fintech

Vipps 2022: Økt bruk av netthandelsløsning bidrar til sterk inntektsvekst tross underskudd

Positiv trend i underliggende årsresultat.

Rune Garborg, adm. dir. i Vipps
Publisert

I løpet av 2022 rapporterte Vipps AS et underskudd etter skatt på 342 millioner kroner, en betydelig økning fra underskuddet på 181 millioner kroner i 2021. 

Det går frem av årsrapporten som ble offentliggjort i dag.

Vipps i 2022

  • Utbredelse: Vipps er tilgjengelig for 78 % av befolkningen, og har nå over 4,3 millioner brukere. Rundt 90 % av brukerne er aktive hver måned.
  • Vennebetaling: Vennebetaling med Vipps er populært, og transaksjonsvolumet økte med 13 % i 2022.
  • Netthandel: Til tross for en generell nedgang i netthandelen i Norge, har Vipps økt sin omsetning i denne sektoren med 52 %. Antall aktive utsalgssteder som tilbyr Vipps for betaling på nett har økt med 28 %.
  • Brukere på nett: I 2022 brukte 3,6 millioner nordmenn Vipps på nett. Mot slutten av året var det over 2,7 millioner unike brukere per måned. I snitt gjorde hver bruker av Vipps på nett mer enn 6 transaksjoner i måneden i siste kvartal.
  • Betalte transaksjoner: Andelen betalte transaksjoner økte fra 39 % i 2021 til 46 % i 2022.

Ved utgangen av 2022 hadde Vipps MobilePay 11 millioner brukere, over 400.000 butikker og nettbutikker som tilbydere og totalt 650 ansatte. 

Antallet transaksjoner i Norge, Danmark og Finland oversteg til sammen 1 milliard. 

Årsrapporten viser samtidig den voksende finansielle belastningen på selskapet, som har hatt økt aktivitet, både innen daglig drift, nye utviklingsområder og konsolideringsarbeid mot ny organisasjon etter fusjonen med Mobilepay. Det ble også rapportert tap knyttet til beslutningen om å legge ned driften i Vipps Mobil AS.

Årsresultatet for avviklet virksomhet knyttet til fisjonen av BankID Bankaxept AS utgjorde 198 millioner for 2021, og 107 millioner for perioden januar til juli 2022. 

Det underliggende årsresultatet for Vipps, eksklusiv BankID og BankAxept, viser en positiv trend med en økning til 450 millioner i 2022, fra 378 millioner i 2021. 

Konsernets samlede underskudd var på 544 millioner kroner i 2022, opp fra 385 millioner kroner i 2021. Dette tar ikke hensyn til årsresultatet for den avviklede virksomheten til BankID og BankAxept, som beløp seg til 187 millioner i 2021 og 107 millioner i første halvdel av 2022.

Til tross for disse utfordringene økte konsernets salgsinntekter med 108 millioner kroner fra året før, hvorav 75 millioner gjelder MobilePay A/S for november og desember, 19 millioner skyldes økte inntekter i nå nedlagte Vipps Mobil AS, og 15 millioner kommer fra økte salgsinntekter i morselskapet.

Nye distribusjonsavtaler med norske banker førte til en reduksjon i inntektene fra 2021 til 2022. Men justert for dette økte inntektene for Vipps AS med 162 millioner kroner. Hovedårsaken til inntektsveksten er økt bruk av netthandelsløsningen.

Til tross for de betydelige underskuddene viser noen deler av virksomheten positiv vekst, noe som gir grunn til forsiktig optimisme.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.