Gode kompanjonger. Fra venstre Halvor Lande, daglig leder Aprila Bank, Israr Khan, produkt og teknologisjef, Aprila. Anders Grevstad, leder for produkt og produktutvikling i Corporate Banking i DNB.
Gode kompanjonger. Fra venstre Halvor Lande, daglig leder Aprila Bank, Israr Khan, produkt og teknologisjef, Aprila. Anders Grevstad, leder for produkt og produktutvikling i Corporate Banking i DNB.

DNB og Aprila finner tonen – nå skal Norges største bank sluse lånekunder til en av de minste

– Akkurat her mener vi at vi har mye å lære på å samarbeide med Aprila, sier DNB-toppen Anders Grevstad.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke smuglanserte Aprila Bank sin automatiserte lånesøknad for småbedrifter. Ved hjelp av maskinlæring og en kombinasjon av tradisjonelle kredittopplysninger, regnskapsdata og kontoinformasjon innhentet via PSD2-API-er, har bankutfordreren klart ta få frem en kredittmodell som kan vurdere risikoen med å låne ut penger, på en måte som ikke har vært mulig tidligere.

Dermed kan norske småbedrifter søke om kassekreditt på opp til to millioner kroner og få svar i løpet av noen minutter.

Det er et tilbud som kan få stor betydning for en type bedrifter som ellers ville fått nei på lånesøknaden sin fra bankene. Av den enkle grunnen at en manuell vurdering av en lånesøknad med høy risiko sjelden lønner seg utfra et inntektsperspektiv.

En oppvarming

Smuglanseringen var imidlertid bare en oppvarming til dagens beskjed – at Aprila får med seg DNB på laget.

– I DNB har vi et ønske om å kunne imøtekomme flere av småbedriftskundenes behov. Nå har vi blitt enige om å prøve dette sammen. Det betyr at vi kommer til å tilby Aprilas kredittløsninger gjennom våre kanaler, sier Anders Grevstad som er ansvarlig for produkter og produktutvikling i Corporate Banking i DNB.

– Vi har jo ikke datadrevne kredittløsninger som Aprila har i dag. Som andre mer tradisjonelle banker kan våre kredittprosesser være mer omfattende, legger han til.

For Aprila betyr det et raskt gjennombrudd for den datadrevne kredittmodellen. Å kunne tilby kassekreditt til DNBs omtrent 140.000 aktive småbedriftskunder vil gjøre stor forskjell.

- Minst og størst går sammen for å løse det som faktisk er et samfunnsfunnproblem – fundinggapet til småbedrifter. Det er et stort problem med tanke på omstillingen vi skal gjennom, med de 250.000 nye arbeidsplassene som skal skapes de neste ti årene bare for å opprettholde sysselsetting produktivitetsvekst og velferd gjennom det grønne skiftet, sier Halvor Lande, daglig leder i Aprila Bank.

Fundinggapet må løses

Fundinggapet er reelt. I Abelias årlige rapport, «Omstillingsbarometeret», kommer det frem at «tilgangen til kreditt» er et område der Norge ikke gjør det særlig bra i et internasjonalt perspektiv. Norge ligger på stedet hvil på 16. plass av 22 land.

– Bankene henger etter, sa administrerende direktør i Abelia. Øystein E. Søreide, til Shifter.

Mener DNB har mye å lære

Det er det DNB nå prøver å gjøre noe med, på en for banker litt utradisjonell måte. For det er ikke hver dag Norges største bank inngår et samarbeid som går ut på at DNBs sluser egne kunder over til den mindre banken.

– Det tradisjonelle bankparadigmet har jo vært at du skal produsere og distribuere selv, så dette er jo et eksempel på at vi tenker i nye baner. I dag endrer teknologimulighetene og behovet til kundene seg så raskt at det ikke er sikkert at vi kan levere alt sammen selv, sier Grevstad og fortsetter:

– Akkurat her mener vi at vi har mye å lære av å samarbeide med Aprila. Om hva kundene faktisk har behov for, om kundereisen og om umiddelbar finansiering. Ting vi ikke har erfaring med fra før.

