort innkjøpsfellesskap som LO, Nito eller Akademikerne i ryggen.

– Forbrukerne har fortsatt ikke enkel tilgang til all nødvendig informasjon, som må til for å kunne ta et veloverveid valg av leverandør. Det som mangler er enkel tilgang til informasjon om standardkompenasjon, sier Jensen.

Standardkompenasjon er beløpet arbeidstakere får fra nåværende arbeidsgiver, når de selv velger leverandør av pensjonskonto.

Standardkompenasjonen vil ikke være et uvesentlig beløp, men det konkrete beløpet som gjelder den enkelte arbeidstaker fremkommer ikke på norskpensjon.no. Ifølge Forbrukerrådet er det bare kundene av DNB og Duvi som enkelt og greit får tilgang denne informasjonen.

Standardkompenasjonen er en del av puslespillet som må være med for å treffe et veloverveid valg av leverandør av Egen pensjonskonto, men i dag må de fleste forbrukere lete grundig etter denne informasjonen. Det er kritikkverdig, mener Forbrukerrådet.

– Forbrukerrådet ser ikke logikken i at det skal være dyrere å administrere et pensjonskapitalbevis enn en selvvalgt pensjonskonto når fond og beløp er det samme, sier Jensen.

Kron har de rimeligste indeksprofilene

Men slik er det, viser Forbrukerrådets test. Bortsett fra Nordea, har de etablerte livselskapene betydelig høyere gebyr på pensjonskapitalbevis enn nykommerne Kron, Nordnet og Duvi.

– Det som er helt klart, er at Kron er vinneren i vår test, sier Jensen.

Forbrukerrådet konkluder med at Kron har de rimeligste indeksprofilene i egen pensjonskonto, lavest kostnader på pensjonskapitalbevis i alle størrelser, og har enten de laveste eller nest laveste prisene på enkeltfond.

– Det er veldig gledelig. Det har vært viktig å lage et pensjonstilbud for alle, bygget på intuitivt design og lave kostnader, uten unødvendige gebyrer som administrasjonshonorar. Det var også en selvfølge at de som ikke hadde en aktiv ordning fra arbeidsgiver, skulle få samme lave kostnader, sier Emma Tryti, daglig leder i Kron, om anerkjennelsen fra Forbrukerrådet.

Store penger å spare

Finansdepartementet har tidligere beregnet at sammenslåingen av pensjonskapitalbevis vil kunne kutte administrasjons- og forvaltningskostnader med opptil 800 millioner kroner årlig.

Det vil først og fremst påvirke de tre store: DNB, Storebrand og Nordea, som til sammen har omtrent 75 prosent av tjenestepensjonsmarkedet på rundt 350 milliarder kroner.

Det uroer ikke Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarked i DNB.

– Interessen for pensjon har vært rekordhøy de siste månedene. Det norske folk har skjønt at det skjer noe med pensjon, og prøver å finne ut mer av det, sier hun til Shifter.

Dobling i endring hos DNB

Arbeidet med å gjøre kundene mer bevisst egen pensjonssparing, har hatt effekt. Ikke minst har Spare-appen til DNB ført til endring i bruksmønsteret til kundene.

– Det å kunne se pensjonen i en app du besøker ofte, gjør en forskjell. Blant våre egne kunder er det dobbelt så mange som endrer spareprofil nå, som for to år siden, sier hun.

Men en økning fra 400 profilbytter i uken i 2019, til godt over 1000 i uken i dag, er ikke all verden med tanke på at DNB har rundt 470.000 pensjonskunder.

Som forventet i Storebrand

I Storebrand har man sett en lignende utvikling. 1. februar var det mange som kontakt banken og ville vite mer. Siden har henvendelsene dalt gradvis. At rundt to prosent har valgt å bytte leverandør, er omtrent som forventet, mener Lars-Erik Eriksen, leder for salg til bedriftsmarkedet i Storebrand.

Han ser likevel at det er en generell trend mot individualisering, og at det er sannsynlig at flere vurderer alternativene etter hvert. Samtidig hevder han at de aller fleste vil være tjent med å bli i arbeidsgivers ordning - så det å ikke bytte leverandør vil for svært mange være et godt valg.

– Det er faktisk flere som har bedt om raskere flytting til arbeidsgivers ordning i Storebrand, enn de som hittil har valgt å flytte til selvvalgt leverandør, skriver Eriksen i en epost ti Shifter.

Han påpeker også at det er få som har reservert seg mot få flyttet tidligere opptjening inn i egen pensjonskonto i Storebrand.

Nordnet ligger over budsjett

Av utfordrerne i markedet, Nordnet, Kron og Duvi, er det førstnevnte som virkelig skiller seg ut. De gir kundene muligheten å velge mellom alle de over 800 aksje- og rentefondene samt 1000 børsnoterte fond som er tilgjengelige på Nordnets plattform.

Daglig leder Anders Skar i Nordnet er fornøyd med at rundt 8500 personer har valgt å flytte pensjonen til dem.

– Det er langt over hva vi hadde budsjettert med, sier Skar til Shifter.

