(Fra venstre) Bjørn Oddvar Landsem, Brynjar Ellingsen og Christoffer Blindheim i Fixrate. Foto: Fixrate.
(Fra venstre) Bjørn Oddvar Landsem, Brynjar Ellingsen og Christoffer Blindheim i Fixrate. Foto: Fixrate.

Fintech-selskapet Fixrate lanserte med milliardetterspørsel fra banker

Publisert Sist oppdatert

Selskapet ble stiftet for under et år siden. Ved lansering i slutten av oktober hadde de en etterspørsel på 1,4 milliarder kroner.

– Lanseringen har gått veldig bra. Våre bankpartnere har tatt veldig i og jeg er veldig fornøyd, sier Brynjar Ellingsen, medgründer av Fixrate.

Selskapet har laget en markedsplass for å finne de beste bankene å plassere store pengebeløp.

For det er en del kunder med masse penger som de ønsker å plassere i den banken som kan gi dem de beste betingelsene. Men skal du plassere store beløp i dag, må du ringe rundt for å finne ut hvilke renter banken gir på ekstraordinære store beløp. Ofte vet det ikke selv, og det må gjennom en prosess i banken for å kunne komme frem til riktig rente. I mellomtiden må kunden vente flere dager. Når man først har funnet riktig bank, så begynner papirarbeidet. Og ønsker kunden å spre pengene sine i flerebanker, må denne prosessen gjentas.

Ellingsen så dette problemet da han jobbet i Sparebank1-systemet. I tillegg til en fartstid i Innovasjon Norge, hadde han "rimelig god kontroll" på innovasjonsmetodikk og Osterwalders «Business Model Canvas». Med seg på laget har han fått med seg Christoffer Blindheim (CTO) og Bjørn Oddvar Landsem som prosjektleder.

Dynamisk prosess

– Vi har lansert en beta-versjon av markedsplassen hvor formålet er å teste plattformen. Få minutter etter åpningen fikk vi se at innskytere og banker fant hverandre. Nå skal vi videreutvikle løsningen med bakgrunn i tilbakemeldinger fra kunder. Men allerede nå kan en forvalter plassere penger mens han sitter i stille- sonen på flytoget. Det må kunne sies å være enklere enn å stå å tvinne tomler ved faksen mens man venter på dokumenter, sier Ellingsen til Shifter.

Deres konsept gir innskyterne anledning til å fylle ut et dynamisk skjema én gang, og deretter brukes dette generisk mot alle banker.

– Ved å automatisere dokumentprosessen fjerner vi barrierer for å spre bankinnskudd til banker som gir bedre rente, sier han.
Fixrate har selv hentet om lag tre millioner kroner i investorpenger fra Einar Bangstad. I tillegg har de mottatt støtte fra Innovasjon Norge.

– Hva blir den største utfordringen deres fremover?

-- Vi opplever stor interesse fra både innskytere og banker. Vår jobb er å styre forventninger hos begge parter slik at markedsplassen balanseres, og at vi gjennom dette skaper positive nettverkseffekter for kundene våre, sier Ellingsen.

Fra venstre: Brynjar Ellingsen, Bjørn Oddvar Landsem og Christoffer Blindheim i Fixrate. Foto: Fixrate.
Fra venstre: Brynjar Ellingsen, Bjørn Oddvar Landsem og Christoffer Blindheim i Fixrate. Foto: Fixrate.

– Hvordan vil dere skape både økt etterspørsel og tilbud i plattformen?

-- Vi har gjort et betydelig arbeid mot bankene, og ser nå at vi kan tilby meget interessante tilbud for innskyterne. Det morsomme er at banker i stadig større grad kontakter oss - også banker vi ikke har snakket med tidligere. På innskytersiden har vi en større oppgave med å gjøre markedsplassen kjent. Vi tror på partnerskap, og jobber målrettet med dette. Vi ser også at den gode, gamle jungeltelegrafen er i drift. Et godt eksempel på dette er da en av våre innskytere forsiktig spurte om han fikk lov å dele info om oss - og to timer senere var ett av landets største kraftselskap innlogget, forteller gründeren.

Vil innføre "gründer-år"

– Hva har du lært av prosessen?

-- Man snakker gjerne om hundeår. Jeg mener man kan innføre gründerår. Ett år som gründer tilsvarer glatt fem år i resten av arbeidslivet. Det viktigste vi har lært siden start, er at åpenhet og samarbeid gir god dialog og hurtig fremdrift. Vi kommer ikke av flekken om vi skal sitte på kontoret og spekulere i vår lille boble. Jeg har også tro på "lean startup" som metode, gjerne kombinert med nyskjerrige hoder og en idé med reell nytteverdi for kundene.

– Hva er ditt viktigste råd til andre gründere innen fintech-spacet?

-- Gjør ting enkelt. Teknologi er et tveegget sverd og må ikke komme i veien for kundeopplevelse. Samtidig skaper teknologi mange muligheter. Fixrate benytter signeringsteknologi som er mer moderne enn hva mange banker bruker - men vi har null fokus på å kommunisere dette spesifikt. Poenget er at ting blir vanvittig enkelt for brukerne.

– Hvor er Fixrate om 3 år?

-- Om tre år er Fixrate det naturlige valget for innskytere som skal plassere store bankinnskudd og for banker som skal finne finansiering. Vi skal levere så gode kundeopplevelser at brukerne forteller nyansatte "tenk hvordan dette var før...." - historier. Det kan også være at nettsiden og applikasjonen er oversatt til et par andre språk.

– Skal dere hente mer penger? Når og hvor mye?

-- Ja vi vil hente penger i 2018. Vi vil kombinere offentlige lån med investormidler. Hvor mye er vi usikre på, det er svært avhengig av hvordan ting utvikler seg fremover.

– Hva slags investorer ser dere etter?

-- Vi ser etter strategiske investorer som kan gi oss hurtig vekst i Norge og internasjonalt.


Shifter er Norges nettavis for startups og innovasjon. Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Powered by Labrador CMS