REsultat

Halvor Lande, administrerende direktør i Aprila Bank, er mer enn fornøyd mer resultat for 2021 og at banken har tredoblet inntektene.

Kassekreditt driver opp Aprila Banks inntekter

Aprila Bank fikk et samlet resultat før skatt på minus 34,5 millioner kroner i 2021. Til tross for det, regner administrerende direktør Halvor Lande med å gå i pluss allerede i andre kvartal i år.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har hele tiden regnet med at vi skal bli lønnsomme fra og med andre kvartal. Det ser det ut som at vi får til, sier Lande til Shifter i forbindelse med mandagens resultatfremleggelse.

Grunnen til at Lande føler seg rimelig sikker på den utviklingen, er at fjerde kvartal var det første i bankens historie der inntektene (17 mill. NOK) var større en utgiftene (16,7 mill. NOK). Det er en kraftig forbedring sammenlignet med siste kvartal i 2020. Da var utgiftene på 19 millioner kroner og inntektene på 7,4 millioner. Det gapet har så blitt stadig mindre kvartal for kvartal.

For hele 2021 har nettoinntektene til banken økt med 206 prosent sammenlignet med året før, eller fra 16,4 millioner kroner til 50,1 millioner kroner.

Står for en tredjedel av inntektene

Den automatiserte kassekreditten på opptil to millioner kroner til småbedrifter er den sterkeste kreften bak inntektsveksten. For kassekreditt har den vært på 360 prosent fra fjerde kvartal til fjerde kvartal. Kassekreditten står nå for mer enn to tredjedeler av bankens totale inntekter.

Og banken venter en rask økning i etterspørselen etter kassekreditt når Norge nå åpner opp etter pandemien. Tilgangen på dag-til-dag regnskapsdata, som er en av forutsetningene for den automatiserte kassekreditten, har gitt Aprila en unik innsikt i småbedriftenes finansielle situasjon.

– Gjennom pandemien har vi sett at etterspørselen etter kreditt minker ved hver nedstenging og øker når det kommer lettelser i tiltakene. Den gjennomsnittlige Aprila Bank-kunden har gjort det veldig bra, men det er store forskjeller mellom ulike bransjer, sier Lande.

Har fortsatt mer å gå på i DNB-avtale

Et annet potensial inn i 2022 ligger i prestisjeavtalen Aprila inngikk med DNB i fjor høst. Den gikk ut på at DNB skal tilby Aprilas kredittløsninger til norske SMB-er gjennom sine kanaler.

Ifølge Lande er Aprilas kassekreditt-tilbud tilgjengelig i DNBs bedriftsnettbank, men den store samarbeidspartneren har ikke begynt å markedsføre det ennå.

– Vi har helt klart sett en positiv utvikling av den avtalen, men kundene som kommer fra DNB står fortsatt for under ti prosent av søknadsvolumet, sier Lande.

Tapsavsetninger påvirker resultatet

Til tross for at inntektene går opp og kostnadene ned, ender Aprila likevel med et resultat før skatt på minus 34,5 millioner kroner for helåret etter kvartalsresultater før skatt på henholdsvis: Q1 -15,2 mill., Q2 -7,3 mill., Q3 -5,4 mill. og Q4 -6,5 mill.

Forklaringen ligger i tapsavsetninger. Nye regnskapsregler som kom i 2018 gjør at banken må ta høyde for mulige fremtidige tap i det nye kunder blir onboardet. Så når kundetilstrømmingen er stor, øker også tapsavsetningene.

I fjerde kvartal sto for eksempel de nye kundene for 10 prosent av bruttoinntekten, men for 37 prosent av tapsavsetningene.

– Det betyr at alle de nye kunder bidrar mer til tapsavsetningen enn til inntekter i begynnelsen. Renteinntektene får vi over tid, mens kostnaden får vi på onboardingtidspunktet, sier Lande.

Totalt gjorde Aprila tapsavsetninger for 15,8 millioner kroner i 2021. I tillegg hadde banken faktiske tap på 5,6 millioner kroner, men tapene kom i sin helhet fra Aprilas andre store inntektsområde – fakturakjøp. Kassekreditt har foreløpig ikke bidratt til noen faktiske tap.

Tapene skal ned over tid

Tap og tapsavsetninger i 2021 utgjorde 34 prosent av bruttoinntektene til banken. Det er betydelig høyere enn det langsiktige målet, som tilsier at tapene skal være på under 25 prosent av bruttoinntekten.

Ifølge Lande fornyer 90 prosent av banken kassekredittkunder sin kredittlinje. Det gjør at banken over tid vil få det stadig enklere å komme ned på det ønskede tapsnivået.

Det betyr at Lande neste gang han rapporterer resultatet for et helt års virksomhet, regner med å kunne fortelle om et overskudd på et par millioner kroner.

– Vi har svært lave variable kostnader, så kostnadsbasen vår vokser betydelig saktere enn inntektene. Dette skyldes den underliggende skalerbarheten og lønnsomheten i forretningsmodellen. Vi forventer å bli svært lønnsomme i fjerde kvartal, sier han.