Alexander Woxen, StartupLab. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

StartupLab med rekordresultat. Øker inntektene med 38 prosent

Publisert Sist oppdatert

Til tross for inntektsvekst er ikke målet nådd helt ennå, mener daglig leder Alexander Woxen. 

Ifølge regnskapstallene for 2017, gjør StartupLab et kraftig byks på inntektssiden. I 2016 hadde StartupLab inntekter på 23,2 millioner. I 2017 økte dette til 32,2 millioner kroner, som utgjør en vekst på 38 prosent. Driftsresultatet er på solide 4,7 millioner kroner.

-- Hva skyldes denne veksten?

--Vi har egentlig bare gjort det vi har sagt vi skal gjøre. Vi har en ambisjon om en omsetning på rundt 50 millioner kroner. For oss handler det bare om én ting: Å få en bærekraftig forretningsmodell. Driftsmarginen er ikke superhøy, men helt normal. Det muliggjør at vi kan fortsette å bygge og samtidig styrke egenkapitalen, sier Alexander Woxen, daglig leder på StartupLab til Shifter.

Han forteller at teamet teller 17 ansatte, og han tror  deikke skal vokse så veldig mye mer.

--Vi nærmer oss en normal driftssituasjon, sier han.

Tre inntektskilder

-- Hva tjener dere penger på?

--Vi har primært tre inntektskilder. Den første er inntekter fra medlemmene våre, oppstartsselskapene. Den dekker faste kostnader. Vi er ikke opptatt av å fylle plassene, men å få inn de beste bedriftene. I tillegg har vi en del partnerskap med etablerte bedrifter. Her har vi tre programmer: IoT-lab, Data science-lab og en Mobility lab. Målet er å få til en optimal symbiose mellom etablert næringsliv og oppstartsselskaper, hvor de første kan dele innsikt, data og ressurser, og få tilbake oppstartsselskaper som er bedre skodd for å kunne levere noe til sin første kunde. Dette øker også innovasjonstakten til de etablerte selskapene, sier Woxen.

I tillegg har de øvrige inntekter fra eksempelvis forvaltningshonorar for «Founder’s fund» og støttetilskudd fra blant annet Regionalt innovasjonsprogram og Oslo kommune.

-- Er ambisjonen 50 millioner omsetning, eller har dere større planer?

--Det viktigste for oss er å skape en bærekraftig forretningsmodell og kunne yte det service-nivået vi ønsker til gründere og etablert næringsliv. For å få til det må vi opp i 40-50 millioner i omsetning. Hva som skjer etter det, blir bare spekulasjon. Vi har fokus på å skape en robust organisasjon som gir verdi for våre medlemmer og partnere. Alle må oppleve at det gir verdi. Og det må ligge en sunn drift i bunnen. Å jobbe med oppstartsselskaper er ikke det tryggeste utgangspunktet, sier Woxen.

Nyhetsverdi over i resultatfokus

-- Hva blir deres største utfordring fremover?

--Vi har hatt noen år med stor entusiasme og positivitet rundt gründere og innovasjon. Det har vært viktig å forankre viktigheten av det. Men verktøyene er fortsatt ikke fullt utviklet. Økosystemet er sårbart og vi må gjøre det sterkere. En annen utfordring er å fortsette å tiltrekke oss de beste selskapene, øke deres «impact-faktor» som gjør at de kan tiltrekke seg kapital for å få den farten de trenger for å nå sine mål, sier Woxen.

Han poengterer at nyhetsverdien raskt vil gå over i et resultatfokus.

--Da handler det ikke om resultatet vårt som operatører, men til selskapene. Hvor vekstkraftige er de og hvor mye kan de materialisere av innovasjonskraft, spør Woxen.

-- Hva går overskuddet til?

--Det går til egenkapitalen. Vi har en marginal egenkapital og har fortsatt et stykke igjen før det er på et sunt nivå. Champagnen sprettes imidlertid med selskapenes suksess, sier Woxen.

Han sier det alltid er vanskelig å starte noe når du ikke har en tydelig knagg å henge det på.

--Jeg er godt fornøyd med resultatet så langt. Det er et bevis på at det å ha et sterkt team er avgjørende. Vi burde hatt 30 ansatte, men vi klarer oss med betydelig færre. De er dedikerte, kunnskapsrike, kreative og får en viss frihet til å omsette ting på sin egen måte under målene vi har satt oss, sier StartupLabs daglige leder.

Fakta om StartupLab:

  • Grunnlagt i 2012.
  • Holder til i Forskningsparken i Oslo og tilbyr gründere kontorer samt hjelp til å etablere og utvikle teknologibedrifter gjennom nettverk, partnerskap med etablert næringsliv og andre aktiviteter.
  • Har to fond: Founder’s fund 1 og 2, investerer i oppstartsselskaper. Investorene i fondene er alt fra Kjell Inge Røkke og Johan H. Andresen jr, til Gunnar Evensen Jon S. Von Tetzchner.
  • Største eier er Oslotech