Det er imidlertid bare begynnelsen, skal man tro Skar. Nordnet tror at det over tid vil bli 10-20 prosent av markedet som kommer til å velge pensjonsleverandør selv. Det betyr at 250.000-300.000 nordmenn kommer til å bytte.

Målet til Skar er å være den ledende aktøren for kunder i selvvalgt-markedet.

– Vi har 230.000 aktive kunder som allerede har valgt oss som plattform for sparing og investeringer. Da vil vi jo kunne anta at de kan ønske å ha jobbpensjonen sin hos Nordnet også, sier han.

Tror på lavere bytterate

DNB har et mer tilbakeholdent syn på hvor populært det vil bli å bytte leverandør.

– Vi tror ikke det vil bli mer enn 5-10 prosent som bytter, sier Blekeli Spiten.

Dermed mener hun det er som forventet at ikke er mer enn 34.000 personer har valgt å flytte pensjonen hittil.

– Du skal ha ganske høy tillit på egen investorkompetanse om du tror du kan slå de forvalterne som din arbeidsgiver har valgt. Ikke bare på kort sikt, men også på lang sikt. Det er det ikke så mange som har, sier hun.

Selv om synet på hvor stort markedet vil bli, mener både Skar i Nordnet og Spiten i DNB, at det er viktig å øke den generelle bevisstheten rundt pensjon hos nordmenn.

– Det er mange som ikke en gang vet hvilket selskap arbeidsgiveren har avtale med, og enda færre vet hvor mye de vil få i pensjon. Sånn sett er egen pensjonskonto bra. Det gjør det enklere for folk å finne ut av hva de har, før de kan begynne å flytte på ting.

Samtidig synes han at nordmenn i alt for høy grad skyr risiko når det gjelder pensjon.

– I våre undersøkelser er den en urovekkende høy andel som mener man skal ta lav risiko med pensjon. Men egentlig er det den spareformen man bør ta høyest risiko fordi det er den som er mest langsiktig, sier Skar.

Følger i sporene til Duvi

Daglig leder i Duvi Pensjon, Asbjørn Erdal, mener starten for egen pensjonkonto har vært omtrent som forventet.

Han er i likhet med Skar sikker på at interessen vil ta seg opp betraktelig.

– Den kommer til å øke i takt med pengene som samles på kontoen. Langsiktighet og høy aksjeandel er nøkkelen for å lykke med pensjonssparingen, skriver Erdal i en epost, uten å angi hvor stor andel han tror vil komme til å bytte over tid.

Erdal ser egen pensjonskonto som den viktigste pensjonsreformen i privat sektor siden obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006, og gleder seg over at bransjen nå følger etter hans eget selskap.

– Vi har samlet pensjonskapitalbevisene og hatt like priser for bedrifter og privatpersoner i flere år. Så det påvirker ikke vår forretningsmodell, skriver han.

Erdal skriver også at Duvi har sett en betydelig interesse for å velge selskapet som selvvalgt leverandør, men oppgir ikke hvor mange det er som har flyttet pensjonen til Duvi.

Et Kron-bytte tar fire minutter

Emma Tryti, daglig leder i Kron, den siste nykommeren, er også tilfreds. Ikke bare med tilbakemeldingen fra Forbrukerrådet, men også med interessen fra kundene.

– Det er 4860 som har byttet til oss. Det er en bra start, men dette handler om å endre vanene til folk, og det er noe som alltid tar tid, sier Tryti.

– Det er fortsatt mange som blir overrasket over at de kan flytte pensjonen bort fra arbeidsgivers valg og at de ikke trenger å bruke mer enn fire minutter på å få det gjort, fortsetter hun.

Ifølge Tryti har Kron fremfor alt klart å skape interesse blant yngre kunder med langt igjen til pensjonen. Gjennomsnittsalderen på Kron-kunder er 35 år. En annen ting som har overrasket Tryti, er at såpass mange ønsker å bestemme selv.

Kron anbefaler en indekspakke som består av bærekraftige fond for den som ikke vil ta valget selv, men tilbyr også et fondstorg med 50 ulike fond for de som vil bestemme selv.

En tredjedel velger fond selv

– Det er faktisk 33 prosent av dem som har flyttet pensjonen til oss som går inn på torget og velger fond selv. Og av de resterende 67 prosentene, som velger vår anbefalte indekspakke, er det hele 20 prosent som trekker i spakene for ytterligere bærekraft og/eller miljøteknologi, sier Tryti.

Hun legger til at intuitivt bruk av design har ført til at 74 prosent av pensjonskapitalen selskapet forvalter, er plassert i bærekraftige fond.

– Fondstorget var en test. Kundene ønsker mer av det, og vi er allerede godt i gang med videreutviklingen. Vi vil gi kundene våre muligheten til å bestemme enkeltfond selv, også for vanlig fondssparing, selv om vi neppe vil få det samme tilbudet som Nordnet, sier Tryti.

Kron åpner denne uken også slusene for flytting av tidligere oppspart pensjon, såkalte pensjonskapitalbevis. Interessen har vært stor, ifølge selskapet, med nesten 1000 på venteliste.

Nå får alle abonnenter hos Shifter+ 50% rabatt på årsabonnement på E24+. Les mer

Powered by Labrador CMS