Venture

Wiski Capital tviholder på gullkalven Easee – her er alt om venturefondet til Øystein R. Skiri og Gustav Witzøe

Eventyrlig vekst, horribelt fall og harde grep i laksearvingens venturefond.

Øystein Skiri og Gustav Witzøe, her fra de startet Wiski Capital sammen i 2017, har omgitt seg med noen av landets mest omtalte gründere.
Publisert Sist oppdatert

Tech-gründer og investor Øystein Robertsen Skiri og laksearving Gustav Witzøe møttes i 2017 «da de begge dukket opp på mange av de sammen møtene» og ble enige om å starte noe sammen.

I 2018 stod Wiski Capital frem fra skyggen med en egenkapital på fem millioner kroner. Fondet var i starten eid 50 prosent av Witzøes GMW Ventures, hvor også forvalter i Witzøe-selskapet Kverv, Thomas Johan Jessen, har to prosent. Resten var eid av Skiri selv.

En av de første investeringene i Disruptive Technologies

Allerede i 2017 hadde det lille venturefondet investert i sensor-gründer Erik Færevaags Disruptive Technologies. Andre selskaper var Husleie.no, en nokså fersk strømstartup ved navn Tibber og det mediesky selskapet Triangula, som har en teknologi for å avdekke hvor skytevåpen blir avfyrt ved hjelp av folks mobiltelefoner. 

Året etter gjør Skiri, som har eneansvaret for forvaltningen, seks nye investeringer, blant annet i fondet til Startuplab. 

Resultatene de første årene er naturlig nok ikke mye å skrive hjem om, men Skiri tar heller ikke ut lønn eller forvaltningshonorar. 

Fondet vokser med frisk kapital

I 2019 begynner porteføljen å ese ut. Witzøe overfører eierskapet sitt til familieselskapet Salvesen & Thams. Samtidig spytter han inn over femti millioner kroner i kapital, slik at han nå kontrollerer 90 prosent av Wiski, mens Skiri bevarer 10 prosent.

Dette året har Tibber begynt å få medvind. Skiri kjøper seg kraftig opp til en eierandel på 4,38 prosent. Men han stopper ikke der. I tillegg til å øke i Tibber, går han inn i ladeselskapet Easee med 5 prosent eierandel og klimakvote-selskapet Chooose med 3,75 prosent. 

Tidligere investeringer i Flowmotion Technologies og AskMary Technology, som begge melder oppbud dette året, skrives ned til null. 

Årsresultatet i fondet, som ikke sier mye om utviklingen i portefølje-selskapene, er på minus 2,5 millioner kroner, likevel, og for første gang, unner Skiri seg et management- og suksesshonorar på 1,64 millioner kroner.

Året da kapitalen satt løst

I 2020 satser Wiski på superruterne i Celerway Communications og Optio Incentives som gir selskaper råd om opsjoner og kompensasjonspakker. 

I 2021 har egenkapitalen i fondet økt til 92,7 millioner kroner. Skiri kjøper blant annet en post på 3 prosent i pandemi-rakett- og QR-kode-selskapet Favrit og Nofence, som bruker sensorer for å holde kontrollen på beitedyr.

Dette året vil trolig bli husket som nokså spesielt i den nære venture-historien. Kapitalen flommer inn og verdsettelsene når stadig nye rekorder.

Det begynner for alvor å svinge av porteføljen til Wiski også. Skiri tar ut 5,14 millioner i management- og suksesshonorar.

Satset på klima og miljø i 2022

I 2022 kjøper Wiski seg for alvor inn i klima- og miljøstartups. Sjetongene satses på batteri-startupen Evyon, Spoor som skal løse problemet med at fugler ødelegges i vindmøller, og verktøyet for planlegging av fornybar energi i Glint Solar. Skiri setter også fem millioner i runden til 3D-kameraselskapet Zivid og øker innsatsen i Optio Incentives.

Management- og suksesshonoraret øker til 9,1 millioner kroner dette året. Men storeier Witzøe har liten grunn til å klage, for Wiski gjør sin første skikkelige exit ved å selge seg kraftig ned i Tibber. Gevinsten ved aksjesalg totalt dette året er på 67 millioner kroner og resultatet ender 54 millioner i pluss.

Fra fem millioner til en milliard 

På det meste mellom årene 2021 og 2022 svinger verdien av Wiskis portefølje rundt en milliard kroner. 

Gitt at det er investert et sted mellom 100 og 115 millioner kroner (inkludert lån fra Salvesen og Thams), kan man snakke om 9x, eller en annualisert avkastning på 46 prosent over fondets levetid. 

Det kommer man til hvis man antar at Easee var verdt 10 milliarder kroner før krisen med svenske Elsäkerhetsverket, som antydet av Easee-gründer Jonas Helmiksstøl. Da var eierposten på fem prosent alene verdt 500 millioner kroner. 

Til det kan man legge til verdien av Tibberinvesteringen. Sist Tibber gjennomførte en stor kapitalrunde, ble selskapet verdtsatt til et sted mellom seks og syv milliarder kroner, som gjorde Wiskis andel (før nedsalget) verdt over 260 millioner kroner. 

Chooose ble i år verdsatt til en milliard kroner. Wiskis andel er dermed verdt opp mot 40 millioner kroner og trolig enda mer ettersom de deltok i den siste runden også. Optio Incentives fikk nylig inn en tysk investor på 370 millioner kroner verdsettelse. Wiskis verdier er her på rundt 33 millioner.

Alle de andre investeringene i porteføljen er balanseført til rundt 70 millioner kroner, og er trolig verdt betydelig mer enn det akkurat nå. 

Men Easee er ikke verdt 10 milliarder kroner lenger

Da en gruppe investorer, inkludert Wiski Capital og Skiris private Earlybird Ventures spyttet 60 millioner kroner inni det kriserammede selskapet nå i sommer, ble det klart at verdiene var redusert med 97 prosent. Så selv om Wiski forsvarer eierandelen sin, er trolig porteføljens verdi nå på rundt 300 millioner kroner. 

Med på å skyte inn krisekapital i Easee var også Sportsrader-gründerne Ivar Arnesen og Petter Fornæss. De to, og også Byggteknikk Drift, som er investeringsarmen til Trondheims-familieinvestoren Svendsen, investerer ofte i de samme selskapene som Wiski.

Ser til Sverige

Ved inngangen til 2023 dukker Wiski Capital også opp med en investering i Sverige. Varmepumpestartupen Drem er en markedsplass som matcher kunder med installatører. 

Gründer og sjefen i selskapet er Babak Tighnavard, som var en av de første ansatte i det norske solcelleselskapet Otovo. 

Senere i år har også Tibber-gründer Edgeir Aksnes investert i Drem. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.