Rask prosess

Prosessen frem til dagens kunngjørelse har vært rask. Den første kontakten ble tatt i slutten av mars og i juli var samarbeidsavtalen signert. Det betyr at alle detaljer ikke er på plass.

– Det er i tråd med den smidige tilnærmingen i dette prosjektet. Hadde vi hatt et tradisjonelt prosjekt og «business case» ville vi ha hatt ganske konkrete tall på hva vi skulle gjøre og oppnå, sier Israr Khan, produkt- og teknologisjef i Aprila.

– Dette er en pilot vi kjører sammen og i løpet av piloten skal vi erfare hvordan vi oppnår en win-win-win-win-situasjon. At det er bra for DNB, Aprila, samfunnet og ikke minst for kundene, fortsetter han.

Verken Aprila eller DNB venter eller har planer om at tilbudet skal føre til et ras av lånesøknader med det første. Til å begynne med skal det testes og læres hos begge parter. Ifølge Grevstad vil det da handle om et lite utvalg kunder blant DNBs småbedrifter som kan passe inn som lånesøkere.

– Hvis det er en kunde som Aprila kan ha glede av …, sier Grevstad

– … og som kan ha glede av Aprila, skyter Lande inn.

– … så vil vi henvise dem dit via digitale løsninger, fullfører Grevstad.

Gir ikke bort kunder

Så legger han til at DNB etter hvert som kundene bli fler nok må sette opp noen kriterier for hvilke bedriftskunders som skal sluses vindere til Aprila-tilbudet.

– Så på et eller annet tidspunkt må dere vurdere om dere vil beholde kunden selv eller gi bort den til Aprila?

– Vi ser det jo ikke som at vi gir bort kunden, vi mener vi tilbyr kunden en løsning. De blir lånekunder av Aprila, ja, men disse selskapene har jo et kundeforhold til DNB som handler om mer enn lån, sier Grevstad

– Det er bedre å beholde kunden til viss del, enn å miste den helt?

– Eller at vi faktisk hjelper kunden til å overleve. Det er bedre at flere bedrifter overlever og har et kundeforhold til oss enn at de ikke klarer seg på grunn av mangel på likviditet.

– Hvor befinner seg samarbeidet om et år?

– Da har vi lært masse, humrer Grevstad, før Lande legger til:

– Da har vi hjulpet mange småbedrifter å holde seg på beina og løst arbeidskapitalutfordringen deres.

Tause om utvidet samarbeid

Da Shifter følger opp og spør om det for eksempel skulle kunne bli aktuelt for DNB å gå inn som deleier i Aprila, omtrent på samme måte som da banken kjøpte seg inn i regnskapsleverandøren Unimicro i fjor høst, blir det først stille.

Så svarer Halvor Lande:

– Ingen kommentarer.

Kontoinformasjon innhentet via PSD2-API-er er en helt avgjørende del i Aprilas kredittmodell. At DNB er den første, og så langt den eneste, banken som leverer informasjonen Aprila ønsker, har selvfølgelig også vært til fordel for samarbeidet.

– Det er jo en av de tingene som for vår del gjør DNB til en utrolig attraktiv samarbeidspartner. Dels har de gode PSD2-API-er både for privatkunder og bedrifter, dels har de en utrolig distribusjonskraft, sier Halvor Lande.

Ser mot utlandet

Avtalen med DNB gjør også at Aprila fremover vil kunne rette mer fokus på selve forretningsmodellen. Å integrere kontoinformasjon i kredittmodellen er noe som er interessant verden over. Dermed er steget ikke langt for Aprila å kunne skalere virksomheten og begynne å tilby teknologi og kredittmodell som en «white label»-løsning internasjonalt.

– Med DNB på laget er det ikke så aktuelt for oss å søke samarbeid med andre norske banker, sier Lande og legger til:

– Hvis dette blir vellykket, er vi jo veldig interessert i å gjøre dette med store forretningsbanker i andre land også. Vi har hatt mange diskusjoner allerede, der andre aktører ser det samme behovet i sine hjemmemarkeder også.

Powered by Labrador CMS