Vi sjekket kjønnsbalansen i styrene til 23 norske vekst­selskaper: De fleste stryker

Styreleder Monika Inde Zsak i Tibber tror ubalansen reflekterer eiersiden. Rolv-Erik Spilling, som leder styret i Tise, forteller at tre av deres største eiere er representert ved kvinner. Slik gikk det da Shifter målte norske vekstselskaper mot regjeringens nye krav.

Styrelederne Monika Inde Zsak og Rolv-Erik Spilling i henholdsvis Tibber og Tise
Styrelederne Monika Inde Zsak og Rolv-Erik Spilling i henholdsvis Tibber og Tise
Publisert Sist oppdatert

En fersk enighet på Stortinget sørger for nye krav om at minst 40 prosent av styremedlemmer skal være kvinner, også i privateide, mellomstore selskaper. Dette har vakt reaksjoner, blant annet fra Birger Magnus, som er styreproff i flere vekstselskaper og NRK. Han mener de varslede reglene er symbolpolitikk uten reelle følgeeffekter.

Regelverket kommer til å gjelde alle norske foretak som har flere enn tre styremedlemmer og som oppfyller et eller begge av følgende kriterier:

  • Har flere enn 30 ansatte
  • Og/eller har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter

Shifter har gjennomgått styrene til 23 av Norges fremste vekstselskaper som møter disse kriteriene. Blant disse er det kun syv som har en kvinneandel større eller lik 40 prosent. I gjennomsnitt har selskapene en kvinneandel i styrene på 26 prosent, og det er fire av selskapene som ikke har noen kvinner i styret.

Se den fullstendige oversikten i enden av artikkelen.

Dette er det nye regelverket for kjønnsbalanse i private foretak

  • Det nye foreslåtte regelverket setter en maksgrense for andelen styremedlemmer i norske foretak som kan ha samme kjønn.
  • Grensen settes et sted mellom 50 og 67 prosent avhengig av hvor mange som sitter i styret totalt.
  • Innføringen av regelverket skjer gradvis der foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter må oppfylle kravene senest i utgangen av 2024.
  • Når regelverket er fullstendig innført i utgangen av juni 2028 skal det omfatte alle foretak som enten har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, eller som har flere enn 30 ansatte

Tror kjønnsubalanse speiler eiersiden

En av kvinnene som trekker opp statistikken, er Monika Inde Zsak. Hun har stor tro på at mangfold skaper bedre og mer solide resultater over tid, men sitter inntil videre som eneste kvinne og styreleder i Tibber.

Zsak forteller at Tibber har et bevisst forhold til mangfold i måten de rekrutterer nye inn i selskapet og viser til at halve ledergruppen består av kvinner. Dette mener hun i likhet med Birger Magnus er vel så viktig som kjønnsbalanse i styrerommet.

Generelt synes Zsak det er bra at det settes søkelys på hvorfor det er få kvinner i styrer og lederposisjoner, slik at vi får faktabaserte tiltak.

For de mindre selskapene kan en økt profesjonalisering av prosessen med styrerekruttering være et viktig bidrag til mangfold og økt kvinneandel, ifølge Zsak. Som eksempel trekker hun frem at flere bør lete utover eget nettverk.

For oppstartselskaper tror Zsak at kjønnsubalansen kommer av at styreroller ofte er besatt av eiere, og at det enn så lenge er flere menn enn kvinner i VC-bransjen, spesielt på partnernivå. Dette erfarte også Shifter da vi i 2022 fant at åtte av ti av de med avgjørende investeringsmakt hos norske risikokapitalister, er menn.

– Styrearbeid er som det meste annet; hvis man skal bli virkelig god, må man øve, og for å øve må man ha mulighet til det. Derfor er det viktig å eksponere flere kompetente kvinner for styreverv, sier hun.

– Så handler det om å finne de rette insentivene som motiverer eierne til dette, legger hun til.

Stilte krav til investorene om relevante kandidater

Et av selskapene som allerede etterlever de nye kravene, er markedsplassen Tise. Investor Rolv-Erik Spilling i Scale Leap Capital er styreleder i selskapet. Han kan se poenget om at det, inntil selskapene selv innser at det er viktig med mangfold, kan være riktig å gi en retning som alle skal ta tak i. Likevel er han skeptisk til å lovfeste kjønnsbalanse i styrer:

– Det skumle er at lovene fort blir værende også etter at presedensen er satt, sier han.

– Jeg ser det ikke som nødvendig med lovfestet kjønnsbalanse, men det er heller ingen krise, oppsummerer han.

Spilling er enig i Zsaks analyse av at det er for få kvinner i risikoinvesteringer, men kan likevel fortelle at tre av Tise sine eiere er representert ved kvinner i styret. Disse er Anett Berger Sørli, som er investeringsdirektør i Bring Ventures, Lene Elizabeth Hodge, som er investeringsansvarlig i Nysnø, og Therese Cecilia Angel.

– Det ble mer og mer naturlig for oss å stille krav til investorene som kom inn om relevante kandidater. Da har mangfold vært et av kriteriene, sier Spilling.

Han vedkjenner at det kan være enklere å finne relevante kvinnelige kandidater for et forbruker-brand i en bærekraftig industri som også har kvinner som målgruppe, men sier likevel at det å stille krav til investorer kan være et nyttig grep for andre vekstselskaper som fremover vil bli nødt til å rekruttere kvinner til styrene sine.

Styresammensetning i et utvalg norske vekstselskaper:

Selskapsnavn Ansatte: Omsetning 2021:(i 1000 NOK) Kvinner i styret Menn i styret Kvinneandel
Ardoq AS13664 866 kr050 %
Ignite Procurement AS5213744060 %
Favrit AS4111 580 kr070 %
Firi AS2563 351 kr040 %
Cognite AS449594 636 kr1811 %
Xeneta AS12393 711 kr1713 %
Tibber AS8237 359 kr1614 %
Signicat AS140470 804 kr1614 %
Cutters AS443241 252 kr1517 %
Oda Group Holding AS*2625 %
Duvi AS **471 478 106 kr2529 %
Agens AS5073 375 kr2529 %
Kongsberg Digital AS448604 178 kr2529 %
Wanda Group AS481 440 kr2433 %
Nofence AS5461 398 kr2433 %
Smart Innovation Norway AS5657 458 kr3538 %
Squeeze AS15543 043 kr2340 %
Folq AS21135 192 kr2340 %
Villoid AS4677 047 kr2340 %
Tise AS6542 582 kr3443 %
Vipps Mobilepay AS2501 769 082 kr4544 %
Lendo part of Schibsted AS471 013 444 kr2250 %
Easee ASA2931 394 710 kr4450 %

*Oda Norway AS (datterselskap) har 2.489.884.000 NOK omsetning og 753 ansatte, **Omsetningstall er fra 2022

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Powered by Labrador CMS