Medtech

Ville bli gründer, men manglet det riktige prosjektet: Så tok Universitetet kontakt

Foodcapture vil hjelpe underernærte og spare helsevesenet for kostnader.

Per Røhnebæk har drevet digital forretningsutvikling i blant annet Orkla.
Publisert Sist oppdatert

En digital innovasjon utviklet ved Universitetet i Oslo vil hjelpe underernærte pasienter og få ned antall liggedøgn i helsesektoren.

Startupen FoodCapture AS lanserte tidligere i år en digital løsning for underernæring rettet mot pasienter og sykehus.

– Vår digital løsning støtter registrering av næringsinntak og sammenligner mot daglig beregnet behov i sanntid, sier daglig leder i FoodCapture AS Per Røhnebæk som har bakgrunn med digital forretningsutvikling fra Telenor og Orkla.

Underrapportert problem

En fersk Menon-rapport fastslår at ekstra liggedøgn relatert til underernæring er en betydelig kostnadsdriver for en hardt presset sykehusøkonomi. Rapporten beregner at Norge har 114.000 underernærte og at en tredjedel av ekstrakostnadene ved underernæring faller på sykehusene. Det er 10,6 milliarder kroner, eller rundt 12 prosent av det årlige budsjettet for døgnpasienter ved sykehusene.

Fakta om sykdomsrelatert underernæring:

  • Syksdomsrelatert underernæring rammer en rekke pasientgrupper, deriblant pasienter med kreft, leddgikt, osteoporose, hjerte- og karsykdom, lungesykdom som KOLS, nevrologiske lidelser, de som har tygge- og svelgevansker eller demens. Tilstanden er også vanlig for pasienter med stoffskifteproblemer, fordøyelsessykdommer, stomi, Parkinson, Cystisk Fibrose, ME.

  • Tilstanden rammer pasienter i alle aldre, men er økende med alder

  • Underernæring oppstår ofte når appetitten forstyrres av sykdom, eksempelvis på grunn av medisiner som gir kvalme og redusert matlyst. Nevrologiske forstyrrelser, samt sårhet i munnen og problemer med tennene som medfører vanskeligheter med å tygge og svelge, er andre årsaker til underernæring

  • Underernæring fører til økt risiko for sykdom, komplikasjoner i forbindelse med sykdom, lenger opphold på sykehus pga. dårligere evne til å tåle behandling, lenger rekonvaleser og økt dødelighet

  • Tilstanden er underdiagnostisert både ved sykehus, i sykehjem og i hjemmesykepleien

  • Helsedirektoratet operere med 30% underernærte eller i risiko ved sykehus. Menons rapport har lagt seg på det mer konservative anslaget 18% som underernært (ikke inklusive de i risiko)

Målet er å øke presisjonsnivået i klinikkene. I dag utføres kontroll av matinntak av helsepersonell på sykehusene med penn og papir, og pasienten er i liten grad involvert.

– Det er for dårlig, og man får ikke innsikten som følger av en datadreven tilnærming, sier Røhnebæk.

Tanken er at helsepersonell tar seg av kostregistreringen, men løsningen åpner for at pasienten registrerer, blir mer involvert i egen situasjon og frigjør tid for helsepersonell.

Ville starte noe - manglet prosjekt

Det er Universitetet i Oslo i samarbeid med Kreftklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) som har utviklet den digitale løsningen.

Professor Lene Frost Andersen og akademikerkollega Mari Moen Paulsen begynte å se seg om etter digitale løsninger på utfordringene og endte opp med å lage en app.

På grunn av Universitetet i Oslos reglement rundt forskning og utvikling av nye selskaper - forskere kan ikke også samtidig være selgere, valgte Paulsen å gi prosjektet videre til Røhnebæk og partner Jan Egil Øverland for kommersiell utvikling. Senere er også Jens Tandstad kommer til som partner.

– Vi visste vi ville starte noe sammen, men hadde ikke funnet den riktige ideen. Da Universitets TTO (Technology Transfer Office) Inven2 tok kontakt, brukte vi ikke mange dagene på å se det kommersielle potensialet, sier Røhnebæk.

Han fikk selv kjenne utfordringene med underernæring på kroppen gjennom pleie av sin underernærte mor da hun ble dement.

– Jeg var bekymret og hadde ikke innsikt i hva hun spiste, eller om hun fikk i seg nok. Produktet traff meg, men hjemmemarkedet var ikke grunn nok til at jeg gikk inn i det, sier han. – Jeg ble overbevist om at det er et virkelig behov her.

Vil redusere liggedøgn

– Vi tror at appen, som hjelper pasienten med bevisstgjøring rundt egen spising, kan bidra til å få ned antall liggedøgn ved sykehusene og redusere kostnader. Løsning er utviklet av fagfolk og praktikere på klinikken, og sammenholdt med den nye retningslinjen for underernæring kan den virkelig representere et krafttak for underernæring, sier Røhnebæk.

Det store markedet for appen er voksne innlagt på sykehus. Kreftpasienter har spesielt store problemer med å holde vekten siden behandlingen ofte medfører at man mister matlysten.

Mens barn også lider av underernæring, er ikke løsningen deres godkjent for barn ennå. Men dette jobbes det ifølge Røhnebæk mot.

– Men det er ikke bare sykehusene som vil ha nytte av vår løsning. Sykehjem har også mange underernærte eldre.

– Hvor unik er teknologien deres?

– Den er ikke veldig unik, men for å selge inn mot sykehus må man ha godkjenning, og det er krevende å få. Man kan ikke sitte på gutterommet og snekre sammen en løsning som er faglig forsvarlig og oppfyller lovens krav.

Internasjonale ambisjoner

FoodCapture AS har internasjonale ambisjoner med sin digitale løsning og har nylig styrket teamet og styret for å rigge for ekspansjon.

– Underernæring er et problem i alle OECD-land, og vår løsning er allerede CE-godkjent for klinisk bruk i det europeiske markedet, så vi har et lite forsprang, avslutter Røhnebæk

– Hvor stort er det potensielle markedet?

– Vi vet ikke. Men et relevant tall er å se på markedet for medisinsk ernæringsdrikke, og det er på 500 milliarder kroner per år globalt, dominert av store aktører som Danone og Nestlé.

– En annen måte å regne på er at dersom vi kan bidra til å redusere 20 prosent av kostnadene knyttet til underernæring, så reduseres sykehusenes kostnader med to milliarder kroner i året. Så vet jeg ikke hva som er en rimelig betaling for det. 5 eller 10 prosent?

Sikter mot folkefinansiering

Siden idéutviklingen tilbake i 2016 har FoodCapture-løsningen vært finansiert med 12 mill av fond ved UiO, Spark Norway og Helse Sør-Øst. Selskapet har i 2022 vært finansiert av to gründere, en ny partner, oppfinner samt et konvertibelt lån fra TTO Inven2 og dugnad.

Planen er å gjennomføre en kapitalinnhenting på Folkeinvest enten i år eller tidlig neste år.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!