Helseplattform

Youwell vant historisk anbud i helsesektoren

Bergensselskapet skal gjøre det lettere for pasienter i hele landet å få tilgang til behandling på nett. 

Skyfri himmel: Daglig leder Øyvind Grimsgaard har forsert mange utfordringer på vei til den nasjonale anbudsseieren.
Publisert Sist oppdatert

– Det var både eufori, lykke og lettelse da vi vant anbudet. Det er en summering av åtte års hardt arbeid som ligger bak, sier daglig leder Øyvind Grimsgaard i Youwell

Det er første gang helsemyndighetene har lyst ut et nasjonalt anbud innen digitale helsetjenester  i Norge. Det gjør at Youwell nå skriver historie. 

Ordlyden i anbudet var «veiledet internettbehandling». Youwell har en plattform for slik type behandling der spesialister, forskere og helsepersonell kan utvikle sine egne behandlingsprogrammer som kan tilbys til sine pasienter. 

Plattformen vil nå bli en del av spesialisthelsetjenesten i alle helseforetakene, og pasienter kan få henvisning til behandling på plattformen via sykehus eller fastlege. 

Det vil være gratis for pasienter å bruke plattformen, mens helseforetakene betaler en lisens som reguleres ut ifra hvor mange pasienter som bruker plattformen. I løpet av det fjerde året er målet 10.000 pasienter. 

Fra sosial angst til ADHD

Totalt er det 50 ulike digitale behandlingsprogrammer utviklet på Youwell plattformen. Helseforetakene vil i første rekke tilby 7 programmer gjennom eMeistringsklinikkene.

 Her blir det allerede tilbudt behandling for sosial angst, panikklidelse, depresjon og alkohol. Disse programmene skal nå over på Youwells plattform. Behandling for insomni, spillavhengighet og ADHD er det neste som skal lanseres. 

– Til nå har det vært jobbet med ulike prosjekter og programmer i alle kriker og kroker av Norge, uten at man har jobbet sammen. Det er ingen tvil om at man vil oppnå mer av å samarbeide på tvers av regioner på en felles plattform, sier Grimsgaard. 

Youwell ble gründet av Jonny Klemetsen og Per Kåre Otteren i Sonat-gruppen. Nå er det et eget holdingselskap, utfisjonert fra Sonat, som eier selskapet. I tillegg har Vestlandet Innovasjonsselskap (VIS) og nøkkelansatte eierandeler i selskapet. Youwell har ingen eksterne investorer. 

– Jeg tror ikke vi ville oppnådd raskere resultater om vi hadde hatt eksterne investorer og mer midler i en tidligere fase. Ting tar tid og man må være tålmodig. De fem første årene i bedriften sendte vi ingen faktura, men utviklet produktet i tett samarbeid med brukerne, sier Grimsgaard.

Ligger langt bak 

Han kom inn som forretningsutvikler i 2020 og ble daglig leder for ett år siden. Han forteller at stå-på-vilje har vært avgjørende for å lykkes i helsebransjen. 

– Det sies at helsebransjen ligger opp mot ti år etter digitaliseringen sammenlignet med resten av samfunnet. Jeg vil i alle fall si at man ligger fem år bak, sier Grimsgaard. 

Han forteller at de bevisst har arbeidet med å tidlig skape gevinster fra de «lavthengende fruktene», for at helsepersonell skal bli motivert til å bruke teknologi gjennom å se verdien det gir for dem og pasienter i form av enklere arbeidsflyt og bedre pasientomsorg. Når de ansatte har sett nytteverdien, kan man utvide bruksområdet og funksjonaliteten.

80 prosent mennesker, 20 prosent teknologi

– Når man snakker om den digitale transformasjonen så utgjør teknologi trolig 20 prosent og mennesker 80 prosent, sier Grimsgaard og fortsettert:

  – Det er ikke teknologien som er den største utfordringen, men å få tatt den i bruk på riktig måte og skape nye arbeidsmønstre. Forankring i toppledelse og blant de ansatte er helt avgjørende. Å skape gode og engasjerende brukeropplevelser er viktig for oss. Det må være et intuitivt verktøy for både helsepersonellet og pasientene som skal bruke det, sier Grimsgaard. 

Bedriften tok på et tidspunkt et aktivt valg om å ikke ha helsepersonell ansatt i bedriften. 

– Vi samarbeider med de fremste helsemiljøene i Norge. Vår oppgave er å være eksperter på å skape gode brukeropplevelser, sier Grimsgaard. 

De 13 fulltidsarbeidende i selskapet er forretningsutviklere, tjenestedesignere, designere, utviklere og prosjektledere. 

Selvhjelp og hjemmeoppfølging

I tillegg til å tilby veiledet internettbehandling gjennom plattformen, tilbyr også Youwell ulike selvhjelpsverktøy og forløp innen digital hjemmeoppfølging. 

Youwell vant nylig en kontrakt med Helsedirektoratet hvor de skal tilby tre av fire selvhjelpsapper til alle ungdommer i Norge. Appene blir gratis og har som formål å forebygge og lindre lettere psykiske plager. 

UngSpotlight er for ungdom med presentasjonsangst. Grimsgaard forteller at en av tre ungdommer har dette og at halvparten av disse kan utvikle sosial angst. 

Appen Tankevirus beskriver Grimsgaard som en gøyal vri på kognitiv atferdsterapi og Grubl er for dem som grubler for mye.

Youwell gikk med overskudd i 2022 og Grimsgaard forteller at det utvikler seg som forventet i 2023. 

– Vi ser at digitale helsetjenester er på agendaen til flere, samtidig er det mye kutt og press på sykehusene nå. Og vi jobber med endringsprosjekter - vi skal endre menneskers arbeidsmønstre. Det går tregt. Vi har lært oss å ha tålmodighet. Vi utvikler oss i riktig retning, men det tar tid.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.